Anasayfa İletişim Ulaşım Teklif Al Sık Kullanılanlara Ekle

  Sorumluluk Sigortaları
 Bağımsız Denetim Hasar Örneği?
 Bağımsız Denetim Nedir ?
 Bağımsız Denetim Amacı Nedir?
 Kim Bağımsız Denetçi Olabilir?
 Bağımsız Denetim Tabi Firmalar
 Bağımsız Denetçi Türleri
 Bağımsız Denetim Ekibi
 B.Denetçi Mesleki Sorumluluk
 BDD Poliçe İstisnalarıı Nedir?
 Avukat Poliçe Kullanımı
 AVUKAT Mesleki Sorumluluk
 Avukatlar Niçin SigortaYapmalı
 Avukat Ödenen Hasarlar
 Acente Mesleki Sorumluluk
 Bağımsız Denetim Sorumluluk
 Belgelendirme Mes. Sorumluluk
 Doktor Mesleki Sorumluluk
 Doktorlar Niçin SigortaYapmalı
 OSGB Sıkça Sorulan Sorular ?
 Tamamlayıcı Hekim Sorumluluk
 Mimar&Müh Mesleki Sorumluluk
 Marka Vekilliği Sorumluluk
 Patent Vekilliği Sorumluluk
 Özel Güvenlik Sorumluluk
 OSGB/İSG/İŞ Güvenliği Uzmaları
 SMMM Mesleki Sorumluluk
 SMMM Teminat Karşılaştırma
 SMMM & YMM Ödenen Hasar
 SMM Sıkça Sorulan Sorular
 VETERİNER Mesleki Sorumluluk
 YMM Mesleki Sorumluluk
 Mesleki Sor. Sig. Gnl Şartları

BDD Poliçe İstisnaları Nedir?

 
İstisnalar...
 
a) Sigortacı’nın Mesleki Sorumluluk Sigortası Genel Şartları’nın A.3. maddesi “Teminat dışında kalan haller” başlığı altında belirtilen durumlar ve işbu poliçede aksi belirtilmediği takdirde  A.4 maddesinde belirtilen durumlar da dahil olmak üzere aşağıdaki hususlara ilişkin herhangi bir Talep’le ilgili Zarar’ı ödeme yükümlülüğü bulunmamaktadır: 
b) Rekabet kurallarını ihlal
c) Mesleki hatadan ileri gelmeyen bedensel yaralanma veya maddi varlıklarda oluşan hasarlar
d) Mesleki hizmet standartlarının üzerinde bir sözleşme ile üstenilen yükümlülükler veya performans garantileri
e) Masraflarının gerçekçi bir tahmininin yapılmaması
f) İstihdam uygulamaları, yasadışı ayrımcılık
g) Meslek mensubunun iflası
h) Herhangi bir mekanik veya teknik arızadan kaynaklanan durumlar
g) Meslek mensubunun dahil olduğu bir ortaklık veya ortak girişimtarafından yapılan işler
ğ) Lisans, patent veya ticari sır ihlali
h) Çevre kirliliği
ı) Herhangi bir talep ile ilgili önceden edinilmiş bilgi ve olaylar  
i) Meslek mensubunun aldığı ticari borçlar
k) Türkiye dışında yapılan tüm işler ve Türkiye dışında diğer ülkelerde açılan davalar
l) Savaş ve terör
m) İş Kazaları Bildirgeleri ve işlemleri
 
 
İstisnalar...
 
Mesleki Sorumluluk Sigortası Genel Şartları uyarınca; 
 
Sigortalının, poliçede belirlenmiş ve sınırları hukuk kuralları ve etik kurallar ile tespit edilen mesleki faaliyeti dışındaki faaliyetlerinden kaynaklanan tazminat talepleri,
Mesleki faaliyetin ifası sırasında sigortalı tarafından kasten sebep olunan her tür olay ile davranışları;
Sigortalı veya çalıştırdığı kişilerin, poliçede belirtilen mesleki faaliyeti ifa ederken alkol, uyuşturucu ya da narkotik maddelerin tesiri altında bulunması sonucunda meydana gelen olaylar;
Sigortalının mesleki faaliyeti ifası sırasında anne, baba, kardeş, eş ve çocuklarına karşı sorumluluğundan doğan tazminat talepleri teminat kapsamında değildir.

Copyright © 2010 ANUR Sigorta Tüm Hakları Saklıdır.
ANUR Sigorta | İletişim