Anasayfa İletişim Ulaşım Teklif Al Sık Kullanılanlara Ekle

  Sorumluluk Sigortaları
 Avukat Mesleki Sorumluluk
 Avukatlar Niçin SigortaYapmalı
 Avukat Poliçe Kullanımı
 Avukat Ödenen Hasarlar
 Acente Mesleki Sorumluluk
 B.Denetçi Mesleki Sorumluluk
 B. Denetçi Poliçe İstisnaları
 Bağımsız Denetçi Hasar Örneği
 Belgelendirme Mes. Sorumluluk
 Doktor Mesleki Sorumluluk
 Doktorlar Niçin SigortaYapmalı
 Marka Vekilliği Sorumluluk
 Mimar&Müh Mesleki Sorumluluk
 OSGB/İSG/İŞ Güvenliği Uzmaları
 OSGB Sıkça Sorulan Sorular ?
 Özel Güvenlik Sorumluluk
 Patent Vekilliği Sorumluluk
 SMMM Mesleki Sorumluluk
 SMM Sıkça Sorulan Sorular
 SMMM Teminat Karşılaştırma
 SMMM & YMM Ödenen Hasar
 Tamamlayıcı Hekim Sorumluluk
 Veteriner Mesleki Sorumluluk
 YMM Mesleki Sorumluluk
 Mesleki Sor. Sig. Gnl Şartları

Avukat Poliçe Kullanımı

 
AVUKAT MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI POLİÇE KULLANIMI VE HASAR DOSYASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME
 
1136 Sayılı Avukatlık kanunu gereğince, meslek mensubunun mesleki hizmetini yerine getirmemesi, her türlü gerçek veya iddia edilen ihmal sonucu görevi aksatma, hata, yanlış beyanda bulunma, hatalı veya yanıltıcı beyan verme, gizliliği ihlal ve mesleki hizmeti yerine getirirken yapılan ihmaller nedeniyle üçüncü şahıslar tarafından talep edilen tazminatları, meslek mensubu adına karşılayan bir güvencedir. Geriye dönük 5 yıl güvence sağlayan ‘’ihbar esaslı poliçedir.’’
 
Yani; Hatanın ilk ortaya çıkışının ve üçüncü şahıs talebinin poliçe dönemi içinde olması şartı ile geriye yürürlük teminatı da sağlanmıştır.
 
Poliçenin, İşi bırakma ve/ veya emeklilik nedeniyle yenilenmemesi durumunda ileriye dönük 2 yıl ek ‘’hasar ihbar hakkı’’ süresi de vardır. 
 
Poliçe Kullanımı ve Hasar Süreci Hakkında 
 
Poliçemiz SORUMLULUK SİGORTALARI genel şartlarının yanında mesleğinize özel şartlarla da genişletilmiştir. Sizin için bir ’’Referans Mektubu’’ niteliği taşıyacak olan bu poliçeye sahip olduğunuzda sistem tarafından izlenen bir profesyonellik karneniz zaman içinde oluşacaktır. İlerleyen dönemlerde Sigorta Şirketlerine yapacağınız  daha yüksek limitli poliçe talepleriniz ise sistemde yer alan bu bilgilerinize göre değerlendirilmeye alınacaktır.
 
Bu poliçenin daha iyi anlaşılması için  hasar sürecini ve poliçenize dahil ettiğimiz önemli bazı teminat içeriklerini ve teminat dışı kalan kısımlarını bilgilendirme amaçlı sizinle paylaşmak istiyoruz.
 
5 YIL GERİYE YÜRÜRLÜK TEMİNATI NASIL ÇALIŞIR ?
 
Poliçemiz 5 yıl geriye dönük zaman diliminde yapılan mesleki hatalarınızın tazminatlarını da öder. Ancak bu tazminatın ilk kez POLİÇE BAŞLANGICINDAN SONRA farkına varılması ve müvekkil talebinin meslek mensubundan İLK KEZ  poliçe döneminde yapılması şarttır. Poliçenizi satın almadan önce farkında olduğunuz ve beklediğiniz  bir tazminat talebi ise sigorta mantığı gereği karşılanamaz. Hatanın ortaya çıkışı , farkına varılışı  ve tazminat talebi  mutlaka sigorta dönemi içinde olmalıdır. 
 
SORUMLULUK SİGORTALARINDA ‘’NEDENSELLİK BAĞI’’  NEDİR?
 
Mesleki Bir hatadan söz edilebilmesi için hata ile zarar arasında mutlaka bir nedensellik bağı bulunmalıdır. Yoksa bu poliçenin amacı  kaybedilen bir davanın bedelini ödemek değildir... Avukatın yani sizin sorumluluğunuzdan  bahsedebilmek için sadece sizin (ve/veya SSK lı çalışanınızın) yaptığınız bir hata olması ve aynı zamanda ve MUTLAKA bu hataya bağlı olarak ve bunun sonucunda bir zararın doğması ve zarar ile bu hata arasında uygun NEDENSELLİK bağının bulunması  gerekir.
 
Hata ile oluşan zarar arasında bir bağlantı yoksa burada bir sorumluluk da gündeme gelmez. Zaten böyle bir durumda Meslek mensubu  olarak sizin de bir sorumluluğunuz kalmadığı gibi ne sizin ne de poliçenizin yükümlülüğü oluşmaz.
 
Avukat mesleki sorumluluk hasarlarında somut bir kayıptan ve tutardan söz edilemeyeceği için müvekkil tarafından her talep edilen hasarı doğrudan hemen ödemek hem sigortalılık yasası gereği  hem de hakkaniyet açısından mümkün değildir. Ayrıca bu poliçe, kaybedilen her davanın bedelini DEĞİL Dava sürecinde yapılan hatanın yol açtığı zararı tazmin eder. Kaldı ki hata ile istenen hasar tazminatı arasında Nedensellik bağının varlığının aranması ve/veya  örnek Yargıtay kararları baz alınarak sonuçlandırılacak olması ;
 
Aynı zamanda sigortalımız olan siz meslek mensuplarını haksız taleplerden de koruyacaktır.
 
TEK TARAFLI SULH YETKİSİ:
 
Bir başka önemli konu da sigortalımız olarak sizlerin, bir tazminat talebini kabul etmesi, bir borcun ödenmesini üstlenmesi veya ödeme taahhüdünde bulunması sigorta sözleşmesine aykırı olmasıdır.  Sigortalı meslek mensubunun bu şekilde tek taraflı bir sulh yetkisi mevcut değildir.
 
AVUKAT- MÜVEKKİL - ARASINDAKİ SORUMLULUK İLİŞKİSİ :
 
Meslek mensubunun 1. Derece yakınları  ve  kendisinin de ortağı ve/veya yöneticisi olarak ticari kar ilişkisinde bulunduğu müvekkil şirketlerinin zarar talepleri,  sorumluluk sigortaları gereği 3. Kişi olarak kabul edilmemektedir.
 
 
TEK TARAFLI SULH YETKİSİ:
 
Bir başka önemli konu da sigortalımız olarak sizlerin, bir tazminat talebini kabul etmesi, bir borcun ödenmesini üstlenmesi veya ödeme taahhüdünde bulunması sigorta sözleşmesine aykırı olmasıdır.  Sigortalı meslek mensubunun bu şekilde tek taraflı bir sulh yetkisi mevcut değildir.
 
AVUKAT - MÜVEKKİL -  ARASINDAKİ SORUMLULUK İLİŞKİSİ :
 
Meslek mensubunun 1. Derece yakınları  ve  kendisinin de ortağı ve/veya yöneticisi olarak ticari kar ilişkisinde bulunduğu müvekkil şirketlerinin zarar talepleri,  sorumluluk sigortaları gereği 3. Kişi olarak kabul edilmemektedir.
 
1136 MESLEK YASASI DIŞI HİZMETLER:
 
Ayrıca, 1136 Sayılı Meslek Yasası; Avukat  yasal mesleki görevlerin dışına taşarak  özel bir  sözleşme gereği meslek mensubunun üstlendiği (Avukatlık yasasının tanımı dışında)  harici yükümlülükler de Sigorta Genel Şartları gereği teminat haricidir.
 
 
HASAR TALEBİ NEDENLERİNDEN BAZILARI:
 • -Temyiz süresini kaçırmak
 • -Faiz istemeyi atlamak,
 • -İhtiyaci haciz kararı aldırmamak,
 • -Davanın karşı tarafa ihbar edilmemesi,
 • -Haciz yazısının gönderilmemesi,
 • -Tazminat davalarında süre hesaplama hatası,
 • -İcra dosyalarındaki hatalı talepler, vb….
 
Hasar İhbar İçin gerekli evraklar ; 
 • Hasar talebine konu kusur, sigortalı veya müvekkil tarafından tespit edildiği anda Sigorta Şirketine ihbarda bulunulmalıdır.
 • Sigorta Şirketi ile mutabakata varılmadan peşinen sorumluluğun sigortalı tarafından kabul edilmemesi, uzlaşma veya sulh yoluna gidilmemesi gerekmektedir.
 • Sigorta kapsamına giren talepler için sigortalımız veya zarara uğrayan 3.şahısların 212 444 1244 numaralı Müşteri Hizmetleri Merkezimi arayarak hasar ihbarında bulunabilirler.
 • İhbar sırasında, olayın, talep miktarının ve iletişim bilgilerinin eksiksiz olarak iletilmesi gerekmektedir.
 • Avukat Mesleki Sorumluluk Poliçesi kapsamındaki talepler çok farklı olabilmektedir. Bu sebeple, sigorta şirketi tarafından kusura göre farklı evraklar talep edilebilir. Öncelikli talep edilen evraklar ise;
 • Hasar talebine esas kusurun detaylı olarak anlatıldığı beyan,
 • Dava sürecine ilişkin tüm evraklar, dilekçeler
 • Eğer varsa zarara uğradığını iddia eden 3.şahsın (müvekkilin) sigortalı aleyhine açtığı davaların örnekleri vb. veya talep yazısı iletilir.

Copyright © 2010 ANUR Sigorta Tüm Hakları Saklıdır.
ANUR Sigorta | İletişim