Anasayfa İletişim Ulaşım Teklif Al Sık Kullanılanlara Ekle

  Sorumluluk Sigortaları
 Avukat Mesleki Sorumluluk
 Avukatlar Niçin SigortaYapmalı
 Avukat Poliçe Kullanımı
 Avukat Ödenen Hasarlar
 Acente Mesleki Sorumluluk
 B.Denetçi Mesleki Sorumluluk
 B. Denetçi Poliçe İstisnaları
 Bağımsız Denetçi Hasar Örneği
 Belgelendirme Mes. Sorumluluk
 Doktor Mesleki Sorumluluk
 Doktorlar Niçin SigortaYapmalı
 Marka Vekilliği Sorumluluk
 Mimar&Müh Mesleki Sorumluluk
 OSGB/İSG/İŞ Güvenliği Uzmaları
 OSGB Sıkça Sorulan Sorular ?
 Özel Güvenlik Sorumluluk
 Patent Vekilliği Sorumluluk
 SMMM Mesleki Sorumluluk
 SMM Sıkça Sorulan Sorular
 SMMM Teminat Karşılaştırma
 SMMM & YMM Ödenen Hasar
 Tamamlayıcı Hekim Sorumluluk
 Veteriner Mesleki Sorumluluk
 YMM Mesleki Sorumluluk
 Mesleki Sor. Sig. Gnl Şartları

Doktorlar Niçin SigortaYapmalı

SAĞLIK UZMANLARI TIBBİ KÖTÜ UYGULAMA POLİÇESİ 

KONU: Sağlık Uzmanları Bireysel Riskler Sigortası - Tam Gün Yasası
 

30.01.2010 tarih ve 27478 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan ve kamuoyunda 'Tam Gün Yasası' olarak bilinen 5947 sayılı 'Üniversite ve Sağlık Personelinin Tam Gün Çalışmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 8. maddesi ve 1219 sayılı kanuna eklenen 12. madde çerçevesinde; kamu sağlık kurum ve kuruluşlarındaçalışan tabipler, diş tabipleri ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ile özel sağlık kurum ve kuruluşlarda çalışan veya mesleklerini serbest olarak icra eden tabip, diş tabibi ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlara tıbbi kötü uygulama nedeniyle kendilerinden talep edilebilecek zararlar ile kendilerine yapılacak rüculara karşıMesleki Mali Sorumluluk sigortası yaptırma zorunluluğu getirilmiştir. Sigortaya ilişkin hükümler kanunun yayımlanma tarihinden 6 ay sonra yürürlüğe girecektir. 

Kamu sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışanlar için bu sigorta priminin yarısı kendileri tarafından, diğer yarısı döner sermayesi bulunan kurumlarda döner serma ye, döner sermayesi bulunmayan kurumlarda kurum bütçelerinden ödenecektir. 

Zorunlu Mesleki Malî Sorumluluk sigortası, mesleklerini serbest olarak icra edenlerin kendileri tarafından,
 özel sağlık kurum ve kuruluşlarda çalışanlar için ilgili özel sağlık kurum ve kuruluşları tarafından yaptırılacaktır. Özel sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışanların sigorta primlerinin yarısı istihdam edenlerce ödenecektir. Bu maddedeki zorunlu sigortaları yaptırmayanlara mülki idare amirince 5.000 TL idari para cezası verilecektir.

Zorunlu sigortalara ilişkin teminat tutarları ile uygulama usul ve esasları Sağlık Bakanlığı'nın görüşü doğrultusunda Hazine Müsteşarlığı'nca belirlenecek olup konuyla ilgili gelişmeler Şirketimizce yakından izlenmektedir. Yasal düzenlemeler ışığında Sağlık Uzmanları Bireysel Riskler Sigorta ürünümüz de gerekirse revize edilerek sigortalı- larımızın yeni dönemdeki ihtiyaçlarına uyumlu hale getirilecektir. 

Bilgi edinilmesini rica eder, işlerinizde artan başarılar dileriz.

Saygılarımızla… 


Copyright © 2010 ANUR Sigorta Tüm Hakları Saklıdır.
ANUR Sigorta | İletişim