Anasayfa İletişim Ulaşım Teklif Al Sık Kullanılanlara Ekle

  Sorumluluk Sigortaları
 Avukat Mesleki Sorumluluk
 Avukatlar Niçin SigortaYapmalı
 Avukat Poliçe Kullanımı
 Avukat Ödenen Hasarlar
 Acente Mesleki Sorumluluk
 B.Denetçi Mesleki Sorumluluk
 B. Denetçi Poliçe İstisnaları
 Bağımsız Denetçi Hasar Örneği
 Belgelendirme Mes. Sorumluluk
 Doktor Mesleki Sorumluluk
 Doktorlar Niçin SigortaYapmalı
 Marka Vekilliği Sorumluluk
 Mimar&Müh Mesleki Sorumluluk
 OSGB/İSG/İŞ Güvenliği Uzmaları
 OSGB Sıkça Sorulan Sorular ?
 Özel Güvenlik Sorumluluk
 Patent Vekilliği Sorumluluk
 SMMM Mesleki Sorumluluk
 SMM Sıkça Sorulan Sorular
 SMMM Teminat Karşılaştırma
 SMMM & YMM Ödenen Hasar
 Tamamlayıcı Hekim Sorumluluk
 Veteriner Mesleki Sorumluluk
 YMM Mesleki Sorumluluk
 Mesleki Sor. Sig. Gnl Şartları

SMMM & YMMM Ödenen Hasarlar

SERBEST MUHASEBECİ / SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR

MESLEKİ SORUMLULUK PAKET SİGORTASI

DETAYLI HASAR ÖRNEKLERİ

ÖRNEK1:

Ödenen Hasar Miktarı: 74.551.13 TL

Yukarıdaki tahakkuk ve ödemeler sonucu oluşan hasar,

01-03/2004 gecikme faizi 4.109.50

04-06/2004 gecikme faizi 2.709.33

07-09/2004 gecikme faizi 3.627.87

10-12/2004 gecikme faizi 275.5301-12/2004 gecikme faizi 63.828.90

                                      ------------------     

                          Toplam 74.551.13 TL’dir.

Hasarın içeriği:

Geçici vergi beyannamelerinde ve Kurumlar Vergisi beyannamesinde kooperatifin risturn istisnasının yanlış hesaplanması sonucu oluşan vergi matrahı ve gecikme zamları, özel usulsüzlük, vergi ziya cezalarıdır.

Yapılan araştırma ve inceleme sonucu, risturn istisnası yanlışlığının diğer yıllarda da devam ettiği görülmüş,konunun iyi incelenmemesi ve yanlış yorumlama neticesinde hasarın kasıt sonrası değil , yanlış uygulama sonucu oluştuğu tesbit edilmiştir.

DETAYLI HASAR ÖRNEKLERİ

Ödenen Hasar Miktarı: 10.400,95 TLHasarın içeriği:

Sigortalımız X’ın hasar talebine ilişkin hasarı incelendi ve kusurunun olduğu tespit edildiğinden kendisine 10.400,95 TL ödeme yapıldı.

Hasar konusu, SMMM tarafından, mükellefin finansal kiralama yolu ile yabancı para cinsinden kiralamış olduğu gayrimenkulun geri ödemelerinin finansal işlemin yapıldığı günkü kurdan değerlenmesi gerekirken ödeme yapıldığı günün kurundan değerlendirilmesi ve aradaki kur farkının gayrimenkulun maliyetine eklenmesi yoluyla vergi kaybına neden olunması. Vergi Denetim raporunda kasıt unsurundan bahsedilmemekte, hatalı değerlendirme yer almakta olduğundan SMMM’nin mesleki sorumluluğuna girmektedir.Hesap Uzmanları Kurulu’nun hazırladığı inceleme raporunun sonucuna göre mükellefe uygulanan cezalar aşağıdaki gibidir:

Gecikme        Faizi: 5.913,95

Vergi Ziyaı Cezası: 5.612,00

DETAYLI HASAR ÖRNEKLERİ

ÖRNEK3:

Ödenen Hasar Miktarı: 40.025 TL

Hasarın içeriği:  2007 Eylül KDV Beyannamesinin verilmemesi nedeniyle VD Takdir Komisyonu

51.376 YTL Vergi ve 51.376 YTL Vergi Cezası uyguluyor. Uzlaşma sonrası ceza 40.025 YTL’ye düşüyor.

SERBEST MUHASEBECİ / SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR

MESLEKİ SORUMLULUK PAKET SİGORTASI

Sigortalı beyanında mükellefi ______’a ait İşe giriş bildirgesini (SSK’da görevli memurun hatası nedeniyle) mükellefin eski sicil numarasına girdiğini belirtiyor. Memur hatalı sicil numarası verdiği içinde İdari Para Cezasının uygulandığını ekliyor. İnceleme sonucunda sigortalının %100

kusurlu olmadığını görmekteyiz. Ayrıca mükellefin geçerli sicil numarasını öncesinde Sigortalımıza vermesi gerekliydi. Sigortalımızın buradaki kusuru %50 dir.

İdari Para Cezası: 877,50 TL

SMMM’nin hata/unutması neticesinde BA-BS formlarının süresi içerisinde beyan edilmemesi dolayısıyla uygulanan Usulsüzlük ve Özel Usulsüzlük cezaları Kurumlar, Gelir vb beyannamelerinde SMMM’nin hata/unutması neticesinde elektronik ortamda beyannamelerin düzenlenmemesi nedeniyle uygulana Usulsüzlük ve Özel Usulsüzlük cezaları İlgili kurumların SMMM’nin mükellefi adına yaptığı işlemlerden dolayı SMMM’yi kusurlu bulması durumunda uygulanacak cezalar.


Copyright © 2010 ANUR Sigorta Tüm Hakları Saklıdır.
ANUR Sigorta | İletişim