Anasayfa İletişim Ulaşım Teklif Al Sık Kullanılanlara Ekle

  Finansal Sigortalar
 Asansör Sorumluluk Sigortaları
 Birey Siber Güvenlik Sigortası
 Veri Koruma Sorumluluk
 Cyber Edge
 Çevre Kirliliği MaliSorumluluk
 Eczane Sorumluluk
 Emniyeti Suistimal Sigortası
 Enerji ve Mühendislik
 Gayrimenkul Değerleme Kurumu
 Gıda Sorumluluk
 İhracat Kredi Sigortası
 İşsizlik Sigortası
 İşveren Sorumluluk
 Kredi Kartı İşsizlik Sigortası
 Kobi Sorumluluk
 Kaçırılma/Fidye/Şantaj Sigorta
 Koleksiyonlar Sigorta Poliçesi
 Maden İşçisi Zorunlu FerdiKaza
 Menkul Kıymetler Sigortası
 Multi Medya Mesleki Sorumluluk
 Nakliyat Sorumluluk
 Devlet Destekli Alacak Sigorta
 Ticari Alacak Sigortası
 Ticari Yangın
 Ticari Sorumluluk
 Teknoloji Mesleki Sorumluluk
 Taşınan Para Sigortası
 Ürün Sorumluluk
 Ürün Geri Çekme
 Yurtiçi Kredi Sigortası
 Yönetici Sorumluluk

Ürün Geri Çekme

Ayıplı Ürün Sigortası

Bu ürünümüz yiyecek, içecek ve kozmetik gibi doğrudan insan sağlığını tehdit eden ürünleri üreten şirketler için hazırlanmıştır. Sigortalının ürünlerinin kötü niyetli olarak veya yanlışlıkla bozulması sebebi ile oluşan kayıplarını karşılar. Teminat ürünün geri toplanması için gerekli olan geniş bir yelpazeye yayılmış masrafları ve ilgili iş durması masraflarını, eski haline getirme masrafları ile danışmanlık masraflarını karşılar

Ürün Geri Çağırma Sigortası

Yukarıda sayılanlar dışında kalan nihai - ara ürün üreticileri, tüketim – ticari ve endüstriyel ürünlerin ithalatçıları ürünün bedeni veya maddi zarara yol açması veya yol açma tehlikesinin bulunması halinde bu ürünlerin geri toplanması için yapılacak masrafları karşılar.

Teminatlar

Ayıplı Ürün Sigortası

- Kazaen bozulma : Sigortalı ürünün üretimi, hazırlanması, paketlenmesi veya dağıtımı sırasında meydana gelen kazaen veya kasıtsız kirlenme, bozulma, etiket hataları

- Kötü niyetle tahrifat : Sigortalı ürünün amaçlanan kullanımına veya tüketimine uymayacak veya tehlikeli olacak şekilde veya halkta böyle bir intiba yaratmak üzere sigortalının bir çalışanı tarafından olsun veya olmasın üründe meydana gelen her türlü gerçek iddiaya göre veya tehditle, kasıtlı , kötü niyetli değişiklik veya kirlenme

- Şantaj : Fidye parası talep etmek amacıyla sigortalıya bildirilmiş kötü niyetle tahrifat işleme konusunda her türlü tehdit

Ürün Geri Çağırma Sigortası

- İş durması

- Geri çağırma masrafları

- Yerine koyma masrafları

- Rehabilitasyon masrafları

- Danışmanlık masrafları

- Ürünün yok edilme masrafları (alt limitle

Avantajlarımız

Poliçelerimiz,GULF nin dünyanın hemen her ülkesinde faaliyet göstermesi, en büyük sigorta şirketi olması, finansal gücü, yüksek derecelendirme notu sayesinde uluslar arası platformda öncelikli olarak kabul görmektedir.

Tüm dünyaya yayılmış geniş hizmet ağı sayesinde tazminata konu olacak olayın yeri, niteliği, miktarı ve zamanı ne olursa olsun, anında ve yerinde, uzman kişilerce müdahale edilerek, Sigortalı’nın olayın kendi ülkesi dışında meydana gelmiş olması sebebi ile karşılaşabileceği güçlükleri hiç yaşamaması sağlanır.

ABD ve Kanada da dahil, hasar hangi ülkede olursa olsun, o ülkenin yerel mahkemelerinin kararları sonucu çıkacak tazminatı ödemeyi kabul eder, yapılan mahkeme masraflarını karşılar

130’u aşkın ülkede bulunan ofisleri sayesinde, Sigortalının doğrudan ve dolaylı olarak ihracat yaptığı ülkelerde, ilgili ülke kanunlarının gerektirdiği yerel poliçenin düzenlenmesini sağlar.

Müşteri Profili

- Yiyecek-içecek
 
- Tekstil

Copyright © 2010 ANUR Sigorta Tüm Hakları Saklıdır.
ANUR Sigorta | İletişim