Anasayfa İletişim Ulaşım Teklif Al Sık Kullanılanlara Ekle

  Sorumluluk Sigortaları
 Bağımsız Denetim Hasar Örneği?
 Bağımsız Denetim Nedir ?
 Bağımsız Denetim Amacı Nedir?
 Kim Bağımsız Denetçi Olabilir?
 Bağımsız Denetim Tabi Firmalar
 Bağımsız Denetçi Türleri
 Bağımsız Denetim Ekibi
 B.Denetçi Mesleki Sorumluluk
 BDD Poliçe İstisnalarıı Nedir?
 Avukat Poliçe Kullanımı
 AVUKAT Mesleki Sorumluluk
 Avukatlar Niçin SigortaYapmalı
 Avukat Ödenen Hasarlar
 Acente Mesleki Sorumluluk
 Bağımsız Denetim Sorumluluk
 Belgelendirme Mes. Sorumluluk
 Doktor Mesleki Sorumluluk
 Doktorlar Niçin SigortaYapmalı
 OSGB Sıkça Sorulan Sorular ?
 Tamamlayıcı Hekim Sorumluluk
 Mimar&Müh Mesleki Sorumluluk
 Marka Vekilliği Sorumluluk
 Patent Vekilliği Sorumluluk
 Özel Güvenlik Sorumluluk
 OSGB/İSG/İŞ Güvenliği Uzmaları
 SMMM Mesleki Sorumluluk
 SMMM Teminat Karşılaştırma
 SMMM & YMM Ödenen Hasar
 SMM Sıkça Sorulan Sorular
 VETERİNER Mesleki Sorumluluk
 YMM Mesleki Sorumluluk
 Mesleki Sor. Sig. Gnl Şartları

Patent Vekilliği Sorumluluk

 
Sigorta Kapsamı

Bu sigorta ile Sigortacı; Sigortalının patent vekili sıfatıyla 551 sayılı Patent Haklarının Korunması HakkındaKanun Hükmünde Kararname uyarınca TPE nezdinde ilgili kişilerin patent haklarının tesisi, korunması vebunlarla ilgili olarak idare ile her türlü ilişkinin temini, tesisi ve yürütülmesi yükümlülüğünü kusurlu olarakgereği gibi yerine getirmemesinden ötürü doğacak zararlar nedeniyle üçüncü şahıslar tarafından kendisinekarşı ileri sürülecek tazminat taleplerinin sonuçlarına karşı, Sigortalıyı poliçede belirtilen teminat limitinekadar aşağıda yazılı özel şartlar ile ekli Mesleki Sorumluluk Sigortası Genel Şartları’nın A.1. maddesi (b)fıkrası hükümlerine göre sigorta eder.


Copyright © 2010 ANUR Sigorta Tüm Hakları Saklıdır.
ANUR Sigorta | İletişim