Anasayfa İletişim Ulaşım Teklif Al Sık Kullanılanlara Ekle

  Finansal Sorumluluk
  Yönetici Sorumluluk Sigortası
 Yurtiçi Kredi Sigortası
  İhracat Kredi Sigortası

Yönetici Sorumluluk

 
Sorumluluk Sigortası Danışmanı Mustafa Anur, yönetici sorumluluk sigortasının önemine dikkat çekerek, büyük risklerin altına imza atan yönetim kurulu üyeleri ve CEO’ların, şahsi sorumlulukları ile ilgili sigorta taleplerinin arttığını belirttiyor.
 
Mustafa Anur, şirket yöneticilerinin üstlendiği sorumlulukların yurt dışında çoğu kez dava konusu olabildiğini, Türkiye'de ise bu konunun yeni yeni gündeme gelmekte olduğunu söyledi.
 
Her geçen gün değişen ve gelişen yasal düzenlemeler ve şirketlerin performansına dair yükselen beklentiler, üst düzey yöneticilerin ve CEO’ların sorumluluğunu aynı oranda artırıyor” dedi.
 
Yurt dışında “Directors and Officers Liability Insurance” kısaca D&O olarak anılan poliçenin, yönetim kurulu üyeleri ve CEO’ların kanuni yükümlülüklerinden kaynaklanan şahsi sorumluluklarını güvence altına aldığını söyleyen Su, hukuki masraflar ve hukuki sürecin sonundaki tazminatı karşılamak üzere kurgulandığını aktardı.
 
Bu sigortayla sağlanan teminatlar kısaca şöyle özetlenebilir:
 
Yönetim Kurulu Üyeleri ve Yöneticilerin Kişisel Sorumluluğu: Sigorta dönemi içinde görevlerini ifa sırasında kanunen belirlenmiş herhangi bir özen veya sadakat borcunun yerine getirilmemesi, yanlış bilgilendirme, yanıltıcı beyan gibi kusurlarından dolayı oluşan işletme zararlarından ötürü yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilere yöneltilen tazminat taleplerine karşı kişisel korumayı içerir.
 
Şirket Tazminatı: Yukarıdaki sebeplerden dolayı oluşan zararlarda yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin çalıştıkları şirket tarafından tazmin edilmiş olmaları halinde şirkete koruma sağlanmaktadır.
 
Mustafa Anur, poliçede meydana gelen zararın yanı sıra dava ve savunma masraflarının da temin edildiğinin bilgisini verdi.
 
Sayın Anur  bu yeni poliçeye en çok halka açık şirketler, özel şirketler, halka arzı planlanan şirketler ile Yeni dönemde Limited ve Aş olan Kobi İşletmeleri tarafından da ihtiyaç duyulmakta olduğunu ve bu şirketler tarafından satın alındığını söyledi.
 
Ayrıca kendisi de  bir yönetici olarak, piyasadaki rekabeti sürekli takip ettiğini ve yöneticilerini bu poliçe ile teminat altına alan şirketlerin prestijli bir tutum sergilemiş olacağını da ekledi. Mustafa Anur , 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe girecek ve 01,01,2013 tarihindede daha belirginleşmiş hali ile yeni Türk Ticaret Kanunu’nda yer alan ve “Yönetim Kurulu Üyeleri ve Yöneticilerin Sorumluluğu” teminatının bulunmasını bu sigortaya olan talebi daha da artıracağını öngördüğünü belirtti.
 
Mustafa Anur Ülkemizin önde gelen bu şirketleri ve sayın yöneticilerini iş yaşamında alınan her kararda sorumlu olduğu çok taraf olduğunu, şirketini belirlenen hedefler doğrultusunda yönetmekle yükümlü bir profesyonel olarak verdikleri her kararın ne kadar önemli olduğunu, rekabetçi iş yaşamı, hızla değişen yasa ve yönetmelikler, yöneticilerin kontrolü dışında gelişebilecek dinamiklerle mücadelede yalnız kalmamaları için kendilerinden her zaman sınırsız ve koşulsuz destek alınabileceğini belirtmektedir.nabilirsiniz.

Copyright © 2010 ANUR Sigorta Tüm Hakları Saklıdır.
ANUR Sigorta | İletişim