Anasayfa İletişim Ulaşım Teklif Al Sık Kullanılanlara Ekle

  Mesleki Sorumluluk Sigortaları
 SMMM Mesleki Sorumluluk
 YMM Mesleki Sorumluluk
 OSGB/İSG/İş Güvenliği Uzmanlar
 Avukat Mesleki Sorumluluk 2
 Bağımsız Denetim Nedir?
 Mesleki Sorumuluk Sigortası

Bağımsız Denetim Sorumluluk

Bağımsız Denetim Kuruluşları Mesleki Sorumluluk Sigortası

 Sigorta Kapsamı
 
Bu sigorta ile Sigortacı; Sigortalının 1 Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan
Bankalarda Bağımsız Denetim Gerçekleştirecek Kuruluşların Yetkilendirilmesi ve Faaliyetleri Hakkında
Yönetmelik çerçevesinde vermekte olduğu mesleki hizmetleri kusurlu olarak gereği gibi yerine getirmemesi
sonucunda finansal tabloların güvenilirliğini önemlilik arz eden ölçüde etkileyecek hususların ortaya
çıkmasının doğuracağı zararlar ile 12.06.2006 tarih ve 26196 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Sermaye
Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ çerçevesinde vermekte olduğu bağımsız
denetim hizmetini bağımsız denetim standartlarına uygun yapmaması nedeniyle müşteri ve üçüncü şahıslara
karşı doğacak zararlar nedeniyle üçüncü şahıslar tarafından kendisine karşı ileri sürülecek tazminat
taleplerinin sonuçlarına karşı, Sigortalıyı poliçede belirtilen teminat limitine kadar aşağıda yazılı özel şartlar
ile ekli Mesleki Sorumluluk Sigortası Genel Şartları’nın A.1. maddesi (a) fıkrası hükümlerine göre sigorta
eder.

Copyright © 2010 ANUR Sigorta Tüm Hakları Saklıdır.
ANUR Sigorta | İletişim