Anasayfa İletişim Ulaşım Teklif Al Sık Kullanılanlara Ekle

  Eğitim Sigortaları
 Erasmus+ Staj Sigortası İçerik
 Eğitim Güvencesi Sigortası
 Öğrenci Acil Durum Sigortası
 Erasmus Staj Mesuliyet Sigorta
 Yabancı Öğrenciler Özel Sağlık
 Erasmus Ofisinin Dikkatine !
 ERASMUS Staj Tablosu
 Sağlık Sigortası Zorunluluğu
 ERASMUS Teminatları
 Erasmus+ Poliçe Talep Formu
 ERASMUS Staj Sigortası Nedir?
 ERASMUS Sıkça Sorulan Sorular
 Yurtiçi Eğitim Sigortası

Eğitim Giderleri Sigortası

Çocuğunuzun Eğitim Geleceğini Güvenceye Alarak,

Kimselere Muhtaç Olmamasını Sağlamak İstersiniz Değil Mi?

Çocuğunuzun Başarısı, Mutluluğu ve Geleceği İçin

Çağdaş dünyada, eğitimin gelecek olduğunun bilincinde olan her ebeveyn çocuğunun çok iyi bir eğitim almasını amaçlar. İşte bu nedenle, veliler hiçbir masraftan kaçınmayarak çocuklarının en iyi şekilde eğitim göreceği okullara gönderirler ve çocuklarının eğitim hayatının kesinti ye uğramadan sürmesi en büyük temennileridir. Ama bir gün, beklenmedik bir anda, beklenmedik bir kaza ailenin hayatını derinden etkiliye bileceği gibi doğacak maddi olanaksızlıklar çocukların eğitimlerini sürdürmesine de imkan vermeyebilir. Böyle talihsiz bir olay karşısında velinin iç huzurunu korumak ve kendisinin yokluğunda çocuğun hayatında maddi anlamda bir boşluğa yer vermemek amacıyla;                               

Eğitim Giderleri Sigortası, sigortayı alan ebeveynlerden birinin ya da ikisinin kaza sonucu yaşamını kaybetmesi veya sürekli sakat kalması halinde seçilen teminat miktarına göre, en fazla 8 yıl olmak üzere, güvence altına alınan sene sayısı kadar çocuğun eğitim giderlerini senelik olarak karşılıyor. Çocuğun geleceği ya da devam etmekte olduğu okulun yıllık giderleri esas alınarak hazırlanan ve  Amerikan Dolar’ına endeksli bu sigorta ebeveynleri enflasyona karşı da koruyor.

Velilere sigortalamak istediği eğitim süresini aşağıdaki tablodan seçmek kalıyor.  

Yıllık Teminat (USD) 1500 3000 4500 6000 7500 9000 12000 15000 18000 21000
Klan Yıllar                    
2 6 12 18 24 30 36 47 59 71 82
3 12 24 25 47 59 70 94 117 140 163
4 20 39 58 78 97 116 155 193 232 271
5 29 58 87 116 144 173 231 288 346 403
6 41 81 121 161 201 241 321 401 482 562
7 54 107 160 213 266 320 426 532 639 745
8 69 137 205 273 341 409 545 681 817 953

A)Tüm teminatlar ve primler Amerikan Doları bazındadır.

B) Diğer ebevenynin / çocuğu sigortalanması halinde %25 indirim uygulanır.                                             

C)Kalan yıllar ile -sigortalanan ebeveynin yaş toplamı 70’i geçemez.

D)100 dolar ve üzeri primler 5 taksit ödenebilir.

E)Ferdi kaza sigortası geçerlidir.                                                                                                                                                                         

Eğitim süresine  bağlı olarak yapılacak tek bir  ödeme ile seçilen tüm yıllar teminat altına alınıyor.         

Örnek;olarak çocuğunuzun Lise 1’e başlıyor; 4 yıl lise, 4 yıl üniversite olmak üzere 8 yıl boyunca eğitimi devam ediyor.Eğitim tutarının yılda yaklaşık 9000 USD olduğunu düşünürsek,7 yıllık priminin 409 USD olduğunu aşağıdaki tablodan bulabilirsiniz.                                                                                                                

Tek prim ödemesiyle 8 yıla kadar güvence

Siz velisi ve sigorta sahibi olarak bu primi 1 defaya mahsus ister taksitle, peşin prim ödeyerek 8 yıllığına kazalara karşı ölüm ve sürekli sakatlık teminatlarıyla sigortalanmış olacak ve çocuğunuzun eğitimini garanti altına alacaksınız.Poliçeyi aldıktan 2 yıl sonra velinin kaza sonucu yaşamını kaybetmesi halinde, geriye kalan 6 yıl boyunca her yıl eğitim masraflarının karşılanması için 9000 USD menfaattarınız olan çocuğunuza, sürekli sakatlık durumu söz konusu olduğunda ise Ferdi Kaza Sigortaları Genel Şartları Sürekli Sakatlık Cetvelinde yer alan oranlar doğrultusunda size, yine her yıl tazminat ödenecektir.


Copyright © 2010 ANUR Sigorta Tüm Hakları Saklıdır.
ANUR Sigorta | İletişim