Anasayfa İletişim Ulaşım Teklif Al Sık Kullanılanlara Ekle

  Sağlık Sigortaları
 Pati Sigortası
 Tamamlayıcı Sağlık KAMPANYA
 Sağlık Bekleme Süreleri
 Sağlık Terimler Sözlüğü
 Sıkça Sorulan Sorular
 Sağlık Sigortası Avantajımız
 Yabancı Öğrenciler Özel Sağlık
 Sağlık Sigortası Teminatları
 Tamamlayıcı Sağlık Sigortası
 Sağlık Sigortası Nedir?
 Nefes Sağlık Sigortası
 YabancıUyruklu SağlıkSigortası
 Ferdi Kaza Sigortası
 Sağlık Kurumları Sigortası

Sağlık Sigortası Teminatları

·         Yurt İçi Tedavi Teminatları

·         Yurt Dışı Tedavi Teminatları

Yurt İçi Tedavi Teminatları

Yatışlı Tedavi Teminatları

Aşağıda yer alan teminatlar; ürünümüzün geçerli olduğu anlaşmalı sağlık kurumlarında %100 ödeme oranı ile ve limitsiz olarak karşılanmaktadır.

·         Ameliyat

·         Oda-yemek-refakatçi

·         Yoğun bakım (vak’a başı maks. 90 gün)

·         Doktor takibi

·         İlaç yatarak

·         Tanı yatarak

·         Kemoterapi

·         Radyoterapi

·         Diyaliz

Ayakta Tedavi Teminatları

Ayakta tedavi teminatları isteğe bağlı olarak, sadece yatışlı tedavi içeren ürünlerimize eklenebilmektedir. Teminat limitleri ve ödeme oranları ürünlere göre değişmektedir

·         Doktor muayene

·         İlaç ayakta

·         Tanı ayakta

·         Fizik tedavi

·         Menopoz*

·         Trafik kazası sonucu diş tedavi giderleri

·         Doğum mutad kontrolleri

·         Kontrol mamografisi*

·         Psa*

·         Kolonoskopi*

(*)işaretli teminatlara ilişkin detaylar Özel Şartlar’da belirtilmektedir.

Diğer Tedavi Teminatları

Aşağıda yer alan teminatlar; ürünümüzün geçerli olduğu anlaşmalı sağlık kurumlarında %100 ödeme oranı ve değişen limitlerle karşılanmaktadır.

·         Küçük müdahale

·         Evde bakım

·         Rehabilitasyon

·         Ameliyat sonrası fizik tedavi

·         Suni uzuv

·         Ambulans

·         Yurtiçi hava ambulansı

·         Yurtdışı hava ambulansı

·         Doğum

·         Yardımcı tıbbi malzemeler

·         Yenidoğan kuvöz teminatı

·         Check-up*

Yurt Dışı Tedavi Teminatları

Yurt dışı tedavi teminatlarımız Ekonomik* ürünler için geçerli değildir.

Yurt Dışı Yatışlı Tedavi Teminatları

·         Küçük ameliyat

·         Orta ameliyat

·         Büyük ameliyat

·         Özel ameliyat

·         Özellikli ameliyat

·         Ekstra büyük ameliyat

·         Oda-yemek-refakatçi

·         Yoğun bakım

·         Doktor takibi

·         İlaç yatarak

·         Tanı yatarak

·         Kemoterapi

·         Radyoterapi

·         Diyaliz

Yurt Dışı Ayakta Tedavi Teminatları

·         Doktor muayene

·         İlaç ayakta

·         Tanı ayakta

·         Fizik tedavi


Copyright © 2010 ANUR Sigorta Tüm Hakları Saklıdır.
ANUR Sigorta | İletişim