Anasayfa İletişim Ulaşım Teklif Al Sık Kullanılanlara Ekle

  Sorumluluk Sigortaları
 Avukat Mesleki Sorumluluk
 Avukatlar Niçin SigortaYapmalı
 Avukat Poliçe Kullanımı
 Avukat Ödenen Hasarlar
 Acente Mesleki Sorumluluk
 B.Denetçi Mesleki Sorumluluk
 B. Denetçi Poliçe İstisnaları
 Bağımsız Denetçi Hasar Örneği
 Belgelendirme Mes. Sorumluluk
 Doktor Mesleki Sorumluluk
 Doktorlar Niçin SigortaYapmalı
 Marka Vekilliği Sorumluluk
 Mimar&Müh Mesleki Sorumluluk
 OSGB/İSG/İŞ Güvenliği Uzmaları
 OSGB Sıkça Sorulan Sorular ?
 Özel Güvenlik Sorumluluk
 Patent Vekilliği Sorumluluk
 SMMM Mesleki Sorumluluk
 SMM Sıkça Sorulan Sorular
 SMMM Teminat Karşılaştırma
 SMMM & YMM Ödenen Hasar
 Tamamlayıcı Hekim Sorumluluk
 Veteriner Mesleki Sorumluluk
 YMM Mesleki Sorumluluk
 Mesleki Sor. Sig. Gnl Şartları

B.Denetçi Mesleki Sorumluluk

Bağımsız denetiminin amacı; defter, kayıt ve belgeler üzerinden denetleme ve değerlendirmeleri rapora bağlayarak, finansal tabloların finansal raporlama standartları doğrultusunda bir işletmenin finansal durumunu ve faaliyet sonuçlarını tüm önemli yönleriyle gerçeğe uygun ve doğru bir biçimde gösterip göstermediği konusunda bağımsız denetçinin görüş bildirmesini sağlamaktır.

Bağımsız Denetime Tabi Firmalar:

 • Aktif toplamı : 75 milyon TL ve üzeri
 • Yıllık net satış hasılatı : 150 milyon TL ve üzeri
 • Çalışan sayısı : 250 çalışan ve üzeri

Bakanlar Kurulu Kararına göre şirketlerin denetime tabi olması içinyukarıda belirtilen üç ölçütten ikisini üst üste iki hesap dönemi sağlaması gerekir. Birbirini takip eden hesap dönemlerinde sağlanan  iki ölçütün aynı ölçütler olması şart değildir.

Ana teminatlar:

 • Mesleki Sorumluluk

Meslek mensubunun mükelleflerine karşı sorumluluğuna istinaden geçmiş 1 yıl içerisinde yapılan unutma ve hataların, poliçe dönemi içerisinde resmi kurumlarca yapılan inceleme veya hatanın fark edilerek düzeltilmesi durumunda mükelleflere veya müteselsil sorumluluktan dolayı meslek mensubuna uygulanan cezaları teminat alır.

 • Savunma masrafları

Meslek mensubuna karşı doğan tazminat taleplerinin savunması için harcanan masrafları teminat altına alır.

Ek teminatlar:

 • Kayıp Dokümanlar

Meslek mensubunun yasal sorumluluğunda bulunan ancak poliçe dönemi içinde tahrip olmuş, zarar görmüş, kaybolmuş, bozulmuş, silinmiş veya unutulmuş olan mükelleflere ait dokümanları yenilemek veya onarmakiçin yaptığı makul orandaki masraf ve giderleri karşılar.

 • Mahkemeye Katılma

Poliçe teminatında bildirilen bir Talep ile ilgili mahkemeye şahit olarak katılan kişiler için, Savunma Masrafları mahkemeye katılmanın gerekli olduğu her bir gün için, günlük olarak aşağıdaki masrafları içerir:

Meslek mensubu (ortak veya yönetici): 500 TL

Meslek mensubunun yanında bordrolu olarak çalışanlar: 250 TL

 • Uzatılan Bildirim Süresi

Sigortacı’nın bu poliçeyi fesh etmesi veya yenilememesi durumunda bu ilave teminat çalışır. Meslek mensubunun bu fesih veya yenilememenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 30 gün içinde, ilk olarak bu dönemde Sigortalı’ya talepte bulunulmuş olmalıdır. 

1 Yıl Geriye Yürürlük Teminatı:

Meslek mensubunun poliçe başlangıç tarihinden önceki ilk 1 yıl içerisinde yaptığı hatalardan dolayı poliçe dönemi içerisinde gelebilecek tüm hasar talepleri teminat kapsamındadır.

UYGULANACAK KOŞULLAR

 • Meslek mensubunun sadece Türkiye sınırları içerisinde verdiği mesleki hizmetler teminat kapsamındadır.
 • Halka açık şirketlere ve/veya finansal kurumlara bağımsız denetim hizmeti veren, kurumsal finansman ile ilgili veya şirket satın almaları/birleşmeleri ile ilgili hizmet veren meslek mensupları farklı bir değerlendirmeye tabi tutulacaktır.
 • Herhangi bir firmaya şartlı bir görüş verildi ise, bunla ilgili bilgi almak gerekmektedir.
 • Yetkili mahkemeler T.C. Mahkemeleridir.

GULF SİGORTA İLE AVANTAJLAR…

 • Meslek mensubunun yanında bordrolu olarak çalışanlar da teminat kapsamındadır.
 • Bu poliçe bireysel olarak yapılabildiği gibi Bağımsız Denetim firması  için de yapılabilmektedir.
 • Bu poliçe kapsamında olan her türlü hasar talebi için tüm savunma masrafları hiçbir alt limit sınırlaması olmaksızın teminat altındadır.
 • Hasar prosedürlerinin başlaması için Sigortalı’nın yazılı beyanının yeterliolması/dava şartının aranmaması ve hızlı hasar ödemesi

ÖRNEK HASAR 1

Sigortalı Bağımsız Denetçi tarafından hazırlanan değerleme raporunda,

 • değer tespitinin desteklenebilir hükümlere varılmaksızın gerçekleştirilmesinin Uluslararası Değerleme Standartlarına aykırılık teşkil etmesi nedeniyle, Seri: VIII, No: 45 sayılı Tebliği’nin 2. maddesi gereğince 135.926 TL;

ÖRNEK HASAR 2

 • değerleme uzmanlarının isimlerinin ve imzalarının yer almamasının, mesleki ehliyetleri konusunda bir bilginin bulunmamasının ve uygunluk beyanına yer verilmemesinin Uluslararası Değerleme Standartlarına aykırılık teşkil etmesi nedeniyle, Seri: VIII, No: 45 sayılı Tebliği’nin 2. maddesi gereğince 20.389 TL;

ÖRNEK HASAR 3

Sigortalı Bağımsız Denetçi tarafından dan hazırlanan değerleme raporunda,

 • değer tespitinin desteklenebilir hükümlere varılmaksızın gerçekleştirilmesinin Uluslararası Değerleme Standartlarına aykırılık teşkil etmesi nedeniyle, Seri: VIII, No: 45 sayılı Tebliği’nin 2. maddesi gereğince 80.000 TL;

ÖRNEK HASAR 4

 • değerleme uzmanlarının isimlerinin ve imzalarının yer almamasının, mesleki ehliyetleri konusunda bir bilginin bulunmamasının, raporlarda araştırma/inceleme tarihinin belirtilmemesinin ve uygunluk beyanına yer verilmemesinin Uluslararası Değerleme Standartlarına aykırılık teşkil etmesi nedeniyle, Seri: VIII, No: 45 sayılı Tebliği’nin 2. maddesi gereğince 21.560 TL

Copyright © 2010 ANUR Sigorta Tüm Hakları Saklıdır.
ANUR Sigorta | İletişim