Anasayfa İletişim Ulaşım Teklif Al Sık Kullanılanlara Ekle

  Sağlık Sigortaları
 Pati Sigortası
 Tamamlayıcı Sağlık KAMPANYA
 Sağlık Bekleme Süreleri
 Sağlık Terimler Sözlüğü
 Sıkça Sorulan Sorular
 Sağlık Sigortası Avantajımız
 Yabancı Öğrenciler Özel Sağlık
 Sağlık Sigortası Teminatları
 Tamamlayıcı Sağlık Sigortası
 Sağlık Sigortası Nedir?
 Nefes Sağlık Sigortası
 YabancıUyruklu SağlıkSigortası
 Ferdi Kaza Sigortası
 Sağlık Kurumları Sigortası

SAĞLIK SİGORTASI NEDİR?

SAĞLIK SİGORTASI NEDİR?

·  Sağlık sigortaları; sigortalının, hastalık ve kazaların yaratacağı sağlık giderlerini karşılamak için hazırlanmış planlardır. Oluşan riskler poliçede belirtilen, genel ve özel şartlar dahilinde, limitler doğrultusunda karşılanır.
 

NEDEN ÖZEL SAĞLIK SİGORTASI?

·  Sağlık Sigortası, sigortalılara diledikleri doktor ya da sağlık kurumunu seçme özgürlüğü sağlar. Sigorta yılı içinde sigortalıların geçirdiği herhangi bir kaza ya da hastalık sonucu yaptırdıkları ayakta ya da yatarak teşhis ve tedavilerine ait masraflarını, sigortalıların seçtikleri ürüne bağlı olarak sadece yurtiçinde veya dünyanın neresinde olurlarsa olsun karşılar. Sigortalıların hastalanması halinde özel sağlık kuruluşlarında yaptırdıkları tedaviler ile ilgili yüksek meblağlı giderleri karşılayarak, sigortalıların en zor anlarında en büyük yardımcısı olur.
 

TEMİNATLAR NELERDİR NASIL KULLANILIRLAR?

·  Sağlık sigortalarında yatarak tedavi ve ayakta tedavi olmak üzere iki türlü tedavi teminatı vardır. Yatarak tedavi teminatı tek başına alınabilir, kullanılabilir. Fakat ayakta tedavi teminatı yalnız başına alınamaz. Genel olarak her iki teminat beraber alınır.
 

YATARAK TEDAVİ TEMİNATI NEDİR

·  Hastalığın tedavisi için cerrahi bir uygulama ya da hastanede yatışı gerektiriyorsa kullanılan teminat, yatarak tedavi teminatıdır. Sigorta şirketi oluşacak olan masrafları poliçede belirtilen limitlerde karşılar. Poliçe özel ve genel şartlarında yazılı olan alt limitler olabilir. Bunlar; ameliyat giderleri, oda refakatçi giderleri, özellikli tedavi, yoğun bakım gideri, suni uzuv giderleri, ameliyat malzemeleri, küçük müdahaleler, evde bakım, acil durumlardır.
 

AYAKTA TEDAVİ TEMİNATI NEDİR?

·  Genel olarak sağlık sigortası poliçelerinde belirtilmiş olan özel ve genel şartlar doğrultusunda yatarak tedavinin kullanılmadığı durumlarda; sigortalının doktor, ilaç, tahlil, röntgen, modern teşhis(mr-tomografi-sintigrafi), fizik tedavi masraflarının karşılandığı teminattır. Ayakta tedavi teminatının katılım oranı şirketlere göre değişir.
 

SİGORTA ETTİREN İLE SİGORTALI ARASINDAKİ FARK NEDİR?

·  Sigorta ettiren; sigorta sözleşmesini yapan ve prim ödeme sorumluluğunu taşıyan kişidir. Sigortalı ise poliçe sertifikanızda isimleri belirtilen ve sağlık durumu sigorta sözleşmesine konu olan kişilerdir.
 

TAZMİNAT /PRİM ORANI NEDİR? NASIL HESAPLANIR?

·  Tazminat / Prim Oranı, sağlık sigortalı indiriminin belirlenmesinde kullanılan değerdir. Poliçe geçerlilik süresince oluşan tazminat tutarının, ödenmiş olan brüt prime bölünmesi ile elde edilir.
 

İSTİSNA NEDİR?

·  Poliçe Özel ve Genel Şartları gereği teminat dışı kalan durumlardır.
 

ACİL DURUM NEDİR?

·  Acil Durum; Poliçe Özel ve Genel Şartları gereği standart istisnalar arasında yer almayan ani bir hastalık veya bedensel yaralanma sonucunda ortaya çıkan ve dolayısıyla geciktirilmesi mümkün olmayacak tıbbi veya cerrahi bakım gerektiren, önemli bir sorun olduğuna dair haklı bir tıbbi görüşe yol açan ve daha sonra hastaneye yatırılsın veya yatırılmasın, bir hastanenin acil servisinde hizmet almayı gerektiren sağlık durumudur.
 

ANLAŞMALI KURUM UYGULAMASI NASILDIR?

·  Satın aldığınız ürünün geçerli olduğu, anlaşmalı sağlık kuruluşlarına başvurduğunuz da tazminat talebiniz, sizin adınıza doğrudan kurum tarafından bize yapılır. Teminat kapsamında olan sağlık giderleriniz için poliçe teminatlarınız doğrultusunda varsa sadece katılım payını ödersiniz.
 

ANLAŞMASIZ KURUM UYGULAMASI NASILDIR?

·  Satın aldığınız ürüne ait Anlaşmalı Kurumlar listesinde yer almayan bir kuruma başvurmanız durumunda ise, aldığınız hizmetin karşılığını öncelikle siz ödersiniz. Gerekli belgeleri bize ulaştırdıktan sonra değerlendirme yapılarak poliçe şartlarına ve teminat tablosunda belirtilen limit ve oranlar dahilinde şirketinizce size yapılır.
 

ANLAŞMALI-ANLAŞMASIZ SAĞLIK KURULUŞU NEDİR?

·  Sağlık harcamalarının yol açtığı tatsız durumu biraz olsun hafifletmek ve işleri kolaylaştırmak amacı ile sigorta şirketleri, sağlık kurumları ile anlaşma yaparlar. Sigortalı bu kurumları kullandığında sadece poliçede belirtilen katılım oranları dahilinde ödeme yapıp kurumdan ayrılır. Poliçede belirtilen şartlar dahilinde katılım oranları farklı olabilir. Anlaşmasız kurumlar kullanıldığında ödeme ilk önce sigortalı tarafından yapılır, daha sonra sigorta şirketinden istenir. Ortalama olarak, tüm evraklar tamamsa 5-10 iş günü içerisinde geri ödeme yapılır. Yapılan harcamalar genel ve özel şartlar doğrultusunda karşılanır.
 

YAPTIĞINIZ TÜM SAĞLIK HARCAMALARI SİGORTA ŞİRKETİNCE KARŞILANIR MI?

·  Yapılan harcamalar almış olduğunuz poliçenin özel ve genel şartları doğrultusunda ve belirtilen limitler dahilinde karşılanır. şirketten şirkete farklılık göstermekle birlikte, bunlardan bazıları şunlardır; kozmetik masrafları, zührevi hastalıklar, AIDS, ARCS ve HIV'e bağlı hastalıklar, tedavi için gerekli olmayan masraflar, doğuştan gelen hastalık veya sakatlıklar, gibi. Sağlık poliçelerinde bu durumlara istisna adı verilir. Her poliçede farklı olabilir.
 

BEKLEME SÜRESİ NEDİR?

·  Bireysel sağlık sigorta poliçelerinde, daha önceden var olabileceği düşünülen bazı hastalık ya da hamilelik masrafları verilen sürelerde karşılanmaz. Bu süreler 4ay-24ay arasındadır. Bekleme süreleri her şirkette ve poliçede farklıdır. Poliçe alınırken bunların incelenmesi sigortalının lehinedir.
 

DOĞUM MASRAFLARI NE ŞEKİLDE KARŞILANIR?

·  Şirketlerin hamilelik ve doğum masraflarına yaklaşımı farklılık gösterir. Sağlık sigortalarında, bu konu ile ilgili bekleme süreleri sektörde 4ay-24ay arasındadır. Hamilelik masraflarının ne şekilde karşılanacağı katılım olup olmadığı, limitinin ne kadar olduğu her poliçede farklıdır, ihtiyaca göre çok iyi incelenmesi gerekir.
 

ACİL MÜDAHALE NEDİR?

·  Hayati bir sağlık sorunun oluşması halinde sağlık kuruluşunun, acil servislerinde yapılan ve yapılan işleme dair raporların şirket yetkililerince değerlendirilmesi sonucu acil olduğuna karar verilen tedaviler anlamına gelir. Gerçekleşen risk hayati değilse fakat gene de acil müdahale gerektiriyorsa farklı bir teminat kullanılır.
 

TÜRK TABİBPLER BİRLİĞİ ASGARİ ÜCRET TARİFESİ NEDİR?

·  TTB tarafından yayınlanmış ve sağlık alanında uygulanan tüm işlemlerin sabit bir birimle belirlenmiş olduğu tarifedir. Poliçelerin teminatlarının hangi katsayı oranında karşılandığının incelenmesi sigortalı adayının lehine olacaktır.
 

YENİLEME GARANTİSİ NEDİR?

·  Her sigorta şirketinde farklı yorumlanan bu konunun genel olarak tanımı şudur; sigortalı kişinin sigortaya ilk giriş yaşının şirket kriterlerine uygun olması şartı ile birbirini takip eden belirli poliçe yenileme sayısı sonunda tekrar risk değerlendirmesi yapılmaksızın ömür boyu bu garanti verilir. Genellikle yatarak tedavi teminatına verilen garanti için yenileme döneminde risk analizi yapılmaz.
 

YENİLEME GARANTİSİNİ VERİLİŞ ŞARTLARI NELERDİR?

·  İdeal olanı; poliçenin özel ve genel şartlarında belirtilen garantinin hangi koşullarda verildiğinin açık olarak yazmasıdır. Verilen garanti neleri kapsamaktadır? Sigortalıya ne gibi haklar tanımaktadır? Garanti alındıktan sonra sigorta şirketi, sonradan oluşabilecek riskler için tekrar prim talep etme hakkı ya da riski kapsam dışında tutma olasılığı mevcut mudur? Tüm bu kriterlerin sigortalı adayının kendini garantide hissetmesi açısında iyi anlaşılması gerekir. Dikkat edilmesi gereken verilen garantinin ömür boyu olmasıdır.
 

POLİÇENİN ANLAŞMALI KURUMLARININ ÖNEMİ NELERDİR?

·  Burada sigorta şirketinin anlaşmalı olduğu kuruluşlarla, poliçenin geçerli olduğu kuruluşları birbirinden ayırmak gerekir. Çünkü sigorta şirketinin anlaşması olduğu halde, o poliçe için geçerli olmayan kuruluşlar olabilir. Sağlık sigortası poliçesinin rahat kullanımı açısından bunlara dikkat edilmesi yerinde olur.
 

ALMAK İSTEDİĞİNİZ POLİÇE GERÇEKTEN LİMİTSİZ Mİ? ALT LİMİTLERİ VAR MI?

·  Limitsiz görünen birçok ürünün kendi içinde alt limitleri olabilir. Günlük, vaka başına, senelik limitleri var mı? Bunların mutlaka incelenmesi gerekir. Özellikle büyük risklerin güvence altına alındığı yatarak tedavi limitlerinin dökümünün edinilmesi, karşılaştırma açısından faydalıdır.
 

HASARSIZLIK İNDİRİMİ NEDİR?

·  Sigorta şirketlerinin ürün yapıları farklı olduğundan hasarsızlık indiriminin olup olmadığı ve hangi şartlarda devreye girdiği sorulmalıdır. Uygulanan indirim tüm aile poliçesi üzerinden mi? Yoksa fertlere özel indirimler midir? Sigortalı adayına uygunluğu açısından incelenmelidir.
 

ANLAŞMALI ANLAŞMASIZ KURUMLARDAKİ SİGORTALI KATILIMLARI NASILDIR?

·  Genellikle anlaşmasız kurumlardaki katılım oranı daha yüksektir. Belirli kullanım limitleri olabilir. Hatta ürün yapısına göre anlaşmasız kurumların kullanılamadığı poliçeler mevcuttur. Oranların incelenmesi gerekir.
 

ÇOCUK AŞILARI KARŞILANIYOR MU?

·  Poliçe Özel ve Genel şartları dahilinde çocuklarının rutin aşılarını karşılayabilir. Önceden poliçenin ilgili teminatının olup olmadığı sormalıdır.
 

DİYALİZ KEMOTERAPİ RADYOTERAPİ TEDAVİLERİ KARŞILANIR MI?

·  Bu tedavi şekilleri sağlık sigorta poliçelerinde Özel ve Genel şartlar dahilinde karşılanabilir. Eğer ayakta tedavi teminatından karşılanacak olursa, tedavi için verilen limit yetersiz kalacaktır. Tercih edilmesi gereken, yatarak tedaviden karşılanmasıdır.
 

REFAKATÇİ ÜCRETİ KARŞILANIR MI?

·  Sigortalı adayının hastanede yatarak tedavi görmesi durumunda yanında kalacak olan refakatçinin masrafları genellikle karşılanır. Hangi limitte ve nasıl karşılandığı? Yaşı çok küçük ya da ilerlemiş olan sigortalı adayları için bu kriterlerin incelenmesi gerekir.
 

POLİÇEDEKİ DOĞUM TEMİNATLARI PAKET HALİNDE MİDİR?

·  Sağlık sigortalarında, doğum teminatı paket şeklinde olabilir. Yani sigortalı adayının belirlediği ya da paketin kapsadığı bir hastanelerde geçerli olabilir. Genellikle hamilelik gerçekleştikten sonra plan değişikliği yapılamaz. Sigortalı adayının doğum yapacağı hastaneyi önceden seçmesi gerekebilir. Bu olasılık dahilinde tüm yer değiştirme risklerinin düşünülmesi gerekir ( tayin, başka bir şehre taşınma gibi). Aksi takdirde paketteki hastane doğum esnasında kullanılamayacak ve paket dışındaki hastane masrafları sigortalı adayına kalacaktır. İkinci bir teminat şekli ise herhangi bir hastane limiti olmadan, belirli bir para teminatının verilmesidir (TL, USD DOLAR, EURO gibi). Bu durumda verilen teminatın yeterli olup olmadığı, kişinin kullanmak istediği hastane ücretleri düşünülerek karar verilmelidir. Eğer yetersiz olduğu düşünülüyorsa, doğum teminatının arttırılması önerilir.
 

POLİÇELERİN COĞRAFİ SINIRLARI OLUR MU?

·  Poliçelerin ya da içerdikleri teminatların coğrafi sınırları olabilir. Yurtdışına sık olarak çıkılıyorsa tüm dünyada geçerli olabilecek bir plan tercih edilmelidir. Yatarak tedavide yurtdışı tedavi teminatı olması, sigortalı adayının başına gelebilecek sağlık harcamalarını da teminat altına alır. Uzun süreli kalış gerektiren durumlarda ayakta tedavi teminatı da düşünülmelidir.
 

ACİL DANIŞMANLIK HİZMETİ NE DEMEKTİR?

·  Sigortalı adayının başına gelebilecek herhangi bir acil durumda, danışabileceği herhangi bir tıbbi yardım hattı çok önemlidir. Bu hatlar genellikle 7/24 saat çalışır. Gerektiğinde ambulans temini, ilk yardım, kişinin sakinleştirilmesi konusunda yardımcı olurlar. Bu hizmeti sağlamış olan sigorta şirketlerinin tercih edilmesi sigortalının lehinedir.
 

SAĞLIK SİGORTA POLİÇEMİ NASIL SEÇMELİYİM?

·  Sağlık sigortanızı seçerken, öncelikle alışkanlıklarınızı ve ihtiyacınızı dikkate almalısınız. Yatarak tedavinin önemli olması veya bunun yanı sıra ayakta tedavileri de teminat altına almak istemeniz gibi size özel nedenler teminat seçiminde çok önemlidir. İhtiyaç duyduğunuz teminat yapısı, teminat tutarı ve gelir düzeyiniz, sağlık paketi seçiminde kararınızı etkileyecek unsurlardır.
 

POLİÇE ALDIĞIMDA TEMİNATIM NE ZAMAN BAŞLAR?

·  Sigortanız, poliçenizde başlama ve sona erme tarihleri olarak yazılan günlerde, aksi kararlaştırılmadıkça, Türkiye saati ile öğleyin saat 12’de başlar ve öğleyin saat 12’de sona erer.
 

HANGİ SAĞLIK HARCAMALARI POLİÇE KAPSAMI İÇİNDEDİR?

·  Sağlık sigortası başlangıç tarihinden sonra oluşan hastalık ve kazalara ilişkin harcamalarınız, poliçe özel ve genel şartları ve istisnalarında tanımlandığı şekilde kapsam içinde olup, teminatlar dahilinde karşılanmaktadır.
 

ÖZEL SAĞLIK SGORTASININ ÖNEMİ NEDİR?

·  Kişiler mevcut Sosyal Güvenlik Sistemi (SSK, Emekli Sandığı, Bağkur) neden yeterli hizmet alamadıkları için daha iyi hizmet alabilecekleri Özel Sigortalara yönelmektedir. Özel sağlık sigortaları, olası sağlık sorunlarına çağdaş ve kapsamlı çözümler getirmektedir. Özel sağlık sigortalarında, kişiler diledikleri doktor ya da sağlık kurumunu seçme özgürlüğüne sahiptir.
 

TÜRKİYEDE SAĞLIK SİGORTASI NE AŞAMADADIR?

·  Türkiye`de yaklaşık 700.000 sağlık sigortalısı bulunmaktadır. Bu oran, nüfusun %1`ini oluşturmakta ve bu da çok düşük bir orandır. Sigortacılıkta "Büyük Sayılar Kanunu" geçerlidir, sigortalı sayısı ne kadar artarsa sigortanın fiyatı da o kadar azalacaktır. Poliçe ücreti makul seviyelerde kaldığı sürece de sigortalı sayısı artacaktır.
 

İNSANLAR KAÇ YAŞLARINDA BU SİSTEME GİRMELİDİR?

·  Ne kadar genç yaşta sisteme girilirse o kadar iyi olur. Kişilerin sağlık sorunu yokken sisteme girmeleri, onların uzun vadede kazanımlarını arttıracaktır, öncelikle sağlıklı yaşama ihtimali artacaktır.
 

SEYAHAT SAĞLIK SİGORTASI

·  Yurt dışı seyahatlerinizde karşılaşabileceğiniz acil sağlık problemlerini teminat altına alan ve seçilen alternatife göre asistans hizmetleri ile desteklenmiş seyahat sağlık sigortasıdır.
 

NEDEN YURT DIŞI SAĞLIK SİGORTASI YAPTIRMALIYIM?

·  Seyahat sağlık sigortası yurtdışına çıkışlarda en önemli gereklerden biridir. Yurtdışında bulunurken hastalık veya kaza halinde acil tıbbi yardım hizmetlerinin yanı sıra tedavi giderlerinin karşılanmasını da sağlamaktadır. Ayrıca Schengen ülkelerine vize için gerekli bir sigortadır. Çok ucuz bir primle büyük bir teminata sahip olmak mümkündür. Üstelik sigorta yaptırmak artık çok kolaydır.
 

POLİÇEMİN BİTTİĞİ TARİHTE TEDAVİM DEVAM EDİYORSA ÖDEME YAPILIYOR MU?

·  Poliçenizin bitiş tarihinden sonra tedavinizin devam ettiği durumlarda, teminat, poliçenizin bitiş tarihinden itibaren 7 gün daha geçerlidir.
 

SAĞLIK SİGORTASI YAPILIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR NELERDİR?

·  Sağlık sigortasında sigorta yaptıracak kişinin beyanı esas alınmaktadır. Bu yüzden talepte bulunan kişinin sigorta şirketini yanıltıcı beyanda bulunmaması gerekmektedir. Sigorta yaptıracak kişi tarafından sigorta şirketi ile karşılıklı mutabakata vardıktan sonra kabul edilen poliçenin ücreti ödenir. Poliçede muafiyet, indirim veya ek prim uygulaması var ise bunun sigorta yaptıracak kişi tarafından detaylı bir şekilde bilinmesi ve de bunun avantajlarının, dezavantajlarının öğrenilmesi gerekmektedir. Poliçede sunulan teminatların kapsamının tam olarak öğrenilmesi böylece sigorta şirketinin ve de sigortayı yaptıracak kişinin üzerlerine düşen yükümlülükleri öğrenmesi için poliçeyi ve eklerini okuması gerekmektedir.
 

SAĞLIK SİGORTASI DOĞUM TEMİNATI KAPSAMI NEDİR?

·  Doğum teminatı sağlık sigortalarında isteğe bağlı olarak, poliçe limitleri dahilinde verilir. Her sigorta şirketinde bekleme süresi vardır. Sadece yatarak tedavi paketi alınırsa, doğumhane  masraflarını, Yatarak+ Ayakta tedavi paketi seçilirse, doğuma ve hamileliğe ilişkin mutad kontrolleri de karşılamaktadır. Yatarak+ Ayakta tedavi paketi seçilirse, doğuma ve hamileliğe ilişkin mutad kontrolleri de karşılamaktadır. Önemli not: Sigorta şirketleri arasında geçişlerde, doğum teminatı hakkı devr olmamakta, ilgili sigorta şirketinin bekleme süresi geçerli olmaktadır.
 

KURUMSAL VE BİREYSEL POLİÇELER ARASINDA GEÇİŞLER NASIL DEĞERLENDİRİLİYOR?

·  Her iki uygulamada da, ilk etapta geçiş bilgileri istenir. İlgili sigorta şirketinin Risk kabul yönetmeliği doğrultusunda, sigortalılığa geçiş şartları belirlenerek, kazanılmış hakları isterse muafiyet ve sür prim uygulayarak kabul eder. Geçişlerde dikkat edilmesi gereken konu, bir önceki sigortalılık vade bitiminden itibaren, 1 ay içerisinde geçiş yapılmalıdır. Sigortaya ara verilmiş sürenin uzaması durumunda, bir önceki poliçeden kazanılan haklar kaybedilerek, standart bekleme süreleri uygulanır.
 

18 YAŞ ALTI BİREYLER TEK BAŞINA SİGORTALI OLABİLİR Mİ?

·  Sigorta Genel Şartları gereğince 18 yaş altındaki bireyler, aileden anne veya babaya veya ikisine birlikte bağlı olarak sigortalanabilir. Bireylere, ancak 18 yaşından sonra ayrı bir sigorta poliçesi açılır.
 

KURUMSAL VE BİREYSEL SAĞLIK SİGORTALARININ PRİM VE TEMİNATLARI ARASINDA FARK VAR MIDIR?

·  Evet. Kurumsal poliçelerde sigortalı sayısı fazla olduğu için, grup indirimleri uygulanarak daha ekonomik primlere sağlık sigortası teminatı verilmektedir. Ayrıca kurumsal poliçelerde,  belirlenebilecek özel şartlar çevresinde gruba ait özel bir sağlık poliçesi oluşturulabilir. Bireysel poliçelerde sigorta şirketlerinin belirlediği standart paket ürünlerle teminat verilmektedir.


Copyright © 2010 ANUR Sigorta Tüm Hakları Saklıdır.
ANUR Sigorta | İletişim