Anasayfa İletişim Ulaşım Teklif Al Sık Kullanılanlara Ekle

  Sorumluluk Sigortaları
 Avukat Mesleki Sorumluluk
 Avukatlar Niçin SigortaYapmalı
 Avukat Poliçe Kullanımı
 Avukat Ödenen Hasarlar
 Acente Mesleki Sorumluluk
 B.Denetçi Mesleki Sorumluluk
 B. Denetçi Poliçe İstisnaları
 Bağımsız Denetçi Hasar Örneği
 Belgelendirme Mes. Sorumluluk
 Doktor Mesleki Sorumluluk
 Doktorlar Niçin SigortaYapmalı
 Marka Vekilliği Sorumluluk
 Mimar&Müh Mesleki Sorumluluk
 OSGB/İSG/İŞ Güvenliği Uzmaları
 OSGB Sıkça Sorulan Sorular ?
 Özel Güvenlik Sorumluluk
 Patent Vekilliği Sorumluluk
 SMMM Mesleki Sorumluluk
 SMM Sıkça Sorulan Sorular
 SMMM Teminat Karşılaştırma
 SMMM & YMM Ödenen Hasar
 Tamamlayıcı Hekim Sorumluluk
 Veteriner Mesleki Sorumluluk
 YMM Mesleki Sorumluluk
 Mesleki Sor. Sig. Gnl Şartları

Veteriner Hekim Sigorta

VETERİNER HEKİM MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI

 VETERİNER HEKİM PAKET POLİÇE TEMİNAT KAPSAMI

  • Mesleki Sorumluluk,teminatı
  • 3.Şahıslara Karşı Sorumluluk teminatı
  • Ferdi Kaza olarak üç ayrı teminatı kapsamaktadır.

SİGORTA KONUSU : Mesleki sorumluluk teminatı ile veteriner hekim, mesleki faaliyetlerinden kaynaklanacak tazminat taleplerine karşı ileri sürülecek tazminat taleplerine karşı koruma altına alınmaktadır.

 1.  Teminat ilgili genel şartlar çerçevesinde olay esaslı olarak sağlanmaktadır.

 2.  3.şahıs sorumluluk teminatı ile sigortalının poliçede belirtilen faaliyetleri sırasında 3.şahısların uğrayacağı bedeni zararlar ile mal/eşya zararları sonucunda Sigortalıya düşecek yasal sorumluluklar poliçe kapsamına alınmıştır.

 3.  Ferdi Kaza teminatı ile veteriner hekimin başına gelebilecek bir kaza sonucunda uğrayacağı ölüm dahil bedeni zararlar poliçe kapsamına alınmıştır.

 4.  Teminat dönemi sigorta süresi içinde veya sigorta süresinin sona ermesini izleyen 2 yıl içerisinde ortaya çıkmış olması

 5.  Manevi tazminat taleplerini kapsar.

 6.  Üremeye yardımcı kısırlık tedavisi ve üremeyi önleyici kısırlaştırıcı tedavileri kapsar.

 7.  Her türlü sağlık hizmetinden kaynaklanan tazminat talepleri.

 8.  Sigortalının çalıştığı kurum, poliçe teminat kapsamına giren bir tazminat talebi neticesinde üçüncü kişilere tazminat ödemesi sonucu sigortalıya rucu etmesi durumunda da sigortalıyı korur.

 9.  Genetik hastalıkların kalça çıkığı gibi tedavisine ilişkin komplikasyonlar teminata dahildir.

10.  Teminat sigortalının mesleği ile ilgili mevzuata uygun olarak gerçekleştirdiği mesleki faaliyetleri kapsar.

11.  Savunma yapması nedeni ile maruz kalınan masraf ve harcamalar teminat limitinin %20 si kadar koruma sağlar.

12.  Sigortalı her zaman için sunmuş olduğu hizmetleri ile ilgili olarak gerekli kaydı doğru ve detaylı tutmakla yükümlüdür.

13.  Bu sigortanın yürürlülük süresi içinde meydana gelecek mesleki faaliyetlerden kaynaklanan tazminat talepleriyla ilgili olarak sigortacının sorumluluğu bu taleplerin araştırılması bunlara karşı savunma yapılması veya bunların bir sulh anlaşmasıyla sona erdirilmesi için gerekli masrafların tamamı bakımından olay başına ve toplam maddi yada manevi ayrımı yapılmaksızın poliçede belirtilen limite kadardır.

14.  3.Şahıs Sorumluluk Teminat Limitleri (Primsiz) 50.000 TL (olay başı ve toplam)

15.  Ferdi Kaza Sigortası Teminat Limitleri (Primsiz)

  • Ölüm ve Sürekli Sakatlık:  50.000 TL -
  • Tedavi Masrafları :             5.000 TL
  • Mesleki Sorumluluk Teminat Limiti (TL)   
  • 50.000      100.000      150.000     200.000     250.000     500.000

Copyright © 2010 ANUR Sigorta Tüm Hakları Saklıdır.
ANUR Sigorta | İletişim