Anasayfa İletişim Ulaşım Teklif Al Sık Kullanılanlara Ekle

  Sorumluluk Sigortaları
 Avukat Mesleki Sorumluluk
 Avukatlar Niçin SigortaYapmalı
 Avukat Poliçe Kullanımı
 Avukat Ödenen Hasarlar
 Acente Mesleki Sorumluluk
 B.Denetçi Mesleki Sorumluluk
 B. Denetçi Poliçe İstisnaları
 Bağımsız Denetçi Hasar Örneği
 Belgelendirme Mes. Sorumluluk
 Doktor Mesleki Sorumluluk
 Doktorlar Niçin SigortaYapmalı
 Marka Vekilliği Sorumluluk
 Mimar&Müh Mesleki Sorumluluk
 OSGB/İSG/İŞ Güvenliği Uzmaları
 OSGB Sıkça Sorulan Sorular ?
 Özel Güvenlik Sorumluluk
 Patent Vekilliği Sorumluluk
 SMMM Mesleki Sorumluluk
 SMM Sıkça Sorulan Sorular
 SMMM Teminat Karşılaştırma
 SMMM & YMM Ödenen Hasar
 Tamamlayıcı Hekim Sorumluluk
 Veteriner Mesleki Sorumluluk
 YMM Mesleki Sorumluluk
 Mesleki Sor. Sig. Gnl Şartları

OSGB SIKÇA SORULAN SORULAR ?

S 1-  ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ (OSGB) NEDİR?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı osgb tanımını Kamu kurum ve kuruluşları, organize sanayi bölgeleri ile 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa göre faaliyet gösteren şirketler tarafından, işyerlerine iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini sunmak üzere kurulan gerekli donanım ve personele sahip olan ve Bakanlıkça yetkilendirilen birimi olarak tanımlamaktadır.

S 2-  İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI KİMDİR ?

İş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca...İş güvenliği Uzmanı iş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yetkilendirilmiş, A,B,veya C Sınıflarında iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip uzmandır.

 

S 3- İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI NEDİR NASIL OLUNUR?

İş güvenliği Uzmanı iş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yetkilendirilmiş, A,B,veya C Sınıflarında iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip uzmandır.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Güvenliği Uzmanlarını üç sınıfa ayırmıştır. Bu sınıflar;

  • A sınıfı İş sağlığı Güvenliği Uzmanı
  • B sınıfı İş sağlığı Güvenliği Uzmanı
  • C sınıfı İş sağlığı Güvenliği Uzmanı

dır. İş yerlerini yaptıkları işin muhteviyatına göre tehlike sınıfı olarak 3 gurupta değerlendirmiştir, Bu sınıflar

  • Çok Tehlikeli
  • Tehlikeli
  • Az tehlikeli

İşyerleridir . Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı hangi sınıfta ki uzmanın hangi tehlike sınıfında ki iş yerlerinde iş sağlığı Güvenliği Uzmanlığı hizmeti verebileceğini ;

  • A sınıfı İş sağlığı Güvenliği Uzmanı - Çok Tehlikeli Sınıfına giren iş yerlerinde
  • B sınıfı İş sağlığı Güvenliği Uzmanı - Tehlikeli Sınıfına giren iş yerlerinde
  • ·         C sınıfı İş sağlığı Güvenliği Uzmanı - Az Tehlikeli Sınıfına giren iş yerlerinde

Şeklinde belirlemiştir.

Bu belirlemeye rağmen piyasa şartlarının gözetlenmesi ve 6331 Sayılı yasanın yürürlüğe girdiği 1 Ocak 2013 Tarihi itibari ile İş sağlığı Güvenliği Uzmanı sayısında ki yetersizlik nedeni ile C sınıfı uzmanlar 3 yıl boyunca B sınıfı iş sağlığı Güvenliği Uzmanının bakabileceği Tehlikeli Sınıfına giren iş yerlerinde , B sınıfı İş sağlığı Güvenliği Uzmanı 3 yıl boyunca A sınıfı İş sağlığı Güvenliği Uzmanının hizmet verebileceği Çok Tehlikeli Sınıfına giren iş yerlerinde hizmet verebilirler kararı alınmıştır. Ayrıca C sınıfı İş sağlığı Güvenliği uzmanı olan ve meslek alanı ile ilgili 3 yıllık iş tecrübesini belgelendirebilen uzmanlar o meslek dalı ile ilgili A sınıfı İş sağlığı Güvenliği Uzmanının hizmet verebileceği Çok Tehlikeli Sınıfına giren iş yerlerinde hizmet verebilirler kararı alınmıştır. Örnek vermek gerekir ise İnşaat Mühendisi bir C sınıfı İSG uzmanı eğer 3 yıl boyunca inşaat sektöründe çalıştığını belgeler ise Çok tehlikeli sınıfında bulunan ve A sınıfı İSG uzmanının hizmet vermesi gereken inşaat sektöründe hizmet verebileceklerdir.

S 4- Kimler İş Güvenliği uzmanı olabilir ?

A SINIFI İSG UZMANI

B sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesiyle en az dört yıl fiilen görev yaptığını iş güvenliği uzmanlığı sözleşmesi ile belgeleyen ve A sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitimine katılarak yapılacak A sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavında başarılı olan mühendis, mimar veya teknik elemanlar , İş sağlığı ve güvenliği veya iş güvenliği ana bilim dalında doktora yapmış olan mühendis, mimar veya teknik elemanlar ile Genel Müdürlük ve bağlı birimlerinde mühendis, mimar veya teknik eleman olarak en az on yıl görev yapmış olanlardan A sınıfı iş güvenliği uzmanlığı için yapılacak sınavda başarılı olanlara, İş sağlığı ve güvenliği alanında en az yedi yıl teftiş yapmış mühendis, mimar veya teknik eleman olan iş müfettişlerine, Genel Müdürlük ve bağlı birimlerinde iş sağlığı ve güvenliği alanında en az sekiz yıl görev yapmış Bakanlık iş sağlığı ve güvenliği uzmanlarına, istekleri halinde, A sınıfı İSG umanlığı Belgesi verilir.

B SINIFI İSG UZMANI

C sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesiyle en az üç yıl fiilen görev yaptığını iş güvenliği uzmanlığı sözleşmesi ile belgeleyen ve B sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitimine katılarak yapılacak B sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavında başarılı olan mühendis, mimar veya teknik elemanlara, İş sağlığı ve güvenliği veya iş güvenliği ana bilim dalında tezli yüksek lisans yapmış olan mühendis, mimar veya teknik elemanlardan (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavında başarılı olanlara, B sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesi verilir.

C SINIFI İSG UZMANI

Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş C sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitimi veren kurumların eğitimine katılarak yapılacak C sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavında başarılı olan Mühendisler ,Mimarlar , Teknik Öğretmenler Fen veya Fen-Edebiyat Fakültelerinin Fizik ve Kimya bölümlerinden lisans düzeyinde mezun olanlar Meslek yüksekokullarının İş Sağlığı ve Güvenliği Programı önlisans mezunlarına C sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesi verilir. Şekline açıklanabilir.

S 5- İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI VE İŞ HEKİMİNİN GÖREVLERİ NELERDİR ?

İşletmelere hizmet verecek olan İş güvenliği uzmanları ve işyeri hekimlerinin bir işletmede ki temel görevi işyerindeki tehlikeleri ve bu tehlikelerden doğabilecek riskleri ortaya çıkartarak bu tehlike ve risklere karşın alınması gereken tedbirleri belirlemektir. İşverenler İş güvenliği Uzmanı ve İş yeri hekimin belirlemiş olduğu tehlikeleri ve riskleri ortadan kaldırmaya yönelik fiziki önlemleri almazlar ise uzmanlar bu durumu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bildirmek ile mükelleflerdir.

S 6- ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ

İş Sağlığı ve Güvenliği hizmeti vermek üzere yetkilen...

S 7- 0SGB ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ NEDİR ?

OSGB Yani Ortak Sağlık Güvenlik Birimleri işletmelerin İş Sağlığı ve İş Güvenliği konularında 30 Haziran 2012 tarih ve 28339 sayılı resmi gazetede yayınlanan ve 01.01.2013 tarihinde yürürlüğe giren 6331 sayılı İş sağlığı ve güvenliği kanunu gereği yükümlülüklerini yerine getirebilmeleri amacı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş bünyesinde iş güvenliği uzmanı , iş hekimi , sağlık memuru bulundurmak zorunda olan kuruluşlardır.

S 8- KİMLER OSGB ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ HİZMETİ ALACAK ?

6331 sayılı İs Sağlığı ve Güvenliği yasası çalışan sayısına ve ya tehlike sınıfına bakılmaksızın Türkiye’de ki tüm işletmelerin bir iş güvenliği uzmanı barındırarak işletmelerinde İSG konusunda yasal çerçevelerle belirlenmiş olan uygulamaları yapma zorunluluğu getirmektedir. Bu sürecin kademeli geçiş süreci olarak tüm Türkiye’de ki işletmelere uygulanmasına karar verilmiştir. Bu nedenle belirli tarih aralıklarında işletmelerin çalışan sayısına ve tehlike sınıflarına göre geçiş ön görülmüştür. Bu İş sağlığı Güvenliği Geçiş Süreci 6331 sayılı İs Sağlığı ve Güvenliği yasası ile açıklanmış olup İşletmelerin OSGB hizmeti alma zorunlulukları

·         tehlikeli sınıfına bakılmaksızın 50’den çok çalışanı işyerleri için iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi, diğer sağlık personeli çalıştırma zorunluluğu ve ya bir OSGB firması ile anlaşarak OSGB hizmeti alma zorunluluğu mevcut yasalar ile bulunmaktadır. 1 Ocak 2013 Tarihi itibari ile 6331 Sayılı kanuna göre bu durum devam edecektir.

·         50’den az çalışanı olan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi, diğer sağlık personeli çalıştırma zorunluluğu ve ya bir OSGB firması ile anlaşarak OSGB hizmeti alma zorunluluğu 30 Haziran 2013 tarihinden itibaren

·         Kamu kurumları ile 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi, diğer sağlık personeli çalıştırma zorunluluğu ve ya bir OSGB firması ile anlaşarak OSGB hizmeti alma zorunluluğu 30 Haziran 2014 tarihinden itibaren,

bulunmaktadır. Buradan da anlaşılacağı üzere işletmeler isterler ise Tehlike sınıflarına göre iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi ile ayrı ayrı sözleşmeler yaparak bu yasal zorunluluğu aşmış olurlar ve ya bakanlık tarafından yetkilendirilmiş bir Ortak Sağlık Güvenlik Birimi OSGB ler ile anlaşarak iş sağlığı ve güvenliği konusunda yasal mevzuatlarını yerine getirmiş olurlar.

S 9- ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ (OSGB) HİZMETİ ALMAK ZORUNDAMISINIZ?

 

İşverene iş sağlığı ve güvenliği hizmeti için alternatif çözümler sunuluyor.

İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin işyeri bünyesindeki İSG profesyoneli tarafından sağlanması gerekmektedir. Ancak işyerinde İSG eğitimi alarak bu görevi üstlenecek uygun vasıflara sahip bir personel bulunmaması halinde bu hizmet ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden sağlanarak da yerine getirilebilecektir. Ayrıca İş güvenliği uzmanı ve işyeri hekiminin tam süreli görevlendirilmesi gereken işyerlerinde, işveren, ‘İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi’ kurmakla yükümlüdür. ‘İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi’ kuran işletmeler Ortak Sağlık Güvenlik Birimleri ile sözleşme imzalamak zorunda değillerdir.

S 10- İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

İşyeri sınırları dahilindeki tehlike kaynaklarının belirlenmesidir.

İş Güvenliği İşyeri sınırları 11dahilindeki tehlike kaynaklarının belirlenmesidir. Bu tehlike kaynaklarının giderilmesi veya azaltılmasıdır. İşletmelerde karşılaşılan en önemli sorunlardan biri çalışanların emniyetli ve sağlıklı bir çalışma ortamına sahip olmamalarıdır. İşletmelerin daha iyi rekabet koşullarına ulaşabilmesi için çalışanların iş sağlığı ve iş güvenliği konusunda planlı ve sistemli çalışmalar yürütmesi gerekmektedir. Bundan yola çıkarak iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve sürekli iyileştirilerek korunabilmesi için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 6331 sayılı yasa ile tüm işletmelerin iş sağlığı ve güvenliği konusunda yapması gereken çalışmalar belirlenmiştir. İşletmelerde iş sağlığı ve Güvenliği konusunda işletmeler yardımcı olabilmeleri amacı ile OSGB ler yani Ortak Sağlık Güvenlik Birimleri yetkilendirilmiştir.

OSGB firmaları iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin işletmelerde genel stratejileri ile uyumlu olarak sistematik bir şekilde ele alınıp sürekli iyileştirme yaklaşımı çerçevesinde çözümlenmesi için yol gösterici kuruluşlardır. Anlayacağımız üzere OSGB firmaları size iş sağlığı güvenliği çalışmalarını fiziki olarak uygulayan firma değildir. İşletmede iş sağlığı güvenliği çalışmalarında yapılması gerekenleri işletmeye bildirerek yönlendiren danışmanlık firmalarıdır.

S 11- İŞ SAĞLIĞI ve İŞ GÜVENLİĞİ AMACI NEDİR ?

1. Çalışanları Korumak

2. Üretimin Güvenliğini Sağlamak(Verim artışı, kalite üstünlüğü ile)

3. İşletme Güvenliğini Sağlamak (Acil durum tedbirleri, risk değerlendirme)

S 12- İş güvenliğinde Genel Kurallar Nedir ?

1. Güvenliğimiz için verilen talimatlara, yasak ve ikazlara uymalıyız.

2. Kullanılan makine, araç ve gereçle ilgili kurallar tam olarak bilinmeli ve bunlara uyulmalıdır

3. Duran makineyi çalıştırırken çevresini kontrol ediniz.

4. Makine aralarında şakalaşmayınız.

5. Gerektiğinde kişisel korunma malzemeleri kullanılmalıdır. (Gözlük, eldiven, baret, önlük, ayakkabı, kulak tıkacı, vb.)

6. Kendinizi ve başkasını tehlikeye sokabilecek davranışlarda bulunmayınız.

7. Kendi güvenliğinizin yanında; çevre, makine takım ve malzeme güvenliğine de dikkat etmelisiniz.

8. Kolay kayan ve hareketlerinizi zorlaştıran ayakkabılar giymeyiniz.

9. Çok sayıda kaza düşmelerden meydana gelir. Bu nedenle yerlere sıvı dökmeyiniz, dökülmüşse temizleyiniz, engelleri ortadan kaldırınız.

10. Makine başında herhangi bir şey yiyip, içmeyiniz.

11. Temizlik en önemli güvenlik kuralı önem veriniz.

12. Makinelerin raf ve sehpa kısmına başınıza veya vücudunuza düşebilecek şeyler koymayınız.

13. Uykusuz ve alkollü işe gelmeyiniz.

14.Elektrikçinin müdahale etmesi gereken işlere müdahale etmeyiniz. Kırık priz ve fişleri kullanmayınız. Elektrik pano ve sigorta dolap kapaklarını açmayınız.

15.Uzun cisimleri taşırken çok dikkatli olmalısınız.

16.Çalışırken sarkmayan, kol ağızları, yırtık veya bol olmayan iş elbisesi giyilmeli. Yüzük ve kolye gibi eşyalar takılmamalıdır.

17.Ayağınızın takılmasına veya kaymasına sebep olacak tehlikeleri hemen ortadan kaldırınız.

18.Geçitlerde trafiği aksatacak şekilde malzeme bırakmayınız.

1.     Merdivenlere ve çıkış kapılarının önüne eşya koymayınız.

2.     Kurtarma yollarını ve imdat çıkışlarını kapatmayınız.

3.     Elbisenizin cebine keskin ve sivri uçlu cisimler koymayınız.

4.     İş güvenliğine uygun olmayan iş araçlarını asla kullanmayınız.

5.     İşletme araçlarını (makineler, cihazlar ve diğer iş araçları) kullanmasını bilmiyorsanız kullanmayınız.

6.     İçinde kolay alev alabilen yanıcı maddeler bulunan yerlerde sigara içilmesini yasaklayınız ve yasağa uyulmasını sağlayınız.

7.     Yangın söndürme cihazlarının bulunduğu yerler ve bunların kullanımı hakkında bilgi edininiz. Ağır malzemeleri tek başınıza taşımayınız.

19. Yangın talimatını iyice öğreniniz, tehlike esnasında kullanılacak çıkışları ve kurtarma yollarını önceden öğreniniz.

20. Sağlığa zarar verebilecek sıvıları asla yiyecek-içecek kaplarına ve şişelere koymayınız.

21. Güvenlik işaretlerinin anlamını öğreniniz.

22. Kaldırılacak yükleri usulüne uygun olarak; belinize zorluk vermeyecek şekilde bacak ve kol kaslarınızla kaldırınız.

23. Elektrikçi olmayanlar elektrik ile ilgili arızaları gidermeye kalkışmamalıdırlar.

24. Bütün insanlar ilk yardım kurallarını bilmelidirler.

S 13- 6331 Sayılı İş Sağlığı Güvenliği yasası hakkında sıkça sorulan sorular nedir ?

a-    İş Sağlığı ve İş Güvenliği: Çalışanların, geçici işçilerin, ziyaretçilerin ve çalışma alanındaki diğer insanların refahını etkileyen faktörler ve şartlardır.

Bu şartların belirlenmesi ve işletmede sağlanabilmesi için 6331 sayılı yasa doğrultusunda OSGB firmaları işletmelere iş sağlığı ve güvenliği hizmeti vermektedir.

İşçi Sağlığı Güvenliği açısından kaza ; Ölüme, hastalığa, yaralanmaya, hasar ve diğer kayıplara sebebiyet veren istenmeyen olaylardır.

b-    İş Kazasını ve Meslek Hastalığını Doğuran Temel Nedenler:

1.     Güvensiz şartlar (Koşullar)

2.     Güvensiz hareketler (Davranışlar)

Yapılan istatistiklere göre iş kazalarının %88’ i güvensiz hareketler, %12’si güvensiz şartlar nedeniyle oluşmaktadır.

Buna göre; çalışanların çok dikkatli olmaları, iş güvenliği konusunda bilgilenmeleri, umursamaz olmamaları, kurallara uymaları, iş verenin de iyi şartlar sağlaması gerekmektedir.

c-    Güvensiz Davranışlar:

1.      Sorumsuz biçimde (görev verilmeden veya uyarılara aldırmadan) güvensiz çalışmak.

2.     Tehlikeli hızda çalışmak ya da aleti tehlikeli hızda kullanmak.

3.     Güvenlik donanımını kullanılmaz duruma sokmak.

4.     Tehlikeli cihazlar kullanmak ya da donanımı güvensiz biçimde yönetmek.

5.     Güvensiz yükleme, istif, karıştırma, yerleştirme v.b. davranışlar.

6.     Güvensiz durum ya da duruşlar.

7.     Hareketli ya da tehlikeli yerlerde çalışmak.

8.     Şaşırmak, kızgınlık, dalgınlık ve ürkek davranışlar.

9.     Güvenliği önemsememek.

10.  Başkasının işine karışmak

11.  Kaba şaka yapmak

12.  Kişisel koruyucu malzemeyi kullanmamak.

13.  Makine, araç ve gereçlere kötü koruyucu yapılmış olması.

14.  Koruyucunun hiç yapılmamış olması.

15.  Kusurlu, pürüzlü, sivri, kaygan, eskimiş, çatlak aletler.

16.  Güvensiz yapılmış alet, makine, tesis ve benzerleri.

17.  Güvensiz düzen, yetersiz bakım, tıkanıklıklar, kapanmış geçitler.

18.  Güvensiz iş elbiseleri ya da gözlük, eldiven ve maske olmaması.

19.  Yetersiz havalandırma, kirli hava kaynakları v.b.

20.  Yetersiz havlandırma

21.  Güvensiz yöntemler ve mekanik, kimyevi, elektriksel koşullar.

KAZA TEORİSİ                                       

T.D=TEHLİKELİ DURUM

T.H=TEHLİKELİ HAREKET

KAZA=T.D*T.H

KAZA'NIN ARDINDAN SÖYLENENLER

1.     Dikkatim dağıldı.

2.     Bana bir şey olmaz.

3.     Şimdiye kadar hep böyle yaptık.

4.     Böyle olacağı aklıma gelmedi,bilmiyordum.

5.     Güvenli görünüyordu.

6.     Acelem vardı.                                                                                                                

d-    Kazaları Gruplandırma

Kazaları, insan üzerindeki etkisini esas alarak iki grupta toplayabiliriz.

1 – İnsanı işten alıkoyan kazalar:

1.     a)      Vücudun bir bölümünü geçici iş göremez hale getiren kazalar

2.     b)      Vücudun tamamını geçici iş göremez hale getiren kazalar

3.     c)       Vücudun bir bölümünü sürekli iş göremez hale getiren kazalar

4.     d)      Vücudun tamamını sürekli iş göremez hale getiren kazalar

5.     e)      Ölümle sonuçlanan kazalar

2 – İnsanı işten alıkoymayan kazalar:

Çalışanın 24 saatten az iş kaybına neden olan kazalardır.

e-    Kazaların önlenmesi

Kazaları önlemek için üzerinde durulacak iki konu vardır.

1.     Güvensiz koşulları ortadan kaldırmak

2.     Güvensiz davranışları azaltmak

Yapılan araştırmalara göre iş kazalarının:

- % 2’ si önlenemez,

- %50’ si basit tedbirlerle önlenebilir türden olup,

- % 48’ i ise mühendislik hizmetlerindeki gelişmeler sonucu önlenebilir türdendir.

 

S 14- İSGD GÜVENLİK NEDİR?

GÜVENLİ ÇALIŞMALAR İÇİN UYARILAR

İş sağlığı ve güvenliği açısında çalışanlarında üstüne düşenleri yapmaları ve aşağıda önereceğimiz basit güvenlik kurallarını uygulamaları gerekmektedir. Ortak Sağlık Güvenlik Birimleri size Güvenlik sağlayan değil güvenli bir çalışma ortamı nasıl olmalıdır ve çalışanların iş prosesleri esnasında güvenli bir çalışma metodu nasıl izlerler bunları belirleyen firmadır.

1. Temizlik:

İş güvenliğinde Temizlik ve düzen güvenliğin temel unsurlarından ikisidir. Hiçbir zaman temizlik ve düzenin olmadığı iş güvenliği düşünülemez. İyi bir bakım da bunların tamamlayıcısıdır.

İş Güvenliği; temizlik, düzen ve iyi bakımla sağlanır. Bu nedenle işyerlerinde, temizlik, düzen ve bakıma gerekli ihtimam gösterilmeli ve devamı sağlanmalıdır.

Bunun için;

·         Çalışılan yerler daima temiz ve düzenli olmalıdır.

·         Tüm aletler kullanıldıktan sonra temizlenmeli, gereken onarım yapılarak yerlerine konmalıdır.

·         Çalışılan makinalar paydostan önce temizlenmeli ve bakımı ihmal edilmemelidir.

·         Geçiş yolları ve çalışma alanları daima temiz olmalı, hiçbir engel bulunmamalıdır.

·         Yağ, su ve diğer sıvı döküntüler derhal temizlenmelidir.

·         Makinalar temiz ve boyalı olmalıdır.

2. El Aletleri:

·         El aletleri ile meydana gelen kazaların başlıca üç sebebi vardır.

·         Kusurlu alet

·         Yerinde kullanılmayan alet

·         Güvenliğe uygun olmayan, uygun şekilde kullanılmayan alet

·         Her iş için uygun aleti kullanınız. Bu suretle işi daha çabuk ve emniyetli yaparsınız.

3. Elektrikli El Aletleri:

·         Elektrikli aletlerin öldürücü ve tehlikeli şekilde elektrik çarpmasına ve yanıklara sebep olduğunu unutmayınız.

·         Kabloların kaçak yapacak yerleri, bozuk uç bağlantıları, kırık priz, kırık anahtar, kopuk kablolar, motordan çıkan kıvılcım ve toprak hattı gibi.

4. Makine Civarındaki Çalışmalar:

·         Yapacağınız işle ilgili anlamadığınız konular varsa sorunuz. Özellikle makinelerde çalışırken iş güvenliği kurallarını mutlaka bilmelisiniz.

·         Korkuluklar ve koruyucular sizin korunmanız için yapılmıştır. Makineyi çalıştırmadan önce bunların yerli yerinde olmasına dikkat ediniz.

·         Görevli bulunduğunuz makineden başka bir makineyi izinsiz çalıştırmayınız.

5. Kişisel Korunma Malzemeleri:

·         Çalışanın iş esnasında çeşitli organlarını korumak için kullanması gereken baret, gözlük, kulaklık, eldiven, maske gibi araçlar ferdi korunma malzemeleridir. İşin niteliğine göre çalışanların bu malzemelerden birini veya birkaçını kullanması şarttır. Kısa bir süre için dahi kullanımı ihmal edilmemelidir.

6. Yerden Yük Kaldırma:

·         Yük kaldırırken bacaklarınızı kullanınız. Bunun için bacaklarınızı yükün iki tarafına yaklaştırınız. Dizlerinizi kırarak eğiliniz (dizlerinizi kırmadan belden eğilmeyiniz). Bundan sonra ağırlığı ellerinizle yakalayıp kaldırınız.

·         Yükü yere koyarken ayak ve el parmaklarınızın sıkışmamasına dikkat ediniz.

7. Çalışılan Mal ve Malzemenin Nakli:

·         Nakillerde daima mekanik vasıtaları tercih ediniz.

·         Sert, kesici, batıcı mal ve malzeme ile çalışırken eldiven giyiniz.

·         Mal taşırken başkasına çarpmayacak şekilde hareket ediniz.

8. Seyyar Merdivenler:

·         Merdivenleri taşırken baş tarafı önde ve yüksekte, kimseye çarpmayacak şekilde taşıyınız.

·         Merdivenden iniş ve çıkışlarda yüzünüzün merdivene dönük olmasına ve her iki elinizle basamakları tutmaya dikkat ediniz.

S 15- İSG de Risk Değerlendirmesi nedir?

İş sağlığı ve Güvenliği de Risk Değerlendirmesi; Riskin büyüklüğünü tahmin etmek ve tahammül edilip edilemeyeceğine karar vermek için kullanılan prosesin tamamıdır.

S 16- İSG de Olay nedir?

İş sağlığı ve Güvenliğinde Olay; Kazaya neden olan veya olma potansiyeli olan durum.

S 17- İSG de Tehlike nedir ?

İş sağlığı ve Güvenliğinde Tehlike ; İnsan yaralanması veya hastalığı, malın hasar görmesi, işyeri çevresinin zarar görmesi veya bunların kombinasyonuna neden olabilecek potansiyel bir durum.

S 18- İSG de Kabul Edilebilir Risk nedir?

İş sağlığı ve Güvenliğinde Kabul Edilebilir Risk; Kuruluşun yasal zorunluluklara ve kendi İSİG politikasına göre, tahammül edebileceği düzeye indirilmiş risktir.

6331 sayılı Yasa Doğrultusunda çok tehlikeli sınıfta yer alan maden, metal, yapı işleri ve tehlikeli kimyasallarla çalışılan sektörler veya büyük endüstriyel kazaların olabileceği işyerlerinde İSG açısından risk değerlendirmesi yapılmaması işi durdurma sebebi sayılacaktır.

S 19- İSGD Risk Analizi Nedir ?

Risk Analizi (değerlendirmesi) örneği

Tehlike durumuna ilişkin risklerin parametreleri oluşturulur:

·         Kişi sağlığına yönelik etkiler ve etki derecesi

·         Maddi zarara yönelik etkiler ve etki derecesi

·         Riskin gerçekleşme olasılığı

Etkilerin ve etki derecelerinin parametrik hale getirilmesi için aşağıdaki tablolar kullanılır:

Etki derecesi Kişi sağlığına yönelik etki

·         7 Ölümle sonuçlanma

·         6 Sakatlık, uzuv kaybı, ve kalıcı mesleki hastalık

·         5 İşe 6 aydan fazla ara verilmesini gerektirecek yaralanma

·         4 İşe 1 ay ile 6 ay arasında ara verilmesini gerektirecek yaralanma

·         3 İşe 1 hafta ile 1 ay arasında ara verilmesini gerektirecek yaralanma

·         2 İşe 1 gün ile 1 hafta arasında ara verilmesini gerektirecek yaralanma

·         1 Aynı gün içinde işe devam edilebilecek yaralanma

Etki derecesi Maddi zarara yönelik etki

·         7 Maddi zarar > İşin büyüklüğünün % 100’ü

·         6 Maddi zarar > İşin büyüklüğünün % 50’si

·         5 Maddi zarar > İşin büyüklüğünün % 10’u

·         4 Maddi zarar > İşin büyüklüğünün % 1’i

·         3 Maddi zarar > İşin büyüklüğünün % 0.1’i

·         2 Maddi zarar > İşin büyüklüğünün % 0.01’i

·         1 Maddi zarar < İşin büyüklüğünün % 0.01’i

Etki derecesinin sadece parametrik ve birimi olamayan bir değer olduğu unutulmamalıdır. Amaç, etki derecesi olarak bir atama yapılırken 1-7 arası bir skala üzerinde etkinin şiddetinin gösterilmesidir. Üzerinde çalışılan tehlikenin etki şiddeti olarak tabloda nereye karşılık geldiğinin bulunması için maksadı aşacak yoğunlukta ve hassasiyette karar verme yöntemleri geliştirilmeye çalışılmamalıdır. Tablonun amacı birbirinden çok farklı nitelikteki riskleri sistematik bir şekilde ve tutarlı olarak etki büyüklüklerine göre puanlamak ve sınıflandırabilmektir.

Özellikle kişi sağlığına yönelik tehlikelerin etki dereceleri tayin edilirken, ele alınan hemen her türlü durum için tabloda verilen satırların bir çoğunun geçerli olabileceği düşünülebilir. Yani bir tehlikenin gerçekleşmesi sonucunda ufak yaralanmadan can kaybına kadar çok farklı zararlardan biri oluşabilir (özellikle şantiyelerdeki saha işlemlerinin hemen çoğu için bir ölüm riskinin varlığından bahsedilebilir). Burada izlenmesi gereken yöntem, riskin gerçekleşmesi halinde en yüksek olasılıkla (geçmiş tecrübeler ışığında) karşılaşılacak zarar seviyesinin öngörülmesidir.

Etkilerin hangi sınıfa gireceğinin kararı verilirken firmanın geçmiş tecrübeleri ve kaza kayıtları ile ilgili faaliyetlerden sorumlu çalışanların tecrübe ve görüşleri baz alınmalıdır.

Maddi zarar etkileri öngörülürken tanımlar şu şekilde olacaktır:

Maddi zarar: Kazanın sonucunda oluşacak her türlü maddi külfetin toplamıdır (Malzeme kayıpları; ekipman, cihaz, tesis, ve benzerlerine yönelik gerek nakdi gerek yıpranma masrafları; iş gücü kayıpları; her türlü tazminat, ceza ve benzeri ödemeler; oluşabilecek diğer maddi kayıplar). İşin büyüklüğü : Faaliyetlerin yürütülmekte olduğu birime ait yıllık ortalama gider bütçesi. Birim eğer bir şantiye ise işin büyüklüğü yüklenilen işin toplam proje giderinin proje süresine (yıl cinsinden) bölünmesi ile bulunur. Birim eğer merkez teşkilatı ise işin büyüklüğü yıllık merkez giderleri (projelere yönelik finansman giderleri ve merkez tesisleri dışında bulunan her türlü demirbaşın amortismanı hesaba katılmaksızın) kadardır.

Riskin gerçekleşme olasılığı parametresi ise şu şekilde değerlendirilir:

Gerçekleşme ihtimali en üst düzeyde ise yani ilgili faaliyetin her gerçekleştirilmesinde riskin realize olma ihtimali çok kuvvetliyse 10 puan; riskin bir yıllık bir zaman dilimi içinde gerçekleşmesi bile düşük bir ihtimal ise 1 puan verilir. Bu iki durumun arasında kalan hallerde ise olasılığın yüksekliğine göre orantısal bir yaklaşımla 2-9 arasında bir puanlama yapılır.

Risk büyüklüğünün hesaplanması

Bir riskin büyüklüğü aşağıdaki formülle elde edilen parametrik değer ile ölçülür:

Risk Büyüklüğü = (Kişi sağlığı etki derecesi + Maddi zarar etki derecesi) x

(Riskin gerçekleşme olasılığı parametresi)

S 20- Tehlikeli durumlar nedir?

İSİG açısından Tehlikelerin tanımlanması

İŞ Sağlığı Güvenliğinde işletmede uygulanan faaliyete ait, bir zarar oluşturma ihtimali olan bütün tehlikeler (bir faaliyet için birden fazla tehlike durumu olabilir) tanımlanmalıdır.Bu tanımlamalar .

Kişi sağlığına yönelik tehlike durumları

İSİG açısından İşletmede çalışanın işine ara veya son vermesine sebebiyet verecek şekilde, bulunduğu ortamda veya başka bir yerde medikal bir müdahaleyi gerektirecek her türlü kaza durumu (ölüm, yaralanma, uzuv kaybı, zehirlenme, bayılma veya bilinç kaybı, vb.)

Çalışanın, dışarıdan medikal bir müdahaleye o an ihtiyaç duymamasına rağmen, sürdürdüğü faaliyetine ½ saatten daha fazla ara vermesini gerektirecek her türlü kaza durumu (önemsiz nitelikteki yaralanmalar, vb.).

Çalışanın, o an için işine ara veya son vermesine sebebiyet vermeyen, fakat ileride medikal bir müdahale ihtiyacı doğurma ihtimali olan her türlü kaza durumu (kabul edilebilir limitlerin üzerinde radyasyona maruz kalma, vb.)

Maddi zarara yönelik tehlike durumları

İşletmede uygulanan Faaliyetin yapısı gereğince zaten makul kabul edilen malzeme firelerinin ötesinde bir malzeme kaybı veya hasarına yol açabilecek; veya ekipman, cihaz, alet, tesis ve benzerlerinin normal kabul edilen boyutların ötesinde bir aşınma, bozulma veya hasara uğramasına yol açabilecek her türlü kaza durumu.

İşletmede Çalışanlara, işverene, üçüncü şahıs ve kuruluşlara, ve benzerlerine, tazminat ödenmesini veya başka şekilde bir maddi külfete katlanılmasını gerektirebilecek her türlü kaza durumu.

İşletmede 2 adam-saat’in üzerinde işgücü kaybına sebebiyet verebilecek her türlü kaza durumu.

Tehlike tanımlaması yapılırken, tehlikelerin “öngörülebilir” olması da bir diğer boyut olarak değerlendirilmelidir. Birim sınırları içerisinde yaşanabilecek tehlikeler tespit edilirken, yapılan faaliyetlerin doğası gereğinde olmayan veya gerçekleşme ihtimali olsa da öngörülmesi mümkün olmayan tehlikeler yapılacak çalışmaya dahil edilmemelidir. Örneğin, her televizyonun çalışması sırasında bir patlama riski (kendinden kaynaklı veya dış etkenlerle) vardır ve ölümle sonuçlanabilecek durumlar ortaya çıkabilir. Fakat bu gerçek, işletmede televizyonlara yönelik bu içerikte bir tehlike tanımlaması yapılmasını gerektirmez.

S 21- İŞYERİ HEKİMİ KİMDİR ?

İşletmelerde, çalışanların yaptıkları işe bağlı sağlık sorunlarından korunmaları, meslek hastalıklarının, iş kazalarına bağlı yaralanmaların önlenmesi, işyerinde işçi sağlığı açısından çalışma şartlarını düzenlenmesi ve iyileştirilmesi, çalışanların sağlığının ve sağlık bilincinin geliştirilmesi amacıyla mesleki faaliyetlerini işyerinde sürdüren iş hekimi belgesine sahip hekimdir.

S 22- Ortam Ölçümü Nedir ?

Gürültü Ölçümü

Genel olarak gürültünün tanımını fiziksel olarak rahatsız ve huzursuz eden dikkat dağıtan istenmeyen sesler olarak tanımlayabiliriz.

Çalışma ortamlarında gürültü ise çalışanları olumsuz etkileyen, iş verimini düşüren sesler olarak tanımlanmaktadır.

İş yerlerinde Gürültüye sürekli maruz kalan çalışanlarda yorgunluk, iş verimliliğin düşmesi, konsantrasyon eksikliği, vucut hareketlerin yavaşlaması gibi etkiler görülmektedir

İşçi sağlığı ve Güvenliği açısından işyerlerinde Gürültü ölçümleri 4857 sayılı iş kanunu ve Gürültü Yönetmeliği doğrultusunda işyerleri ve fabrikalarda gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

İşyerlerinde gürültüye şiddetli ve uzun süreli olarak maruz kalınması; insan sağlığı üzerinde psikolojik ve işitsel rahatsızlıklara neden olduğu bilinmektedir.

“İş Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü” ve “Gürültü Yönetmeliği” kapsamında tesis faaliyet alanı içinde gürültü ölçümleri yapılmaktadır. Gürültü ölçüm sonuçlarına göre iç ortam gürültü haritası oluşturulmaktadır.

Gürültü risk değerlendirmesi; gürültü haritası üzerinde tesis içindeki gürültü riski gruplarının belirlenmesi, risk gruplarına göre tesis içinde alınması gereken önlemler ve uygun kişisel koruyucu donanımların belirlenmesi çalışmalarından oluşmaktadır.

İşyeri Gürültü Haritası Çıkarılması

işletmelerde çeşitli makine, elektrikli, pnömatik ve hidrolik tezgahlar, işyerlerinde kullanılan taşıtlar gürültüye neden olmaktadır. Bu nedenle 23.12.2003 tarih ve 25325 sayılı Resmi.Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren "Gürültü Yönetmeliği" nde belirtilen işyeri çalışanlarının günlük ve haftalık gürültü maruziyet düzeylerinin ölçümü yapılmak zorundadır. Gürültü haritaları çıkartılarak, işyerinde tedbir alınması gereken, yoğun olarak gürültüye maruz kalınan noktaların görülmesi kolaylaşmaktadır. Çalışma ortamındaki gürültü düzeyini ölçmek için ses seviye ölçerleri, çalışanların maruz kaldığı gürültü düzeyini ölçmek için ise dozimetreler kullanılmaktadır.

Toz Ölçümü

Hava veya baska bir gaz içinde karışım halinde bulunan, tanecik büyüklüğü 300 mikronun altında olan katı tanecikler toz olarak sınıflandırılmaktadır. İşyerlerinde, görüş alanını kısıtlayan ve iş verimini düşüren toz meslek hastalıklarına sebep olmaktadır. Solunum yoluyla akciğerlerdeki alveollere kadar ulaşan ve orada birikerek pnömokonyoz denilen hastalığa neden olan tozların tape büyüklükleri 0,5-5 mikron arasındadır.

Maden ocaklarından çıkarılan taşlar, kömür, cevher gibi maddelerin elde edilmesi; tahta, ağaç, tahıl, mineraller, metaller vb. malzemelerin taşınması, doldurulma ve boşaltılması, taşlanması, püskürtülmesi, öğütülmesi vb.işler sonucu meydana gelen tozun kontrol altına alınması ve periyodik olarak kontrol ettirilmesi gerekmektedir.

Gaz Ölçümü

İşyerlerindeki prosesler sırasında gazlar ortama yayılmaktadır. İşverenler, etkili bir havalandırma sistemi ile iş kazaları ve meslek hastalıklarının önüne geçmekle yükümlüdürler. Bu nedenle, işyeri ortam havasında bulunan gazların ölçümü ve izlenmesi gerekmektedir.

Titreşim Ölçümü ve Analizi

Endüstride titreşim (vibrasyon) analizi ile makinaların arızalarının önceden tespitine yönelik ölçümler yapılmaktadır. Makina bakımında temel olarak yapılan işlem, sağlıklı durumdaki bir makinanın titreşim seviye kaydının, belli periyotlar da yapılan ölçümlerde alınan kayıtlarla karşılaştırılmasından ibarettir.

S 23- İşletme Belgesi Nedir ?

İşletme Belgesi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından , işletmelerin çalışan sayısına bağlı olmamaksızın tüm kimyevi madde üreten ya da depolayan işyerlerinin, inşaat işleri ve maden ve taş ocakları ile sanayiden sayılan 10 kişi ve üzerinde personel çalıştıran işyerleri için düzenlemiş olduğu belgedir.

İşletme belgesi başvurusunda gerekli belgeler

İşletmede Çalışanların iş güvenliği eğitim belgeleri

·         Firmada Çalışanların sağlık raporları

·         İşletmede Kurma izin projesi(makine yerleşim planı)

·         Firmada İşyerinin risk değerlendirme raporu

·         İşletmede Yangın tatbikat raporları

·         Firmada Acil durum planları

·         İşletmede İş güvenliği kurul defteri (50 ve üzeri personeli olan sanayi işyerleri)

·         Firmada Basınçlı kaplar,kaldırma araçları ve elektrik topraklama test raporları

·         İşletmede Gürültü ölçüm raporu(gürültülü işlerde)

·         İş yeri açma Ruhsatı ,yetkili belediyeler tarafından verilen,işletmenin yangın,çevre ve imar durumu gibi yönlerden değerlendirildiği bir belgedir. İş yeri açma Ruhsatı almak için müracaat eden firmaların "işletme belgesi" sahibi olması gereklidir.

S 24- 4857 SAYILI İŞ KANUNU 78. MADDE

4857 sayılı İş Kanunu'nun (değişik: 15.5.2008/5763/3) 78. maddesine göre "Bu Kanuna tabi işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği şartlarının belirlenmesi ve gerekli önlemlerin alınması, işyerlerinde kullanılan araç, gereç, makine ve hammaddeler yüzünden çıkabilecek iş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesi ve özel durumları sebebiyle korunması gereken kişilerin çalışma şartlarının düzenlenmesi, ayrıca iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına uygunluğu yönünden; işçi sayısı, işin ve işyerinin özellikleri ile tehlikesi dikkate alınarak işletme belgesi alması gereken işyerleri ile belgelendirilmesi gereken işler veya ürünler ve bu belge veya belgelerin alınmasına ilişkin usul ve esaslar, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili konularda yapılacak risk değerlendirmesi, kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırmaların usul ve esasları ile bunları yapacak kişi ve kuruluşların niteliklerinin belirlenmesi, gerekli iznin verilmesi ve verilen iznin iptal edilmesi Sağlık Bakanlığının görüşü alınarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca çıkarılacak yönetmeliklerle belirlenir." Denilmektedir.

İşverenler işletme belgesi taleplerini dilekçe ile işyerlerinin kayıtlı olduğu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bölge Müdürlüğü'ne verirler. Bölge Müdürlüğü işyerinde iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı açısından incelenmek üzere başvuruyu ilgili İş Teftiş Grup Başkanlığına gönderir. İşyerinde iş müfettişince yapılan denetimde, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevzuat hükümlerine uygun kurulduğu ve işyerinde iş sağlığı ve güvenliği bakımından noksanlık bulunmadığı tespit edildiği takdirde işyerine Bölge Müdürlüğünce işletme belgesi verilir.

Bu bilgilendirme Anur Sigorta Danışmanlık Hizmetleri Adına Mustafa ANUR tarafından yapılmış olup tamamen bilgilendirme amaçlıdır. 


Copyright © 2010 ANUR Sigorta Tüm Hakları Saklıdır.
ANUR Sigorta | İletişim