Anasayfa İletişim Ulaşım Teklif Al Sık Kullanılanlara Ekle

  Sorumluluk Sigortaları
 Avukat Mesleki Sorumluluk
 Avukatlar Niçin SigortaYapmalı
 Avukat Poliçe Kullanımı
 Avukat Ödenen Hasarlar
 Acente Mesleki Sorumluluk
 B.Denetçi Mesleki Sorumluluk
 B. Denetçi Poliçe İstisnaları
 Bağımsız Denetçi Hasar Örneği
 Belgelendirme Mes. Sorumluluk
 Doktor Mesleki Sorumluluk
 Doktorlar Niçin SigortaYapmalı
 Marka Vekilliği Sorumluluk
 Mimar&Müh Mesleki Sorumluluk
 OSGB/İSG/İŞ Güvenliği Uzmaları
 OSGB Sıkça Sorulan Sorular ?
 Özel Güvenlik Sorumluluk
 Patent Vekilliği Sorumluluk
 SMMM Mesleki Sorumluluk
 SMM Sıkça Sorulan Sorular
 SMMM Teminat Karşılaştırma
 SMMM & YMM Ödenen Hasar
 Tamamlayıcı Hekim Sorumluluk
 Veteriner Mesleki Sorumluluk
 YMM Mesleki Sorumluluk
 Mesleki Sor. Sig. Gnl Şartları

Avukat Ödenen Hasarlar

 

ÖDEME TARİHİ

ÖDENEN MİKTAR

     ÖRNEK     HASAR     AÇIKLAMASI

04.05.2010

   10.000

     Haciz yazısının gönderilmemesi

19.02.2010

     4.000

     Tazminat davasında süre hesaplama hatası 

03.07.2009

 141.892

     EPDK’ nın  kestiği idari para cezasına istinaden açılan idare 

 

 

     mahkemesinde verilen davanın reddine ilişkin kararı sigortalı 

 

 

     avukatın temyiz hatası

08.06.2009

     7.628

     Sigortalının dava süresini hesaplama hatası

 

 

     Avukatın hatası nedeni ile, dava aşamasında davanın sigorta şirketine

 

 

     (trafik sigortasından dolayı) ihbarının süresinde yapılmamasından

 

 

     dolayı sigorta şirketi tarafından sadece 4.644 TL asıl alacağın

 

 

     ödendiği, 8.627,63 TL bakiyenin ödenmediğini tespit edilmiştir.

19.11.2009

     7.500

     Sigortalı müvekkilinin idare tarafından verilen atama kararının

 

 

     iptaline ilişkin açılan davanın kazanılması  ardından müvekkilinin eksik

 

 

     maaş ve hakedişlerinin tahsili talebi ile açması gereken davada 

 

 

     sigortalı avukatın davayı kazanacağına kanaat edilmiş ve eksik maaş ve 

 

 

     hakedişleri tazminat olarak ödenmesi

11.09.2009

   10.000

     Sigortalının hatası nedeniyle Ağır Ceza Mahkemesinde görülmekte  

 

 

     olan davada müvekkili aleyhine çıkan karar kesinleşmiş ve müvekkili 

 

 

     hapis cezası almış ve hapse girmiştir. Sigortalının hatası söz konusu 

 

 

     olmasaydı olmasaydı müvekkili hapse girmeyecek ve hapse girme

 

 

     süresi uzayacaktır. Dosyanın karar tarihi itibari ile ceza zamanaşımı 

 

 

     süresinin dolmasına 11 ay kalmış olması da dikkate alınmış olup, 

 

 

     maddi ve manevi tazminat dahil 10.000- TL ödenmiştir.

25.09.2009

     3.317

     Sigortalının hatalı ve fazla talebi nedeniyle karşı taraf vekili için  

 

 

     müvekkilleri aleyhine doğan dava vekalet ücretleri tazminat olarak

 

 

     ödenmiştir.

23.02.2010

   10.773

     Sigortalı müvekkilinin aleyhine açılmış olan boşanma davasında 

 

 

     davayı kaybetmiş ve temyiz süresini kaçırmıştır. Davada mahkeme

 

 

     sigortalının müvekkilini kusurlu bulmuş maddi tazminat ile nafakaya

 

 

     hükmetmiştir. Dosya kapsamı incelendiğinde sigortalının 

 

 

     müvekkilinin boşanmada kusuru olduğuna dair güçlü deliller

 

 

     olmadığından bu yönde yargıtay içtihatlarıda dikkate alınarak

 

 

     kararın bozulması yönünde kanaatolduğundan maddi tazminat

 

 

     bedeli ödenmiştir.

19.02.2010

   14.224

     Sigortalının müvekkilleri adına yapmış olduğu icra dosyasındaki 

 

 

     hatalı talep nedeniyle idarenin icra hukuk mahkemesine şikayeti 

 

 

     üzerine mahkeme tarafından şikayetin kabulüne dair verilen karar 

 

 

     nedeniyle sigortalı müvekkilleri aleyhine hükmedilen yargılama

 

 

     masrafları ile dava vekalet ücretleri tazminat olarak ödenmiştir.

04.05.2010

   10.000

     Müvekkili tarafından icra işlemi yapılmak üzere tevdi edilmiş olan çek 

 

 

     çek ve çeke ilişkin tahsilât makbuzu nedeniyle ilamsız icra takibine  

 

 

     başlanılmış,yetki itirazı üzerine dosya yetkili icra dairesinde yeniden 

 

 

     takip yapıldığı ve borçlunun borca itirazı nedeniyle takibin durduduğu

 

 

     ve bunun üzerine itirazın iptali davası açılmıştır. Açılan itirazın iptali

 

 

     davasından feragat edilmiştir. Davadan feragat edilmiş olması nedeniyle 

 

 

     borçlu yönünden, ciranta şirketin borca batık olması nedeniyle şirket

 

 

     yönünden çeke ilişkin alacağın tahsil kabiliyeti tamamen sona

 

 

     erdirilmiştir. Sigortalı tarafından davadan feragat edilmiş olmasının 

 

 

     sebebi yanlış dava açmış  olduğunu düşünmesi olduğu belirtilmiştir.

 

 

     Sigortalı avukatın kusuru da dikkate alınarak kendisine kısmi

 

 

     ödeme yapılmıştır.

02.2004

 180.000

     Şubat 2004 yılında gerçekleşen ölümlü trafik kazasında maddi ve manevi

 

 

     tazminat talebi ile açılan davada 27.500 TL maddi ve 23.000 TL

 

 

    manevi tazminat talep edilmiştir. Yargılama aşamasında dosya hesap

 

 

    bilirkişisine gönderilmiş ve bilirkişinin vermiş olduğu rapor sonucunda

 

 

    destekten yoksun kalma nedeniyle talep edilmesi gereken gerçek

 

 

    zararın 144.280.34 TL olduğu ortaya çıkmıştır. Bilirkişi raporuna

 

 

    göre dava Aralık 2009 yılında verilen ıslah dilekçesi ile 144.280. 34 TL ye

 

 

    yükseltilmiştir. Ancak karşı tarafın 5 yıllık zaman aşım itirazında

 

 

    Bulunması sebebiyle dava kısmen red, kısmen kabul olarak kabul

 

 

    görmüş ve Yargıtay'dan da karar ıslahla istenilen 117.280.34 TL

 

 

    için zamanaşımına uğradığı onanarak gelmiştir. Davanın seyrinde

 

 

     avukatımızın 5 yıllık ıslah süresini kaçırmasından dolayı; müvekkillerinin

 

 

    Destekten yoksun kalma tazminatı olarak tahsil edebilecekleri

 

 

    117.280.34 TL ve yasal faizlerinin avukatımızdan talep edilmesiyle

 

 

    Toplamda180.000 TL hasar ödemesi gerçekleştirilmiştir.

 


Copyright © 2010 ANUR Sigorta Tüm Hakları Saklıdır.
ANUR Sigorta | İletişim