Anasayfa İletişim Ulaşım Teklif Al Sık Kullanılanlara Ekle

  Finansal Sigortalar
 Asansör Sorumluluk Sigortaları
 Birey Siber Güvenlik Sigortası
 Veri Koruma Sorumluluk
 Cyber Edge
 Çevre Kirliliği MaliSorumluluk
 Eczane Sorumluluk
 Emniyeti Suistimal Sigortası
 Enerji ve Mühendislik
 Gayrimenkul Değerleme Kurumu
 Gıda Sorumluluk
 İhracat Kredi Sigortası
 İşsizlik Sigortası
 İşveren Sorumluluk
 Kredi Kartı İşsizlik Sigortası
 Kobi Sorumluluk
 Kaçırılma/Fidye/Şantaj Sigorta
 Koleksiyonlar Sigorta Poliçesi
 Maden İşçisi Zorunlu FerdiKaza
 Menkul Kıymetler Sigortası
 Multi Medya Mesleki Sorumluluk
 Nakliyat Sorumluluk
 Devlet Destekli Alacak Sigorta
 Ticari Alacak Sigortası
 Ticari Yangın
 Ticari Sorumluluk
 Teknoloji Mesleki Sorumluluk
 Taşınan Para Sigortası
 Ürün Sorumluluk
 Ürün Geri Çekme
 Yurtiçi Kredi Sigortası
 Yönetici Sorumluluk

Multi Medya Mesleki Sorumluluk

Ana teminatlar:

   Mesleki Sorumluluk

  Meslek mensubunun;

  • İhmal, kusur sonucu mesleki faaliyetini tam olarak yerine getirememesi;
  • Mesleki faaliyetini yerine getirirken yapacağı hata veya ihmaller;
  • Yanlış beyanda bulunma,  hatalı veya yanıltıcı beyan verme,
  • Gizliliği ihlal gibi fiiler sonucu müvekkillerinin kendisinden talep edecekleri tazminatlar teminat altındadır.

    Hakaret

  Sigortalı’nın kasıtlı olmayarak başkalarına hakaret etmesi nedeniyle talep edilen tazminat karşılanmaktadır.

  Manevi tazminat davaları da bu teminat kapsamı altında değerlendirilmektedir.

   Savunma masrafları

    Meslek mensubuna karşı doğan tazminat taleplerinin savunması için harcanan masrafları teminat altına alır.

EK TEMİNATLAR:

KAYIP DÖKÜMANLAR:

  Meslek mensubunun yasal sorumluluğunda bulunan ancak poliçe dönemi içinde tahrip olmuş, zarar görmüş, kaybolmuş, bozulmuş, silinmiş veya unutulmuş olan müvekkillere ait dökümanları yenilemek veya onarmak için yaptığı makul orandaki masraf ve giderleri karşılar.

  Bu ek teminat, 100,000 TL tutarında bir maksimum Alt Sorumluluk Limiti’ne tabidir. Poliçe teminat limiti’nin 100,000 TL’den küçük olduğu durumlarda poliçe teminat limitleri çalışacaktır. 

- Bahsi geçen dökümanlar; bilgisayar kayıtları ve elektronik ve digital veriler dahil her türlü döküman anlamına gelmektedir. Ancak dökümanlar herhangi bir para birimi, kıymetli evrak veya bunlara ait kayıtları içermeyecektir .

EK TEMİNATLAR:

MAHKEMEYE KATILMA MASRAFLARI:

Savunma Masraflarından ayrı olarak poliçe teminatına giren bir hasar talebi ile ilgili olarak Sigortalı’nın mahkemeye katılmasının gerekliliği durumlarda her bir gün için günlük olarak

-          Sigortalı’nın her bir sahibi, ortağı veya yöneticisi için;

USD/TL/EUR 500

-          Herhangi bir Çalışan için;

USD/TL/EUR 250

tutarındaki masrafları karşılamaktadır.

Bu teminat için herhangi bir muafiyet uygulanmamaktadır.

TANIMLAR

MULTİMEDYA HİZMETLERİ:

-          Televizyon, kablolu yayın, uydu yayını veya radyo yayıncılığı;

gazete, dergi, kitap, müzik, rehber, elektronik yayın, video, senaryo; araştırma,

-          Hazırlık, dizin haline getirme, sergi veya dağıtım dahil olmak üzere her türlü yayım araçlarını yayınlama hakkı;

-          Reklamcılık, grafik tasarım, logo ve markanın tasarımı, reklam zaman ve aralığının satın alımı, halkla ilişkiler,

doğrudan posta pazarlaması; oyun, yarışma veya özel teklif (promosyon) tasarımı

-          Baskı anlamına gelmektedir.    

TANIMLAR

SİGORTALI:

i.           Sigorta Ettiren veya bir İştirak’i;

ii.          Sigorta Ettiren veya bir İştirak’inin herhangi bir yöneticisi, ortağı veya sahibi;          

iii.         Herhangi bir Çalışan Sigorta Ettiren’in veya bir İştirak’inin yönetimi veya direkt kontrolü altındaki geçici sözleşmeli işçiler, serbest çalışanlar, sadece işçi çalıştıran taşeronlar;

iv.         Bu tanımın (ii) ve (iii) maddelerinde belirtilen Sigortalı’nın mirasçısı veya kanuni temsilcileri

Not: Ancak i., ii., iii. ve iv. maddelerde belirtilen sigortalılar için teminat sadece  Mesleki Hizmetler’in yerine getirilmesi esnasında geçerli olacaktır.

HASAR ÖRNEKLERİ

-          Bir basım şirketi bir oyuncunun yasa dışı faaliyetleri ile ilgili bir makale yayınlaması üzerine; davaya gidilmiş ve makalenin asılsız ve iftira niteliğinde bildirimler içerdiği tespit edilmiştir. Mahkeme, basım şirketi aleyhinde karar vermiştir; makalenin yayını yasaklanmış ve oyuncu maddi tazminata hak kazanmıştır.

-          Sigortalı, ilaç sertifikaları hakkında yapılan usulsüzlükler ile ilgili bir TV programı hazırlamıştır. Sigortalının, izinsiz olarak Davacı’nın şirket arazisinden görüntüler yayınladığı ve bu nedenle Davacı’nın bu tür bir olaya karışmış gibi bir izlenimin kamuoyunda oluşturduğunu iddia edilmiştir. Itibarın zedelenmesi ve Davacının bir doktor olarak hizmet vermekte olduğu müşterilerin de bundan zarar gördüğü yönünde karar verilmiştir.

-          Bir sigortalının yayınladığı makalesinde 2 ayrı şahısa hakaret ettiği iddiasıyla açılan davada, ilgili makalelerde bazı bariz hataların yapılmasının tespiti ile 282.0000 Dolar tazminat ödenmesi kararlaştırılmıştır.

HASAR ÖRNEKLERİ

-          Bir Reklam Ajansı, bir müşterisine ait ürünün reklamını yaparken rakip firmanın ürünü ile karşılaştırmış ve kendi müşterisinin ürününün daha iyi olduğunu vurgulamıştır. Rakip firma, rekabet hakları ihlaline istinaden dava açmış ve yalnızca savunma masrafları USD 190,000 tutmuştur.

-          Bir sigorta şirketi, haklarında yayınlanan bir makalede belirtilen denetimlerinin eksik ve yanlış olduğu yönündeki bilginin asılsız olması iddiası ile dava açmıştır. USD 850,000 tutarında savunma masrafları oluşmuştur.

-          Bir Araç Kiralama firması, dergide “Yılın en iyi Araç Kiralama Firması” olarak lanse edilen rakip firmaya; rekabet haklarını ihlal gerekçesi ile dava açmıştır. USD 149,000 tutarında savunma masrafı oluşmuştur.

HASAR ÖRNEKLERİ

-          2. Dünya Savaşı hakkındaki bir kitapta savaşta yer alan veterinerlerin uygulamaları hakkında yazılanlardan dolayı; veterinerler toplu olarak yayınevine dava açmışlardır. USD 322,000 tutarında savunma masrafı oluşmuştur.

-          Bir ünlü hakkında yazılan biyografi kitabının, kendisini istismar ettiği gerekçesi ile menejari tarafından yayınevine dava açılmıştır. USD 116,000 ödeme yapılmıştır.

-          Bir birey, kitapta yer alan katilin adının kendi adı olması nedeni ile zarar gördüğünü iddia edip, dava açmıştır. USD 36,000 savunma masrafları oluşmuştur.

-          Reklam Ajanslarının, müşterilerine verdikleri hizmetleri zamanında tamamlayamamaları; eksik ve/veya hatalı yerine getirmeleri nedeni ile de müşterilerinin finansal kayba uğradıkları durumlar sıkça karşılaşılan diğer hasar örneklerini oluşturmaktadır.

GULF Sigorta Avantajları

-          Tazminat ödeme gücü, sigortalılarına yüksek teminat limitleri sunabilme olanağı sağlamaktadır.

-          Sigortalılarımız lokal poliçeler temin edebildikleri gibi, ihtiyaçları doğrultusunda tüm dünyada geçerli teminat kapsamına da sahip olabilmektedirler.

-          Mahkeme şartı aranmayıp, hasarın değerlendirmeye alınabilmesi için hizmet verilen 3. şahısın yazılı talebi yeterli olmaktadır.

-          GULF Sigorta’nın 130’dan fazla ülkeye yayılmış olan sigortacılık faaliyetleri, tazminata konu olan olayın yaşandığı bölgede, uzmanlardan oluşan kadrosuyla anında ve yerinde hizmet almalarına imkan sağlar. Hasar talebinin doğduğu ülkenin yerel mahkeme kararlarına istinaden doğan tazminat taleplerini ve mahkeme masraflarını karşılar.

-          Sigortalı tanımı da çok geniş olan GULF Sigorta; en uygun koşullar ile en kapsamlı teminatları sağlayıp, sigortalılarını sahip oldukları teminatlar hakkında bilgilendirmeyi, ihtiyaçları doğrultusunda uygun ürünlere sahip olmalarını sağlamayı, hızlı hasar hizmetleri ve çözümleri sunmayı amaç edinmiştir.


Copyright © 2010 ANUR Sigorta Tüm Hakları Saklıdır.
ANUR Sigorta | İletişim