Anasayfa İletişim Ulaşım Teklif Al Sık Kullanılanlara Ekle

  Finansal Sigortalar
 Asansör Sorumluluk Sigortaları
 Birey Siber Güvenlik Sigortası
 Veri Koruma Sorumluluk
 Cyber Edge
 Çevre Kirliliği MaliSorumluluk
 Eczane Sorumluluk
 Emniyeti Suistimal Sigortası
 Enerji ve Mühendislik
 Gayrimenkul Değerleme Kurumu
 Gıda Sorumluluk
 İhracat Kredi Sigortası
 İşsizlik Sigortası
 İşveren Sorumluluk
 Kredi Kartı İşsizlik Sigortası
 Kobi Sorumluluk
 Kaçırılma/Fidye/Şantaj Sigorta
 Koleksiyonlar Sigorta Poliçesi
 Maden İşçisi Zorunlu FerdiKaza
 Menkul Kıymetler Sigortası
 Multi Medya Mesleki Sorumluluk
 Nakliyat Sorumluluk
 Devlet Destekli Alacak Sigorta
 Ticari Alacak Sigortası
 Ticari Yangın
 Ticari Sorumluluk
 Teknoloji Mesleki Sorumluluk
 Taşınan Para Sigortası
 Ürün Sorumluluk
 Ürün Geri Çekme
 Yurtiçi Kredi Sigortası
 Yönetici Sorumluluk

TEKNOLOJİ Mesleki Sorumluluk

•Değişen iş koşulları, yeni servis ve hizmet anlayışlarının ortaya çıkması, gelişen pazarlar ile birlikte müşterilerin, sektörün ortaya çıkan ve/veya değişiklik gösteren ihtiyaçları, Kurumsal Mesleki Sorumluluk Sigortası’nın önemini ve ona duyulan ihtiyacı arttırmaktadır.

•Finansal Sigortalar olarak;

-Bilgi İşlem

- Paket veya sipariş üzerine kişiye/kuruma özel oluşturulan yazılım ve donanım satışı, kurulumu

- Sistem Analizi

- Bakım ve servis hizmetleri

- Genel IT danışmanlığı

- Websitesi tasarımı ve internet uygulamaları

- IT uygulamaları ile ilgili verilen eğitimler

- Ve daha pek çok hizmeti…

•IT hizmetleri/servisleri olarak adlandırıyor ve bu mesleki hizmetler ile ilgili sigortalılarımızın Mesleki Sorumluluk’larına teminat sağlıyoruz.

•Peki Mesleki Sorumluluk Sigortası nedir?

•Mesleki Sorumluluk Sigortası; her meslek grubu için özel olarak hazırlanması gereken, o meslek grubunun faaliyetlerini yerine getirirken olası ihmal, kusur sonucu mesleki faaliyetini tam olarak yerine getirememesi veya mesleki faaliyetini yerine getirirken yapacağı hata veya ihmaller veya yanlış beyanda bulunma,  hatalı veya yanıltıcı beyan verme veya gizliliği ihlal gibi fiiler sonucu, müşterilerinin kendilerinden talep edebilecekleri tazminatları teminat altına alan çok özel bir sigorta ürünüdür.

•Gün geçtikçe önemini ve uygulama alanını arttıran bu ürün, meslek mensuplarının mesleklerini güven içinde yerine getirmelerine imkan sağladığı gibi; müşterilerine sunabilecekleri, onları öne çıkarabilecek bir prestij sembolü olmaktadır.

Neden Teknoloji Mesleki Sorumluluk Sİgortası?

•Bilişim Teknolojisi (IT)  firmalarının, özel hizmet alanına sahip olması ve verilen hizmetlerin önemi göz önünde bulundurulduğunda biz sigortacıların “hasar” olarak adlandırdıkları durumlarla karşılaşma olasılıkları da yükselebilmektedir. Bu zararlar kimi zaman sigortalıların mali güçlerini sarsabilecek boyutlarda olabilmektedir. Yasal olarak zorunlu tutulabildikleri gibi müşterileri de özel olarak sözleşmelerinde ya özel olarak sigorta talep edebilmekte ya da ilgili olası zararları için tazminat maddesi eklenmesini talep etmektedirler. GULF Sigorta olarak bizler sigortalılarımıza bu gibi durumlar için güvence sağladığımız gibi; verdikleri hizmetlere/servislere ilişkin geniş bir “mesleki hizmetler” tanımı ile bu hizmetleri/servisleri yerine getirenler ve onların yasal temsilcileri için geniş bir “Sigortalı” tanımı da sunmaktayız.

•Ne zaman Teknoloji Mesleki Sorumluluk Sigortası alınmalıdır/alınabilir?

•Bilişim Teknolojileri alanında hizmet veren IT firmaları, bu teminata sahip olabilmektedirler. İhtiyaçları doğrultusunda kendileri için en uygun teminat limiti belirlenip bu teminatlar uygun primler ve ödeme koşulları ile sunulabilmektedir. Bir IT firmasının ne zaman belirtilen şekilde bir hata ve akabinde zarar ile karşılaşabilecekleri belli olmamaktadır. Bu gibi durumlar yaşanmadan önce, bu yönde bir teminatın varlığı sigortalının hem hasar döneminde sıkıntı yaşamamasına hem de daha uygun şartlar ile teminat edinebilmesine imkan sağlayacaktır. Ve bu geçen süreçte kendileri bu zararlara katlanmak durumunda kalmayacaklardır.

•Unutulmaması gerekir ki;

- Tüm çalışanlarınızın sizin için değerinin ve ne kadar iyi çalışanlar olduklarının bilincinde olarak şunu eklemek isteriz ki; hata insanlara özgüdür. Herkes hata yapabileceği gibi aynı anda tüm çalışanlarınızın tüm işlerini kontrol edebilmeniz de çok zor olabilecektir.

- İnsan becerisine dayalı, bir mesleki faaliyet olan bilişim alanında kimi zaman sıklıkla kimi zaman ise nadiren de olsa yüksek meblağlı hasarlarla karşılaşılabilmektedir. Ve bu durum, ilgili şirketlerin mali güçlerini sarsabilmekte, kimi zaman işlerini durdurmak zorunda kalabilmektedirler.

                    

- GULF Sigorta A.Ş. Sizlere hangi teminatları sunmaktadır?

Her türlü gerçek veya iddia edilen, ihmal sonucu görev aksatma, hata, yanlış beyanda bulunma,  hatalı veya yanıltıcı beyan verme, gizliliği ihlal veya Mesleki Hizmeti yerine getirmede ihmal durumlarında müşterileriniz tarafından talep edilebilecek tazminatlara karşı sağlanan Mesleki Sorumluluk ana teminatı ile beraber, Teknoloji ürünlerinizin istenilen performansı gösterememesine, müşterileriniz tarafından dava açılabilmesi halinde savunma masraflarına, sizin ve çalışanlarınızın mahkemeye katılması gereken durumlar için bu masraflara, bilgisayar kayıtlarının yerine getirilmesi, onarılması masraflarına ilişkin, talep edilir ise yurt dışı da dahil olmak üzere ihtiyacınız olan yıllık limitler ile teminat sağlamaktadır.         

•Teknoloji Mesleki Sorumluluk Sigortasında Kimler teminat altında olmaktadır?

i.   Sigorta Ettiren veya bir İştirak’i;

ii.  Sigorta Ettiren veya bir İştirak’inin herhangi bir yöneticisi, ortağı veya sahibi;

iii. Herhangi bir Çalışan

iv. Sigorta Ettiren’in veya bir İştirak’inin yönetimi veya direkt kontrolü altındaki geçici sözleşmeli işçiler, serbest çalışanlar, sadece işçi çalıştıran taşeronlar;

v.  Bu tanımın (ii) ve (iii) maddelerinde belirtilen Sigortalı’nın mirasçısı veya kanuni temsilcileri teminat altındadır.

vi. Ancak i., ii., iii. ve iv. maddelerde belirtilen sigortalılar için teminat sadece  Mesleki Hizmetler’in yerine getirilmesi esnasında geçerli olacaktır.

• HASAR ÖRNEKLERİ-TEKNOLOJİ

Hasar Örneği 1:

Bir IT Şirketi, bir müşterisi için veri tabanı dizini oluşturmak ve yönetmek amacı ile hizmet verirken; taraflarca imzalanan sözleşmesel yükümlülüklerini yerine getirmedikleri ve zamanında tamamlayamamaları sebebi ile dava edilmiş

ve oluşan direkt 85 milyonluk finansal kaybın giderilmesi kararına varılmıştır.

Hasar Örneği 2:

Bir Teknoloji Firması, yeni bir IT sistemi için hizmet verirken, hizmet süresinin aksaması sonucu eksper incelemesi başlatılmıştır. Eksper, sistemin hatalı olduğunu ve durdurulması gerektiğini belirtmiş olup; yetersiz danışmanlık, eksik tasarım ve düşük yazılım kalitesi ile sözleşmeye ters davranmak sebepleri ile USD 9.359.956 ‘luk hasar talebi oluşmuştur.

•GULF Sigorta’nın Diğer Avantajları

–        Tazminat ödeme gücü, sigortalılarına yüksek teminat limitleri sunabilme olanağı sağlamaktadır.

–        Sigortalılarımız lokal poliçeler temin edebildikleri gibi, ihtiyaçları doğrultusunda tüm dünyada geçerli teminat kapsamına da sahip olabilmektedirler.

–        Mahkeme şartı aranmayıp, hasarın değerlendirmeye alınabilmesi için hizmet verilen 3. şahısın yazılı talebi yeterli olmaktadır.

–        GULF Sigorta’nın 130’dan fazla ülkeye yayılmış olan sigortacılık faaliyetleri, tazminata konu olan olayın yaşandığı bölgede, uzmanlardan oluşan kadrosuyla anında ve yerinde hizmet almalarına imkan sağlar. Hasar talebinin doğduğu ülkenin yerel mahkeme kararlarına istinaden doğan tazminat taleplerini ve mahkeme masraflarını karşılar.

–        Sigortalı tanımı da çok geniş olan GULF Sigorta; en uygun koşullar ile en kapsamlı teminatları sağlayıp, sigortalılarını sahip oldukları teminatlar hakkında bilgilendirmeyi, ihtiyaçları doğrultusunda uygun ürünlere sahip olmalarını sağlamayı, hızlı hasar hizmetleri ve çözümleri sunmayı amaç edinmiştir. 


Copyright © 2010 ANUR Sigorta Tüm Hakları Saklıdır.
ANUR Sigorta | İletişim