Anasayfa İletişim Ulaşım Teklif Al Sık Kullanılanlara Ekle

  Mesleki Sorumluluk
 Bağımsız Denetim Hasar Örneği?
 Bağımsız Denetim Nedir ?
 Bağımsız Denetim Amacı Nedir?
 Kim Bağımsız Denetçi Olabilir?
 Bağımsız Denetim Tabi Firmalar
 Bağımsız Denetçi Türleri
 Bağımsız Denetim Ekibi
 B.Denetçi Mesleki Sorumluluk
 BDD Poliçe İstisnalarıı Nedir?
 Avukat Poliçe Kullanımı
 AVUKAT Mesleki Sorumluluk
 Avukatlar Niçin SigortaYapmalı
 Avukat Ödenen Hasarlar
 Acente Mesleki Sorumluluk
 Bağımsız Denetim Sorumluluk
 Belgelendirme Mes. Sorumluluk
 Doktor Mesleki Sorumluluk
 Doktorlar Niçin SigortaYapmalı
 OSGB Sıkça Sorulan Sorular ?
 Tamamlayıcı Hekim Sorumluluk
 Mimar&Müh Mesleki Sorumluluk
 Marka Vekilliği Sorumluluk
 Patent Vekilliği Sorumluluk
 Özel Güvenlik Sorumluluk
 OSGB/İSG/İŞ Güvenliği Uzmaları
 SMMM Mesleki Sorumluluk
 SMMM Teminat Karşılaştırma
 SMMM & YMM Ödenen Hasar
 SMM Sıkça Sorulan Sorular
 VETERİNER Mesleki Sorumluluk
 YMM Mesleki Sorumluluk
 Mesleki Sor. Sig. Gnl Şartları

Avukat Ödenen Hasarlar

ÖDEME TARİHİ ÖDENEN MİKTAR    ÖRNEK     HASAR     AÇIKLAMASI
04.05.2010    10.000      Haciz yazısının gönderilmemesi
19.02.2010      4.000      Tazminat davasında süre hesaplama hatası 
03.07.2009  141.892      EPDK’ nın  kestiği idari para cezasına istinaden açılan idare 
         mahkemesinde verilen davanın reddine ilişkin kararı sigortalı 
         avukatın temyiz hatası
08.06.2009      7.628      Sigortalının dava süresini hesaplama hatası
19.11.2009      7.500      Sigortalı müvekkilinin idare tarafından verilen atama kararının
         iptaline ilişkin açılan davanın kazanılması  ardından müvekkilinin eksik
         maaş ve hakedişlerinin tahsili talebi ile açması gereken davada 
         sigortalı avukatın davayı kazanacağına kanaat edilmiş ve eksik maaş ve 
         hakedişleri tazminat olarak ödenmesi
11.09.2009    10.000      Sigortalının hatası nedeniyle Ağır Ceza Mahkemesinde görülmekte  
         olan davada müvekkili aleyhine çıkan karar kesinleşmiş ve müvekkili 
         hapis cezası almış ve hapse girmiştir. Sigortalının hatası söz konusu 
         olmasaydı olmasaydı müvekkili hapse girmeyecek ve hapse girme
         süresi uzayacaktır. Dosyanın karar tarihi itibari ile ceza zamanaşımı 
         süresinin dolmasına 11 ay kalmış olması da dikkate alınmış olup, 
         maddi ve manevi tazminat dahil 10.000- TL ödenmiştir.
25.09.2009      3.317      Sigortalının hatalı ve fazla talebi nedeniyle karşı taraf vekili için  
         müvekkilleri aleyhine doğan dava vekalet ücretleri tazminat olarak
         ödenmiştir.
23.02.2010    10.773      Sigortalı müvekkilinin aleyhine açılmış olan boşanma davasında 
         davayı kaybetmiş ve temyiz süresini kaçırmıştır. Davada mahkeme
         sigortalının müvekkilini kusurlu bulmuş maddi tazminat ile nafakaya
         hükmetmiştir. Dosya kapsamı incelendiğinde sigortalının 
         müvekkilinin boşanmada kusuru olduğuna dair güçlü deliller
         olmadığından bu yönde yargıtay içtihatlarıda dikkate alınarak
         kararın bozulması yönünde kanaatolduğundan maddi tazminat
         bedeli ödenmiştir.
19.02.2010    14.224      Sigortalının müvekkilleri adına yapmış olduğu icra dosyasındaki 
         hatalı talep nedeniyle idarenin icra hukuk mahkemesine şikayeti 
         üzerine mahkeme tarafından şikayetin kabulüne dair verilen karar 
         nedeniyle sigortalı müvekkilleri aleyhine hükmedilen yargılama
         masrafları ile dava vekalet ücretleri tazminat olarak ödenmiştir.
04.05.2010    10.000      Müvekkili tarafından icra işlemi yapılmak üzere tevdi edilmiş olan çek 
         çek ve çeke ilişkin tahsilât makbuzu nedeniyle ilamsız icra takibine  
         başlanılmış,yetki itirazı üzerine dosya yetkili icra dairesinde yeniden 
         takip yapıldığı ve borçlunun borca itirazı nedeniyle takibin durduduğu
         ve bunun üzerine itirazın iptali davası açılmıştır. Açılan itirazın iptali
         davasından feragat edilmiştir. Davadan feragat edilmiş olması nedeniyle 
         borçlu yönünden, ciranta şirketin borca batık olması nedeniyle şirket
         yönünden çeke ilişkin alacağın tahsil kabiliyeti tamamen sona
         erdirilmiştir. Sigortalı tarafından davadan feragat edilmiş olmasının 
         sebebi yanlış dava açmış  olduğunu düşünmesi olduğu belirtilmiştir.
         Sigortalı avukatın kusuru da dikkate alınarak kendisine kısmi
         ödeme yapılmıştır.

Copyright © 2010 ANUR Sigorta Tüm Hakları Saklıdır.
ANUR Sigorta | İletişim