Anasayfa İletişim Ulaşım Teklif Al Sık Kullanılanlara Ekle

  Haber ve Duyurular ! ! !
 Devlet Destekli Ticari Alacak
 Ticari Alacak Sigortası Tarife
 Ticari Alacak Sigortası Tebliğ
 Devlet Destekli Tic.Alacak Sig
 OSGB SIKÇA SORULAN SORULAR ?
 OSGB/İSG/İş Güvenliği Uzmanlar
 İşYeriHekimi MeslekiSorumluluk
 İşYeriHekimi SıkSorulanSorular
 Tıbbi Kötü Uygulama Zorunlu
 Gelir Dairesi Başkanlığı
 Sözleşme Damga Vergisi

İşYeriHekimi SıkSorulanSorular

Soru: Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk (TKUİZMS) Sigortasını işyeri hekimleri de yaptırmak zorunda mı?
Cevap:  21/07/2010 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanmış olan TKUİZMS Sigortası Tebliği ekleri ile birlikte incelendiğinde;
Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan, Özel sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan, Mesleğini serbest olarak icra eden veya sözleşmeli aile hekimleri ile diş hekimleri için sigorta yapılması zorunlu kılınmıştır. İşyeri hekimleri doğrudan maddelerde sayılmamış ancak ekli listedeki risk grupları tablosunda açık olarak "“İş ve Meslek Hastalıkları (İşçi sağlığı ve iş güvenliği)” tanımlamasıyla işyeri hekimliği uygulamalarına vurgu yapılmıştır. Bu nedenle derneğimiz tüm işyeri hekimlerinin TKUİZMS Sigortasını yaptırması gerektiği görüşündedir.

Soru: Birbiriyle bağlantısı olmayan farklı işyerlerinde işyeri hekimliği yapılması durumunda nasıl bir sigorta yapılmalı?
Cevap: Sigorta tüm hekimlik faaliyetlerini kapsayacak şekilde yapılmalıdır. Tek bir sigorta poliçesi ile tüm hekimlik faaliyetlerinin kapsama alından emin olmak için poliçede bu doğrultuda açık bir ifade bulunmalıdır. ( Risk bilgileri ve /veya Riziko adresi bölümü ilgili tüm işyerlerini kapsayacak şekilde doldurulmalıdır.)

Soru : İşyeri değişikliği yapıldığında nasıl bir yol izlenmeli?
Cevap: Sigortaya başvurarak zeil yoluyla iş ve adres değişiklikleri poliçeye yansıtılmalıdır.

Soru: İşyeri hekimlerinin sigortalanması zorunluluğu tedavi hizmeti yapıyor olmaları nedeniyle midir?
Cevap: Ana risk grubunu ifade ediyor olması nedeniyle evet. Ancak eklerde “İş ve Meslek Hastalıkları (İşçi sağlığı ve iş güvenliği)” şeklinde bir ibare bulunduğu dikkate alındığında, işyerindeki tedavi hizmetleri dışında kalan (etik, iş kazası ve meslek hastalığı vb konularında oluşabilecek sorunlar ) nedeniyle de sigorta yapılması gerektiği açıktır.

Soru: İşyeri hekimlerinin sigorta primi nasıl ödenmeli?
Cevap: İlgili Tebliğ'in 3. ve 4. maddeleri primlerin "% 50 işveren, % 50 hekim katılımı ile ödenmesi” gerektiği şeklinde düzenlenmiştir. Ancak işyeri hekimleri kendilerine mevzuatla verilmeyen bir görevi, tedavi hizmetini üstlerine almış olmaları ve işyerindeki diğer çalışanların faaliyetleri nedeniyle kendini sigortalamak zorunda olmamaları nedeniyle, primin tamamının işveren tarafından ödenmesi hakkaniyete uygun olur. Bunun uygun görülmediği koşullarda, işyeri hekimlerinin kendi hesabına çalışmadığı dikkate alınarak primin yarısı işvereni tarafından ödenmelidir.

Soru: İşveren sigorta yaptırmayı kabul etmezse işyeri hekimleri nasıl bir yol izlemeli?
Cevap: Gerekli tüm bilgi notlarını da ekleyerek işverene sigorta yaptırması gerektiği konusunda dilekçe ile başvuru yapılmalı. Olumsuz yanıt alınması durumunda sigorta hekim tarafından yaptırılarak ücreti işverenden talep edilmeli. Noter Onaylı Deftere TKUİZMS Sigortasının yapılması gerektiği konusunda yazı yazılmalı. Olumsuz yanıtın tekrarlanması durumunda Sağlık Bakanlığı, Çalışma Bakanlığı ve Meslek örgütlerine dilekçe ile başvuru yapılmalıdır.

Soru: TKUİZMS sigortası yaptırmayanlara para cezası verilecek mi?                                            Cevap: Bu maddedeki zorunlu sigortaları yaptırmayanlara mülki idari amirince 5.000 TL idari para cezası verilecektir.

 İŞYERİ HEKİMLERİ DERNEĞİ


Copyright © 2010 ANUR Sigorta Tüm Hakları Saklıdır.
ANUR Sigorta | İletişim