Anasayfa İletişim Ulaşım Teklif Al Sık Kullanılanlara Ekle

  Sorumluluk Sigortaları
 Avukat Mesleki Sorumluluk
 Avukatlar Niçin SigortaYapmalı
 Avukat Poliçe Kullanımı
 Avukat Ödenen Hasarlar
 Acente Mesleki Sorumluluk
 B.Denetçi Mesleki Sorumluluk
 B. Denetçi Poliçe İstisnaları
 Bağımsız Denetçi Hasar Örneği
 Belgelendirme Mes. Sorumluluk
 Doktor Mesleki Sorumluluk
 Doktorlar Niçin SigortaYapmalı
 Marka Vekilliği Sorumluluk
 Mimar&Müh Mesleki Sorumluluk
 OSGB/İSG/İŞ Güvenliği Uzmaları
 OSGB Sıkça Sorulan Sorular ?
 Özel Güvenlik Sorumluluk
 Patent Vekilliği Sorumluluk
 SMMM Mesleki Sorumluluk
 SMM Sıkça Sorulan Sorular
 SMMM Teminat Karşılaştırma
 SMMM & YMM Ödenen Hasar
 Tamamlayıcı Hekim Sorumluluk
 Veteriner Mesleki Sorumluluk
 YMM Mesleki Sorumluluk
 Mesleki Sor. Sig. Gnl Şartları

BelgelendirmeMeslekiSorumluluk

Belgelendirme Mesleki Sorumluluk Sigortası Sigorta Kapsamı

Bu sigorta ile sigortacı; sigortalının poliçede belirtilen mesleki hizmetleri kusurlu olarak gereği gibi yerine getirmemesinden ötürü doğacak zararlar nedeniyle üçüncü şahıslar tarafından kendisine karşı ileri sürülecek tazminat taleplerinin sonuçlarına karşı sigortalıyı poliçede belirtilen teminat limitine kadar aşağıda yazılı özel şartlar ile ekli Mesleki Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarının A.1 Maddesi (b) fıkrası hükümlerine göre sigorta eder.

Teklif Hazırlanabilmesi İçin Gerekli Ön Bilgiler

Teklif verilmeden önce aşağıdaki bilgilerin sigortalıdan alınarak teklif soru formu gerekmektedir.

  • Sigortalının geçmiş takvim yılına ait, poliçede belirtilen faaliyetle ilgili gerçekleşen toplam cirosu
  • Sigortalının içinde bulunulan takvim yılına ait, poliçede belirtilen faaliyetle ilgili tahmini toplam cirosu
  • Geçmiş takvim yılında verilen belge sayısı
  • İçinde bulunulan takvim yılında verilecek tahmini belge sayısı
  • Son 3 yıllık hasar bilgisi.

Copyright © 2010 ANUR Sigorta Tüm Hakları Saklıdır.
ANUR Sigorta | İletişim