Anasayfa İletişim Ulaşım Teklif Al Sık Kullanılanlara Ekle

  Finansal Sigortalar
 Maden İşçisi Zorunlu FerdiKaza
 Nakliyat Sorumluluk
 Cyber Edge
 Menkul Kıymetler Sigortası
 Yurtiçi Kredi Sigortası
 İhracat Kredi Sigortası
 Birey Siber Güvenlik Sigortası
 Kobi Sorumluluk
 Çevre Kirliliği MaliSorumluluk
 Enerji ve Mühendislik
 Ticari Yangın
 Ticari Alacak Sigortası
 İşsizlik Sigortası
 Kredi Kartı İşsizlik Sigortası
 Multi Medya Mesleki Sorumluluk
 Gayrimenkul Değerleme Kurumu
 Teknoloji Mesleki Sorumluluk
 Kaçırılma/Fidye/Şantaj Sigorta
 Veri Koruma Sorumluluk
 Koleksiyonlar Sigorta Poliçesi
 Ticari Sorumluluk
 Ürün Sorumluluk
 Ürün Geri Çekme
 Gıda Sorumluluk
 İşveren Sorumluluk
 Emniyeti Suistimal Sigortası
 Asansör Sorumluluk Sigortaları
 Yönetici Sorumluluk
 Taşınan Para Sigortası
 Eczane Sorumluluk

Asansör Sorumluluk Sigortaları

Asansör Sorumluluk Sigortaları

Sigorta Kapsamı

Bu sigorta, sözleşme ile daimi bakım altında tutulan; marka, tip, kullanım tarzı, taşıma kapasitesi, bulunduğu adres poliçede belirtilen asansör ya da asansörlerle ilgili olarak meydana gelebilecek kazalar nedeniyle, üçüncü kişilere ve istenirse işverenin çalıştırdığı personele karşı sorumlulukları poliçede yazılı tutarlara kadar temin eder.

Asansör Kazalarında Üçüncü Kişilere Karşı Sorumluluk sigortası ile maddi ve bedeni zarar teminatları birlikte; olay başına ve yıllık toplam tek limit olarak verilir; poliçeye aşağıdaki özel şart yazılır:

a-Sigorta Kapsamı:

Bu sigorta, bulunduğu adres(ler) ve teknik özellikleri poliçede yazılı asansör veya asansörlere ilişkin kazalar sonucunda, üçüncü kişiler tarafından sigortalının sorumluluğuna dayanarak ileri sürülecek tazminat taleplerini, poliçede yazılı teminat limitine kadar karşılar. Bu teminat yıllık bakım anlaşmasına dayanarak verilmiştir; geçerli bakım anlaşması bulunmayan asansörlere ilişkin hasarlarda ödeme yapılmaz.”

b-Sigorta Süresi

Sigorta süresi 12 aydır. Tarife fiyatları yıllık sigorta esasına göre belirlenmiştir, kısa süreli sigorta yapılmaz.


Copyright © 2010 ANUR Sigorta Tüm Hakları Saklıdır.
ANUR Sigorta | İletişim