Anasayfa İletişim Ulaşım Teklif Al Sık Kullanılanlara Ekle

  Finansal Sigortalar
 Asansör Sorumluluk Sigortaları
 Birey Siber Güvenlik Sigortası
 Veri Koruma Sorumluluk
 Cyber Edge
 Çevre Kirliliği MaliSorumluluk
 Eczane Sorumluluk
 Emniyeti Suistimal Sigortası
 Enerji ve Mühendislik
 Gayrimenkul Değerleme Kurumu
 Gıda Sorumluluk
 İhracat Kredi Sigortası
 İşsizlik Sigortası
 İşveren Sorumluluk
 Kredi Kartı İşsizlik Sigortası
 Kobi Sorumluluk
 Kaçırılma/Fidye/Şantaj Sigorta
 Koleksiyonlar Sigorta Poliçesi
 Maden İşçisi Zorunlu FerdiKaza
 Menkul Kıymetler Sigortası
 Multi Medya Mesleki Sorumluluk
 Nakliyat Sorumluluk
 Devlet Destekli Alacak Sigorta
 Ticari Alacak Sigortası
 Ticari Yangın
 Ticari Sorumluluk
 Teknoloji Mesleki Sorumluluk
 Taşınan Para Sigortası
 Ürün Sorumluluk
 Ürün Geri Çekme
 Yurtiçi Kredi Sigortası
 Yönetici Sorumluluk

Kobi Paket Sigortası

İş yaşamında riskler piyango gibidir; size de çıkabilir! Başladığınız noktaya geri dönme riskini almayın.

Ülke ekonomisinin çok büyük bir çoğunluğunu oluşturan ve ekonomiye katma değer yaratan küçük ve orta ölçekli işletmeler olarak tanımlayabileceğimiz KOBİ’lere yönelik olarak, “KOBİ Paket Sigortası” adı altında yeni bir ürün geliştirmiş bulunmaktayız.

KOBİ Paket Sigortası’nın hitap edeceği işletmelerin tüm sigorta ihtiyaçlarını tek bir teminat şemsiyesi altında toplayarak, avantajlı fiyatları ile müşteri memnuniyetini en üst seviyeye yükseltmesi hedeflenmiştir.

KOBİ Paket Sigortası ile bina kıymetiniz, işletmenizdeki dekorasyonlar, makineler, demirbaşlar, elektronik cihazlar gibi kıymetlerin yanında; size ait emtea, üçüncü şahıslara ait emtea, cam, reklam panosu / Totem ve kiracı tarafından yaptırılan hizmetler de teminat altındadır. Ayrıca işletmenizde bulunan nakit paranız ve kıymetli evraklarınız da aynı şekilde güvence altında. Çalışanlarınızı unutmadık, çalışanlara ait özel eşyalar da bu poliçe ile teminat altında.

Yeni ürünümüz kapsamındaki teminatlar aşağıda sunulmaktadır:

 - Yangın, yıldırım, infila

 - Dahili su

 - Fırtına

 - Kara taşıtları çarpması

 - Hava taşıtları çarpması

 - Yer kayması

 - Duman

 - İş durması

 - Alternatif işyeri değişikliği masrafları

 - Kira kaybı

 - Enkaz kaldırma masrafları

 - Grev lokavt kargaşalık halk hareketleri

 - Kötü niyetli hareketler

 - Terör

 - Hırsızlık

 - Bina sabit tesisat hırsızlık

 - Geçici adres nakil

 - Hukuksal koruma

 - Anadolu Hizmet – KOBİ

Ayrıca isteğe bağlı olarak verilebilecek teminatlar:

• Sel su baskını
• Kar ağırlığı
• Deniz taşıtları çarpması
• Deprem ve yanardağ püskürmesi
• Nakit para ve kıymetli evrak hırsızlık
• Taşınan para
• Makine kırılması
• Elektronik cihaz
• İşveren sorumluluk
• Emniyeti suiistimal
• Cam ve reklam panosu kırılması
• Üçüncü kişilere karşı sorumluluk
• Ürün sorumluluk (belirli faaliyet konuları için)
• Ferdi kaza
• Tedavi masrafları
• Gündelik tazminat
• Yangın Mali Sorumluluğu
• Kiracının mal sahibine karşı sorumluluğu
• Mal sahibinin kiracıya karşı sorumluluğu
• Komşuluk mali sorumluluğu
 

KOBİ Paket Sigortası ile, şimdi daha uygun fiyat ve geniş teminatlarla işyeriniz için size otomatik olarak sunulan diğer çok özel avantajlar:

Yeni Değerinden Ödeme Teminatı

Kiracı Tarafından Yaptırılan Hizmetlerin Korunumu

KOBİ’ler için özel olarak hazırlanan “ Hizmet – KOBİ”, işyerinizde ihtiyaç duyabileceğiniz her türlü hizmet için yanınızda. Bu kapsam dahilinde:

İşyerinde meydana gelebilecek elektrik, su tesisatı arızaları, çilingir hizmeti, yangın, patlama vb. sebeplerle oluşacak yaralanmalarda acil ambulans hizmeti; su basması, yangın, patlama sonucu oluşacak hasar sebebiyle gerektiği durumlarda işyerinin korunması; sigortalı seyahatteyken, işyerinde meydana gelen bir hasar sonucu sigortalının işyerine dönüşü organizasyonu masrafları gibi teminatları kapsar.


Copyright © 2010 ANUR Sigorta Tüm Hakları Saklıdır.
ANUR Sigorta | İletişim