Anasayfa İletişim Ulaşım Teklif Al Sık Kullanılanlara Ekle

  Anur Sigorta
 ERASMUS Öğrencilerine Teşekkür
 Avukatlara Teşekkürler

Avukat Mesleki Sorumluluk

Türkiye Cumhuriyeti kanunları uyarınca Avukatlık mesleği çerçevesinde yürüttüğü faaliyetler ve her türlü yargı mercii önünde kanunun kendisine verdiği yetkiler çerçevesinde icra ettiği bilirkişilik ve benzeri görevler dahilinde her türlü gerçek ya da iddia edilen ihmal sonucu görev aksatma, hata, yanlış beyanda bulunma, hatalı ve yanıltıcı beyan verme, gizliliğin ihlali veya mesleki hizmeti yerine getirmeme sonucu sigortalı aleyhine yapılacak maddi ve manevi tazminat talepleri sigorta kapsamı altındadır.

Poliçeyi Kimler Alabilir?

Vergi Levhası Sahibi Her bir Yönetici Avukat

Teminatlar GULF Sigorta
Mesleki Sorumluluk Var (Poliçe Limitince)
Savunma Masrafları Var (Poliçe Limitince)
Kayıp Dokümanlar Var (100.000 TL Sınırlı)
Yargı ve Benzeri Masraflar Var (50.000 TL Sınırlı)
İletişim Giderleri Var (50.000 TL Sınırlı)
Manevi Tazminatlar Var(Poliçe Limitince)
Geriye Yürürlülük Var (5 Yıl)
İleriye Yürürlülük Emekli Olunması Koşulu ile 24 Ay
Tevkil Teminatı Var(Poliçe Limitince)
SGK’lı Çalışan Avukat ve Personel Dahil

Poliçe Primleri

 • GULF SİGORTA'da Primler 640 TL den başlamaktadır.

  Tazminat Talebinde İstenilen Evraklar

 • Müvekkilin Talep Yazısı
 • Konuyu Anlatan Beyan Yazısı
 • Dosyanın Fotokopisi

  POLİÇE MUHTEVİYATI

  MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI AVUKATLIK MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI KLOZU

  I. Kapsam 
  16 Mart 2006 tarih ve 26110 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Mesleki Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarına bağlı olarak verilen bu kloz ile sigortacı, sözleşmedeki şartlara tabi olmak kaydı ile sigortalının poliçede konusu belirlenmiş mesleki faaliyeti ifa ederken görevini gereği gibi yapmamasından, müvekkiline karşı özen borcunu yerine getirmemesinden veya diğer kusurlu davranışlarından doğan zararlar nedeniyle ödemek zorunda kaldığı veya kalacağı tazminat tutarları ile kararlaştırılmışsa yargılama giderleri ve avukatlık ücretlerini poliçede yazılı limitler dahilinde temin eder.

  II. Teminat Dışında Kalan Haller 
  Mesleki Sorumluluk Sigortası Genel Şartları'nın "A.3. Teminat Dışında Kalan Haller" maddesinde yer alan düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla, müvekkille bağlantılı sırların saklanmaması veya kötüye kullanılması sonucu meydana gelebilecek zararlar teminat dışındadır.

  III. Ek Sözleşme ile Teminat Altına Alınabilecek Tazminat Talepleri 
  Mesleki Sorumluluk Sigortası Genel Şartları'nın "A.4 Aksine Sözleşme Yoksa Teminat Dışında Kalan Haller, Tazminat Talepleri ve Ödemeler" maddesinde yer alan düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla; 
  1. Türkiye Cumhuriyeti mevzuatı dışındaki kanunlar çerçevesinde yapılabilecek tazminat talepleri, 
  2. Sigortalının fiillerinden sorumlu olduğu kişilerin kasıtlı hareketlerinden kaynaklanabilecek tazminat talepleri, 
  3. Yabancı mevzuatın yanlış yorumlanması veya uygulanması ya da bunlara uyulmamasından kaynaklanan tazminat talepleri, aksine sözleşme yoksa teminat dışındadır.


 • Copyright © 2010 ANUR Sigorta Tüm Hakları Saklıdır.
  ANUR Sigorta | İletişim