Anasayfa İletişim Ulaşım Teklif Al Sık Kullanılanlara Ekle

  Sağlık Sigortaları
 Pati Sigortası
 Tamamlayıcı Sağlık KAMPANYA
 Sağlık Bekleme Süreleri
 Sağlık Terimler Sözlüğü
 Sıkça Sorulan Sorular
 Sağlık Sigortası Avantajımız
 Yabancı Öğrenciler Özel Sağlık
 Sağlık Sigortası Teminatları
 Tamamlayıcı Sağlık Sigortası
 Sağlık Sigortası Nedir?
 Nefes Sağlık Sigortası
 YabancıUyruklu SağlıkSigortası
 Ferdi Kaza Sigortası
 Sağlık Kurumları Sigortası

Sağlık Sigortası Avantajımız

Sağlık Sigortasında

Anadolu Sigortalı Olma Ayrıcalıkları

Değerli Sigortalımız,

Anadolu Sigorta ile rahat ve güvenli bir hayat sizi bekliyor!!

Sağlık Sigortasında Anadolu Sigortalı olma ayrıcalıkları ile ilgili bilgiler aşağıda sizin için derlenmiştir.

Satış kanallarımızdan cazip fiyatlar ve Anadolu Sigorta’nın müşterilerine sunmuş olduğu geniş teminatlarla ilgili detaylı bilgi alabilirsiniz..

Kanser ve kalp rahatsızlıkları gibi en zorlu hastalıklar için bile bekleme süremiz yok…

F Günümüzün en çok korkulan hastalıklarından; kanser ve kalp rahatsızlıkları ile hipertansiyon ve şeker hastalıklarının tedavi giderlerini, sigorta başlangıç tarihinden sonra, ortaya çıkar çıkmaz, bekleme süresi olmadan hemen karşılıyoruz. Tedavisi pahalı veya uzun bu hastalıklarda bile, sigortalılarımızı asla yalnız bırakmıyor, poliçelerini bir sonraki dönemde çok uygun primlerle yeniliyoruz. Bu sayede sigortalımız Anadolu Sigorta güvencesi ile tedavisini sürdürebiliyor.

 

Hastalığınızın tedavisi devam ederken poliçenizin vadesi sona erse bile, poliçenizi yeniliyoruz…

F Sigortalılık dönemi içinde ortaya çıkmış olan bir hastalığın, tedavisi devam ederken mevcut poliçenin vadesi sona ererse; tedavisi devam eden hastalık için hiçbir muafiyet koymadan, mevcut hastalığı kapsam dışı bırakmadan sorunsuz olarak poliçenin yenileme işlemini gerçekleştiriyoruz, devam eden tedavi giderlerini poliçe kapsamı dahilinde karşılıyoruz.

 

Hastanede yatış için oda gün sınırlaması yok…

F Sigortalılarımızın hastanelerde yatarak gördükleri tedaviler için oda yatışlarına ait gün sınırlaması uygulamıyoruz. Yoğun bakım için her vaka başına ise 90 gün süre veriyoruz.

 

Bir sigortalımız, hipofiz adenomu rahatsızlığı sebebiyle kesintisiz 404 gün hastanede yatmış ve tedavisi için 834.882,76 TL tazminat ödemesi yapılmıştır.

Sektörde yer alan sigorta şirketlerinin büyük bir çoğunluğu, bir yıllık poliçe süresi içinde, hastanede oda yatış süresi için azami 180 güne kadar ödeme yapmaktadır.

Sağlınız için daha çok seçenek…

F Türkiye genelinde 67 ile yayılmış, 3.000’in üzerinde sağlık kurumundan oluşan, yaygın anlaşmalı sağlık kurum ağına sahibiz. Anlaşmalı hastane, tıp merkezi, laboratuar, eczane, görüntüleme merkezi ve doktorlarımızla, sigortalılarımıza, ülkemizin dört bir yanında hizmet veriyoruz.

 

Türkiye ‘de ilk defa: Kuvöz giderleri için teminat...

F Bireysel sağlık sigortasında, doğum teminatlı bir poliçeye sahip, bu teminata hak kazanmış sigortalılarımızın doğan çocuklarının, doğum tarihinden sonraki 15 gün içinde Şirketimize sigortalanmış olmaları durumunda, kuvöz giderlerini yüksek bir limit vererek karşılıyoruz.

 

Anadolu Sigortalı bebeğin, doğuştan gelen hastalıkları teminat altında…

F Bireysel sağlık sigortası kapsamında doğum teminatlı bir poliçeye sahip olan ve doğum teminatına hak kazanmış sigortalılarımızın çocukları, doğum tarihinden sonraki 15 gün içinde başvuru formu doldurularak anne ile aynı planda Şirketimize sigortalanırlarsa, doğuştan gelen hastalıklarına ait giderlerini poliçe kapsamında ödüyoruz.

 

Yetişkin sigortalılarımızın doğuştan gelen rahatsızlıkları da teminat altında…

F Şirketimizde kesintisiz en az 4 sene bireysel sağlık sigortası olan sigortalılarımızın, sigortalılıklarının 5. senesinden itibaren, sigortalandıkları tarihten sonra bile ortaya çıksa, tüm doğuştan gelen hastalıklarına ait giderlerini karşılıyoruz.

 

Herkes Yenileme garantisi alabilir…

F Türk sigorta sektöründe ilk kez 18 yaşına kadarki tüm çocuklara, herhangi bir koşula bakmadan, sigorta başlangıç tarihinden itibaren yenileme garantisi veriyoruz.

 

F Sigortalılıklarını Anadolu Sigorta’da en az 4 yıl kesintisiz olarak devam ettiren ve son 4 yıl, her bir yıl için poliçelerinde ödenen tazminat/kazanılan prim oranları yüzde 100’ün altında olan tüm sigortalılarımıza risk değerlendirmesi yapmadan yenileme garantisi veriyoruz.

 

18 yaşın altındaki çocukları tek başlarına sigortalayabiliyoruz...

F Türk sigorta sektöründe ilk kez, bütün ürünlerimizde, 18 yaşın altındaki çocukları tek başlarına sigortalıyoruz. (18 yaşın altındaki tüm çocukların sigortalanması gerekmektedir.)

 

Yılda bir kez check-up’ınız bizden…

F Poliçelerinde yatışsız tedavi teminatı olan sigortalılarımıza, belirlemiş olduğumuz anlaşmalı kuruluşlarımızda yılda bir kez check-up yaptırma fırsatı sağlıyoruz.

F Sadece yatışlı tedavi teminatlarına sahip sigortalılarımıza ise, arzularına bağlı olarak, ödeyecekleri düşük bir miktar ek prim ile check-up yaptırma fırsatı sağlıyoruz.

 

Çocuklarınızın geleceğini bugünden koruyoruz...

F Yatışsız tedavi teminatlarına sahip olan 0-6 yaş arasındaki çocuk sigortalılarımızın, rutin doktor muayeneleri ve tüm koruyucu aşı giderlerini karşılıyoruz.

 

Kadın sigortalılarımızın smear test giderlerini ödüyoruz…

F Yatışsız tedavi teminatlarına sahip kadın sigortalılarımızın kontrol amaçlı jinekolojik muayene ve smear test giderlerini yılda bir kez karşılıyoruz.

 

Kontrol amaçlı muayenelerinizi biz karşılıyoruz…

F Özel anlaşmalı sağlık kuruluşlarından yapılan, 40 ve üstü kadın sigortalılarımızın mamografi ve meme ultrasonografisi ile 40 ve üstü yaşlardaki erkek sigortalılarımızın Prostat Specific Antijen (PSA) tetkiklerine ait giderlerini, yılda bir kez yüzde 100 karşılıyoruz. Üstelik bu hizmetimiz tüm bireysel sağlık sigortası ürünlerimizde…

 

Kontrol amaçlı kolonoskopi giderlerini karşılıyoruz…

F Yatışsız tedavi teminatlarına sahip olan 50 ve üstü tüm sigortalılarımızın özel anlaşma yaptığımız sağlık kuruluşlarında kontrol amaçlı yaptırdıkları kolonoskopi tetkikine ait giderlerini, yılda bir kez yüzde 100 oranında karşılıyoruz.

 

Doğum teminatı için anlaşmalı anlaşmasız kurum ayrımı yok…

F Eko plan olmayan bireysel sağlık sigortası ürünlerimizde, sigortalılarımız, doğum için anlaşmalı olmayan bir sağlık kurumuna bile gitse, doğum giderlerini, poliçelerinde belirtilen doğum teminatı limiti ve ödeme oranları dahilinde karşılıyoruz.

 

F Poliçelerinde yurtdışı tedavi teminatı olan sigortalılarımız, yurtdışında doğum yapmayı tercih ederlerse, bu sigortalılarımızın doğum giderlerini de yine poliçelerinde belirtilen doğum teminatı limiti ve ödeme oranları dahilinde ödüyoruz.

 

Poliçeniz yüksek teminatlarla yurtdışında da geçerli…

F Yurtdışı tedavi teminatı olan ürünlerimizde, yurtdışında yapılan tedavilerde, ilgili rahatsızlığın Türkiye’de tedavisi olup olmadığına bakmadan, poliçede belirtilen yüksek limitler ve ödeme oranları dahilinde sigortalılarımızın sağlık giderlerini karşılıyoruz.

 

Yenileme garantisi olmayanlara, 75 yaşına kadar poliçe yenileme hakkı…

F Sigortalılarımız yenileme garantisi almaya hak kazanamamış olsalar bile, 75 yaşına kadar poliçelerini yenileme imkânı veriyoruz.


Copyright © 2010 ANUR Sigorta Tüm Hakları Saklıdır.
ANUR Sigorta | İletişim