Anasayfa İletişim Ulaşım Teklif Al Sık Kullanılanlara Ekle

  Haber ve Duyurular ! ! !
 Devlet Destekli Ticari Alacak
 Ticari Alacak Sigortası Tarife
 Ticari Alacak Sigortası Tebliğ
 Devlet Destekli Tic.Alacak Sig
 OSGB SIKÇA SORULAN SORULAR ?
 OSGB/İSG/İş Güvenliği Uzmanlar
 İşYeriHekimi MeslekiSorumluluk
 İşYeriHekimi SıkSorulanSorular
 Tıbbi Kötü Uygulama Zorunlu
 Gelir Dairesi Başkanlığı
 Sözleşme Damga Vergisi

Tıbbi Kötü Uygulama Zorunlu

ZORUNLU DR. MESLEKİ MALİ SORUMLULUK SİGORTASI

DR. SİGORTA SAĞLIK UZMANLARI BİREYSEL RİSKLER POLİÇESİ

KONU.:Sağlık Uzmanları Bireysel Riskler Sigortası - Tam Gün Yasası
 

30.01.2010 tarih ve 27478 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan ve kamuoyunda 'Tam Gün Yasası' olarak bilinen 5947 sayılı 'Üniversite ve Sağlık Personelinin Tam Gün Çalışmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 8. maddesi ve 1219 sayılı kanuna eklenen 12. madde çerçevesinde; kamu sağlık kurum ve kuruluşlarındaçalışan tabipler, diş tabipleri ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ile özel sağlık kurum ve kuruluşlarda çalışan veya mesleklerini serbest olarak icra eden tabip, diş tabibi ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlara tıbbi kötü uygulama nedeniyle kendilerinden talep edilebilecek zararlar ile kendilerine yapılacak rüculara karşıMesleki Mali Sorumluluk sigortası yaptırma zorunluluğu getirilmiştir. Sigortaya ilişkin hükümler kanunun yayımlanma tarihinden 6 ay sonra yürürlüğe girecektir. 

Kamu sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışanlar için bu sigorta priminin yarısı kendileri tarafından, diğer yarısı döner sermayesi bulunan kurumlarda döner serma ye, döner sermayesi bulunmayan kurumlarda kurum bütçelerinden ödenecektir. 

Zorunlu Mesleki Malî Sorumluluk sigortası, mesleklerini serbest olarak icra edenlerin kendileri tarafından,
özel sağlık kurum ve kuruluşlarda çalışanlar için ilgili özel sağlık kurum ve kuruluşları tarafından yaptırılacaktır. Özel sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışanların sigorta primlerinin yarısı istihdam edenlerce ödenecektir. Bu maddedeki zorunlu sigortaları yaptırmayanlara mülki idare amirince 5.000 TL idari para cezası verilecektir.

Zorunlu sigortalara ilişkin teminat tutarları ile uygulama usul ve esasları Sağlık Bakanlığı'nın görüşü doğrultusunda Hazine Müsteşarlığı'nca belirlenecek olup konuyla ilgili gelişmeler Şirketimizce yakından izlenmektedir. Yasal düzenlemeler ışığında Sağlık Uzmanları Bireysel Riskler Sigorta ürünümüz de gerekirse revize edilerek sigortalı- larımızın yeni dönemdeki ihtiyaçlarına uyumlu hale getirilecektir. 

Bilgi edinilmesini rica eder, işlerinizde artan başarılar dileriz. Saygılarımızla… 


Copyright © 2010 ANUR Sigorta Tüm Hakları Saklıdır.
ANUR Sigorta | İletişim