Anasayfa İletişim Ulaşım Teklif Al Sık Kullanılanlara Ekle

 Lüks Konut Sigortası
 Lüks Ev Aletleri Sigortası
 Özel Müşteriler Grubu Konut
 Özel Müşteriler Grubu Kasko
 Özel Müşteri Grubu Koleksiyon
 Zorunlu Deprem Sigortası

Özel Müşteri Grubu Koleksiyon

 
Toplam bedeli 1,000,000 USD ve üzeri kişisel koleksiyonlara teminat verdiğimiz poliçemiz AIG Özel Müşteriler Grubu’nun en çok talep gören ürünüdür.
 
Antika eşyalarınız ve sanat koleksiyonlarınıza yangın, hırsızlık, deprem, seylap, dahili su, kazaen kırılma gibi rizikoları da  kapsayan, neredeyse tüm dünyada geçerli all risk bir teminat sağlamaktayız. Sahip olduğunuz koleksiyonlar birden fazla  adreslerde bulunsa bile, tek bir poliçede tüm koleksiyonu teminat altına alabiliyoruz.
 
Taşıması yapılacak olan koleksiyonunuzdaki parça veya parçaları, taşımanın eşyanın cinsine uygun koşullarda ve profesyonel bir nakliye şirketi tarafından yapılması şartıyla teminat altına alabiliyoruz.
 
Teminat altındaki eserlerin poliçe dönemi içersinde piyasa değerindeki artışlar, eserin yapan sanatçının ölümü sonrarasında sanat eserinde yaşanabilecek değer artışları özel şartlarımızda yazılı limitler doğrultusunda hasar sonrasında ödenecek tazminat miktarını sigortalılarımız lehine etkilemekte.  Poliçe listesindeki herhangi bir sanat eseri için, bir satın almamakbuzu veya zarar veya hasar anında 3 yıldan daha eski olmayan, bağımsız eksper tarafından yapılmış mutabakatlı kıymet taktiri raporu ibraz edebilmeniz şartıyla, tarafımızdan, söz konusu eserin sanatçısının ölümünü takip eden ilk 12 ay içinde poliçe kapsamında teminat altına alınmış bir riskin gerçekleşmesi durumunda hasarlanan eserin sigorta bedelinin % 200’ü oranında ödeme yapılır, sigorta bedelinin üzerinde yapacağımız ödeme azami 250.000 TL’nı geçmeyecektir. Çift veya takımların herhangi bir parçasının hasarlanması durumunda size tamir ettirmek ya da hasar sonrası düşen piyasa değeri nedeniyle oluşan kıymet kaybını ödemek veya çiftin veya takımın tamamı için ödeme yapılması şeklindeki tazminat ödemesi seçeneklerini sunuyoruz.
 
Sanat eserleriniz poliçe üzerinde yazılı birçok adreste bilatefrik olarak teminat altında olacağı gibi poliçe üzerinde yazılı olmayan adreslerde gerçekleşebilecek hasarlar veya nakliyeler sırasında oluşabilecek hasarlar işbazında poliçe kapsamına dahil edilebilir. Koleksiyonunuzda bulunan eser(lerin) herhangi bir müze veya galeride sergilenmesi ve sergi alanına nakliyesi sırasında poliçe kapsamındaki bir riskin gerçekleşmesi sonucu meydana gelebilecek hasarları teminat altına alabiliyoruz.
 
Sigortalı tarafından yeni edinilen koleksiyonlar, poliçede, aynı kategoride sanat eserlerinin teminat altında bulunuyor olması şartı ile aynı kategorideki sanat eserlerinin toplam bedelinin % 25’i ile teminat altındadır.
 
Mücevher ve saatlere hem konuttaki kasa içinde kilit altındayken, hem bir banka kasasında kilit altındayken hemde sigortalı veya sigortalının eşi mücevher ve saatleri üzerinde veya çantasında taşırken poliçe üzerinde yazılı, iş bazında belirlenen limitler dahilinde teminat verilmektedir.

Copyright © 2010 ANUR Sigorta Tüm Hakları Saklıdır.
ANUR Sigorta | İletişim