Anasayfa İletişim Ulaşım Teklif Al Sık Kullanılanlara Ekle

  Finansal Sigortalar
 Asansör Sorumluluk Sigortaları
 Birey Siber Güvenlik Sigortası
 Veri Koruma Sorumluluk
 Cyber Edge
 Çevre Kirliliği MaliSorumluluk
 Eczane Sorumluluk
 Emniyeti Suistimal Sigortası
 Enerji ve Mühendislik
 Gayrimenkul Değerleme Kurumu
 Gıda Sorumluluk
 İhracat Kredi Sigortası
 İşsizlik Sigortası
 İşveren Sorumluluk
 Kredi Kartı İşsizlik Sigortası
 Kobi Sorumluluk
 Kaçırılma/Fidye/Şantaj Sigorta
 Koleksiyonlar Sigorta Poliçesi
 Maden İşçisi Zorunlu FerdiKaza
 Menkul Kıymetler Sigortası
 Multi Medya Mesleki Sorumluluk
 Nakliyat Sorumluluk
 Devlet Destekli Alacak Sigorta
 Ticari Alacak Sigortası
 Ticari Yangın
 Ticari Sorumluluk
 Teknoloji Mesleki Sorumluluk
 Taşınan Para Sigortası
 Ürün Sorumluluk
 Ürün Geri Çekme
 Yurtiçi Kredi Sigortası
 Yönetici Sorumluluk

Ticari Sorumluluk

Basit ama kapsamlı çözüm sağlayan Ticari Sorumluluk Sigorta paketi ile işlerinizi yürütürken, meydana gelebilecek bir kaza sonucu üçüncü şahısların veya çalışanlarınızın yaralanması ve buna bağlı oluşan tedavi giderleri ile sakatlık ve ölüm ile sonuçlanan durumlarda sorumluluğunuzdan size yüklenebilecek tazminat taleplerini teminat altına alıyoruz. Bedeni zararlar yanında, üçüncü şahısların her türlü mal varlıklarına, eşyalarına gelebilecek zararlarda tazmin ile yükümlü olduğunuz kısmın  tamamını üstleniyoruz . Bir tazminat talebiyle karşı karşıya olduğunuzda olayda sorumluluğunuz olmasa dahi savunma masraflarınızı biz karşılıyoruz.  Zira biz sigortalımızı haksız taleplere  karşı da koruyoruz.

 AYRICA

 Bu sigortanın şartları tabi olduğumuz Üçüncü Şahıslara Karşı Mali Mesuliyet Sigortası Genel Şartları, İşveren Sorumluluk Sigortası Genel Şartları, Asansör Kazalarında Üçüncü Kişilere Karşı Sorumluluk Sigortası Genel Şartları'na göre belirlenmiş ve CHARTIS Sigorta tarafından aşağıdaki teminatlarla kapsamı genişletilmiştir.

-  İşyerinizin otoparkında, binanıza gelen ziyaretçilerin araçlarının başına gelebilecek kazalar 

- Binada olası yangın, infilak, duman, is sonucu üçüncü şahısların maruz kalabileceği  zararlar

- Manevi tazminat talepleri

- Asansör kazaları sonucu sizin payınıza düşebilecek sorumluluıklar

İşveren Sorumluluk Sigortası için teminet ilaveleri işyeri sahası içindeki iş kaazalarına ek olarak;

- İşverenin sağladığı araçlar ile işe gidiş gelişler sırasındaki kazalar

- İşveren tarafından görevlendirilmiş olarak yapılan sayahatlar sırasındaki kazalar

- İşveren tarafından görevlendirilmiş olarak Türkiye dışına yapılan iş seyahatları sırasındaki kazalar

- Manevi tazminat talepleri

- Gıda zehirlenmesi

- Arızi inşaatlar sırasındaki kazalar

- Stajyerler, taşeronlar, alt taşeronlar

3. Şahıs Sorumluluk Teminat İlaveleri

- Yangın, infilak, duman ve dahili su hasarları

- Arızi inşaatlar sırasındaki kazalar

- Ani ve kazaen oluşan çevre kirliliği hasarları

- Sigortalıya ait tabelaların vereceği zararlar

- Tedavi masrafları

- Gıda zehirlenmesi 

- Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, kötü niyetli hareketler, sabotaj ve terör.

Otopark ve Valet Parking Sorumluluk Kapsamı

 İşyeri otoparkına park edilmiş haldeki üçüncü şahıs araçlarının uğrayacağı zararlar ile park edilmek üzere işyeri görevlilerine teslim edilen araçların işyeri görevlileri tarafından park edilmesi, yer değiştirilmesi sırasından müşteri araçlarına verebilecekleri zararlar sigortalının sorumluluğu ölçüsünde teminata dahildir.

Asansör Sorumluluk Kapsamı

Asansör kazaları sonucu üçüncü şahısların uğrayacağı bedeni ve maddi zararları

KİMLER FAYDALANABİLİR?

Tüzel kişi olan herkes


Copyright © 2010 ANUR Sigorta Tüm Hakları Saklıdır.
ANUR Sigorta | İletişim