Anasayfa İletişim Ulaşım Teklif Al Sık Kullanılanlara Ekle

  Sorumluluk Sigortaları
 Bağımsız Denetim Hasar Örneği?
 Bağımsız Denetim Nedir ?
 Bağımsız Denetim Amacı Nedir?
 Kim Bağımsız Denetçi Olabilir?
 Bağımsız Denetim Tabi Firmalar
 Bağımsız Denetçi Türleri
 Bağımsız Denetim Ekibi
 B.Denetçi Mesleki Sorumluluk
 BDD Poliçe İstisnalarıı Nedir?
 Avukat Poliçe Kullanımı
 AVUKAT Mesleki Sorumluluk
 Avukatlar Niçin SigortaYapmalı
 Avukat Ödenen Hasarlar
 Acente Mesleki Sorumluluk
 Bağımsız Denetim Sorumluluk
 Belgelendirme Mes. Sorumluluk
 Doktor Mesleki Sorumluluk
 Doktorlar Niçin SigortaYapmalı
 OSGB Sıkça Sorulan Sorular ?
 Tamamlayıcı Hekim Sorumluluk
 Mimar&Müh Mesleki Sorumluluk
 Marka Vekilliği Sorumluluk
 Patent Vekilliği Sorumluluk
 Özel Güvenlik Sorumluluk
 OSGB/İSG/İŞ Güvenliği Uzmaları
 SMMM Mesleki Sorumluluk
 SMMM Teminat Karşılaştırma
 SMMM & YMM Ödenen Hasar
 SMM Sıkça Sorulan Sorular
 VETERİNER Mesleki Sorumluluk
 YMM Mesleki Sorumluluk
 Mesleki Sor. Sig. Gnl Şartları

Marka Vekilliği Sorumluluk

 
Sigorta Kapsamı

Bu sigorta ile Sigortacı; Sigortalının marka vekili sıfatıyla 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında KanunHükmünde Kararname uyarınca TPE nezdinde ilgili kişilerin marka haklarının tesisi, korunması ve bunlarlailgili olarak idare ile her türlü ilişkinin temini, tesisi ve yürütülmesi yükümlülüğünü kusurlu olarak gereği gibiyerine getirmemesinden ötürü doğacak zararlar nedeniyle üçüncü şahıslar tarafından kendisine karşı ilerisürülecek tazminat taleplerinin sonuçlarına karşı, Sigortalıyı poliçede belirtilen teminat limitine kadar aşağıdayazılı özel şartlar ile ekli Mesleki Sorumluluk Sigortası Genel Şartları’nın A.1. maddesi (b) fıkrası hükümlerinegöre sigorta eder.


Copyright © 2010 ANUR Sigorta Tüm Hakları Saklıdır.
ANUR Sigorta | İletişim