Anasayfa İletişim Ulaşım Teklif Al Sık Kullanılanlara Ekle

  Eğitim Sigortaları
 Erasmus+ Staj Sigortası İçerik
 Eğitim Güvencesi Sigortası
 Öğrenci Acil Durum Sigortası
 Erasmus Staj Mesuliyet Sigorta
 Yabancı Öğrenciler Özel Sağlık
 Erasmus Ofisinin Dikkatine !
 ERASMUS Staj Tablosu
 Sağlık Sigortası Zorunluluğu
 ERASMUS Teminatları
 Erasmus+ Poliçe Talep Formu
 ERASMUS Staj Sigortası Nedir?
 ERASMUS Sıkça Sorulan Sorular
 Yurtiçi Eğitim Sigortası

ERASMUS Staj Sigorta İşlemleri

ERASMUS Staj Sigorta İşlemleri Nedir?

·ERASMUS Staj için gidilecek Ülkeye uluslararası geçerliliği olan Sağlık Sigortası yaptırmaktır.Sağlık sigortası yaptırma sorumluluğu zorunlu ve öğrenciye aittir.Ancak bunun yurtdışına çıkmadan önce mutlaka giriş – çıkış tarihleri ve istenen teminatlar doğru olarak yapılması gerekmektedir.Aksi halde eksik teminatlı yapılan poliçeler geçerli olmayacaktır. Faaliyetlere katılan öğrencilerin ilgili faaliyet türlerine göre zorunlu olan ERASMUS Staj sigortalarını yaptırmaları gerekmektedir.Yükseköğretim kurumu ve Vize başvurusunda Konsolosluklar ERASMUS Staj sigortaların yapıldığını kontrol eder ve yapıldığından emin olur.ERASMUS Staj Sigortası olmayan öğrencilerin başvuruları kabul edilmez.Hangi sigortaların zorunlu olduğu öğrenci sözleşmesinde belirtilmektedir.[ Konsolosluk Vize işlemlerinde ve Okul Belgelerinde Poliçe asılları mutlaka bulunmalıdır.]

ERASMUS Staj Sigortası;

 • En Geniş Teminatlarla,
 • En Uygun Fiyatla,
 • En Kaliteli Hizmetle,

Uluslar arası geçerliliği olan, Tüm Konsolosluklardan onaylı, Üniversite Erasmus Koordinatörlüğü’nde tam anlamı ile kabul gören  Schengen Vize Sağlık Sigortası   poliçesi 30.000 EUR Sağlık Teminatı ve 3.750 EUR Kişisel Sorumluluk Teminatı 500 EUR Acil diş tedavisi olmak üzere anursigorta.com.tr üzerinden Üniversitelerin Erasmus Koordinatörlüğü tarafından talep edilmesi halinde Üniversite talepli kampanyalı olarak fiyatlar 29 EUR’dan başlamaktadır.SİZDE en uygun fiyatlı poliçeyi almak için anursigorta.com.tr üzerinden başvuru yapınız.

Erasmus Staj Öğrencisinin Staj sonrası yapması gerektiği işlemler

Erasmus Staj Öğrencisinin Staj sonrası yapması gerektiği işlemler Staj dönemi sonunda aşağıdaki evraklar eksiksiz olarak teslim edildiğinde başarılı olunduğu takdirde hibenin geriye kalan %30’u öğrenciye ödenir.

Kişisel Görüşleri İçeren Rapor                                                                                      

 • Katılım Sertifikası [ Orijinal ]                                                                                                  
 • Staj Defteri (Karşı Kurumca Onaylı)                                                                                            
 • Nihai Rapor Formu                                                                                                                 
 • Çalışma Anlaşması [ Learning Agreement For Traineerships Original]                      
 • Pasaport fotokopisi (giriş-çıkış)                                                                                               
 • Sigorta belgesi [Poliçe bulunamaması halinde ANUR Sigortadan talepte bulunabilirsiniz]           
 • Uçak Biletinin Fotokopisi bulunması gerekir.

Erasmus Staj Hareketliliği İçin Seçilmiş Olan Öğrencilerin İzlemleri Gereken Yol

Yurt dışındaki bir işletmede yerleştirme programından yararlanacak olan öğrencilerin, staj yapacakları kurumdan öncelikle o kurumda staj yapmalarına olanak tanıyan bir Davet veya Kabul Mektubu” (Letter of Acceptance veya Invitation Letter) almaları gerekmektedir.                                                  

Öğrencilerin staj yapacakları işletme belirlendikten sonra, işletmeden bir personelin koordinatör olarak belirlenmesi gerekmektedir.Belirlenen koordinatör, öğrencinin staj yapacağı kurum içerisindeki çalışmalarından sorumlu kişi olacaktır.Öğrencilerin staj yapacakları kurumda yapacağı çalışmaları belirleyen ve açıkça ortaya koyan bir Çalışma Anlaşmasının (Learning Agreement For Traineeships) oluşturulması gerekmektedir. Öğrencilere, yerleştirme programının bitiminde staj gördükleri işletme tarafından bir “Katılım Sertifikası” verilecektir.

Öğrenciler staj yapacakları işletme ile görüşerek konaklama işlemlerini kendileri halledeceklerdir. Öğrenciler gidecekleri şehirlerdeki Üniversitelerin öğrenci yurtlarında, gençlik misafirhanelerinde (Youth Hostel) veya işletmenin önereceği yerlerde konaklayabilirler.Tüm bu işlemler devam ederken öğrencilerin Üniversitenin Belirlediği Bankası Şubesinden kendi isimlerine “Euro” hesabı açtırmaları gerekmektedir.

*Yurtdışından para çekimi hususunda gerekli bilgiyi bankalardan elde edebilirsiniz.                                             

Staj Hareketliliği Süresi ve Uygun Kuruluş Nerelerdir?                               

Faaliyet süresi her bir öğrenim kademesi için ayrı ayrı geçerli olmak üzere 2 ile 12 ay arasındadır. Öğrenim süresi içerisinde her sınıfta ve öğrenim programlarının son sınıflarındaki öğrenciler mezun olduktan sonraki 12 ay içerisinde staj faaliyeti gerçekleştirilebilir.                                                        Mezuniyet sonrası gerçekleştirilecek staj faaliyetinde öğrenci başvurusunun öğrenci mezun olmadan önce (hâlihazırda ön lisans için ikinci, lisans için dördüncü sınıf öğrencisiyken) yapılmış olması gerekir. Mezun olmuş öğrenciler başvuruda bulunamaz. Staja ev sahipliği yapacak kuruluşlar; işletmeler, eğitim merkezleri, araştırma merkezleri ve işletme tanımına uyan diğer kuruluşlar olabilir.Bu çerçevede, uygun bir işletmeden kastedilen büyüklükleri, yasal statüleri ve faaliyet gösterdikleri ekonomik sektör ne olursa olsun, özel veya kamuya ait her tür kurum/kuruluş ile sosyal ekonomi dahil her tür ekonomik faaliyette bulunan girişimdir.Staj faaliyetinde bulunulacak yurtdışındaki kurumun yükseköğretim kurumu olması halinde, yapılacak çalışma akademik anlamda bir öğrenme faaliyeti olmayıp kurumun genel idaresine yönelik birimlerde uygulamalı çalışma deneyimi elde edilmesidir.Akademik çalışma amaçlı staj faaliyeti gerçekleştirilemez.                                                                             

Aşağıdaki kuruluşlar Erasmus+ kapsamında yükseköğretim staj faaliyeti için uygun değildir:                             

 • ·Avrupa Birliği kurumları ve AB ajansları                                                                     
 • ·AB programlarını yürüten ve bu kapsamda hibe alarak kurulmuş kuruluşlar                             
 • ·Misafir olunan ülkedeki ulusal diplomatik temsilciliklerimiz (büyükelçilik ve konsolosluk gibi) . .
 • Diplomatik temsilciliklerimizin hiçbir birimi staj faaliyeti için uygun değildir.

Erasmus Staj Hareketliliği Nedir?

Yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrencinin yurtdışındaki bir işletmede staj yapmasıdır.“Staj”, bir yararlanıcının programa katılan başka bir ülkedeki bir işletme veya organizasyon bünyesindeki mesleki eğitim alma ve/veya çalışma deneyimi kazanma sürecidir. Staj faaliyeti belirli bir öğretim programı kapsamında yapılan akademik çalışmalara ilişkin araştırma ödevleri, analiz çalışmaları gibi çalışmalar yapmak üzere kullanılmaz. Staj faaliyeti, öğrencinin öğrencisi olduğu mesleki eğitim alanında uygulamalı iş deneyimi elde etmesidir. Staj faaliyetinin öğrencinin diploma programı için zorunlu olması beklenmez. Ancak staj yapılacak ekonomik sektör, öğrencinin mevcut mesleki eğitim programı ile ilgili bir sektör olmalıdır.


Copyright © 2010 ANUR Sigorta Tüm Hakları Saklıdır.
ANUR Sigorta | İletişim