Anasayfa İletişim Ulaşım Teklif Al Sık Kullanılanlara Ekle

  Mesleki Sorumluluk
 Bağımsız Denetim Hasar Örneği?
 Bağımsız Denetim Nedir ?
 Bağımsız Denetim Amacı Nedir?
 Kim Bağımsız Denetçi Olabilir?
 Bağımsız Denetim Tabi Firmalar
 Bağımsız Denetçi Türleri
 Bağımsız Denetim Ekibi
 B.Denetçi Mesleki Sorumluluk
 BDD Poliçe İstisnalarıı Nedir?
 Avukat Poliçe Kullanımı
 AVUKAT Mesleki Sorumluluk
 Avukatlar Niçin SigortaYapmalı
 Avukat Ödenen Hasarlar
 Acente Mesleki Sorumluluk
 Bağımsız Denetim Sorumluluk
 Belgelendirme Mes. Sorumluluk
 Doktor Mesleki Sorumluluk
 Doktorlar Niçin SigortaYapmalı
 OSGB Sıkça Sorulan Sorular ?
 Tamamlayıcı Hekim Sorumluluk
 Mimar&Müh Mesleki Sorumluluk
 Marka Vekilliği Sorumluluk
 Patent Vekilliği Sorumluluk
 Özel Güvenlik Sorumluluk
 OSGB/İSG/İŞ Güvenliği Uzmaları
 SMMM Mesleki Sorumluluk
 SMMM Teminat Karşılaştırma
 SMMM & YMM Ödenen Hasar
 SMM Sıkça Sorulan Sorular
 VETERİNER Mesleki Sorumluluk
 YMM Mesleki Sorumluluk
 Mesleki Sor. Sig. Gnl Şartları

Bağımsız Denetim Sorumluluk

Bağımsız Denetim Kuruluşları Mesleki Sorumluluk Sigortası

 Sigorta Kapsamı
 
Bu sigorta ile Sigortacı; Sigortalının 1 Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan
Bankalarda Bağımsız Denetim Gerçekleştirecek Kuruluşların Yetkilendirilmesi ve Faaliyetleri Hakkında
Yönetmelik çerçevesinde vermekte olduğu mesleki hizmetleri kusurlu olarak gereği gibi yerine getirmemesi
sonucunda finansal tabloların güvenilirliğini önemlilik arz eden ölçüde etkileyecek hususların ortaya
çıkmasının doğuracağı zararlar ile 12.06.2006 tarih ve 26196 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Sermaye
Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ çerçevesinde vermekte olduğu bağımsız
denetim hizmetini bağımsız denetim standartlarına uygun yapmaması nedeniyle müşteri ve üçüncü şahıslara
karşı doğacak zararlar nedeniyle üçüncü şahıslar tarafından kendisine karşı ileri sürülecek tazminat
taleplerinin sonuçlarına karşı, Sigortalıyı poliçede belirtilen teminat limitine kadar aşağıda yazılı özel şartlar
ile ekli Mesleki Sorumluluk Sigortası Genel Şartları’nın A.1. maddesi (a) fıkrası hükümlerine göre sigorta
eder.

Copyright © 2010 ANUR Sigorta Tüm Hakları Saklıdır.
ANUR Sigorta | İletişim